Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals flyktingar ute i kylan i Grekland och på Balkan

Publicerad 10 januari 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Människor köar för att få mat utanför en övergiven byggnad i Belgrad, Serbien.

Människor köar för att få mat utanför en övergiven byggnad i Belgrad, Serbien.

Efter att EU vänt dem ryggen bor nu tusentals flyktingar i läger som inte är anpassade för vintern.  I Grekland och på Balkan tvingas män, kvinnor och barn att tälta i snö och minusgrader. Europas cyniska politik förvärras av vinterkylan.

Situationen är för dem som fastnat i överfulla läger på de grekiska öarna, eller som tvingats söka skydd i övergivna byggnader i Belgrad, är väldigt oroande. Vi har upprepade gånger uppmanat myndigheterna i Grekland och på Balkan att förbättra förhållandena inför vintern.

– Genom avtalet mellan EU och Turkiet och stängningen av vägarna genom Balkan har EU gjort området till sin egen portvakt. Det hela är ett försök att hejda dem som söker skydd från några av dagens mest aktiva krigszoner. Vi bevittnar de mest grymma och inhumana konsekvenserna av EU:s politik när den används som ett verktyg för att avskräcka dem som söker säkerhet och skydd i Europa, förklarar Stefano Argenziano, Läkare Utan Gränsers verksamhetskoordinator för migration. 

Flyktingar lagar mat i en övergiven lagerbyggnad i Belgrad, Serbien. Flyktingar lagar mat i en övergiven lagerbyggnad i Belgrad, Serbien. Foto: Marko Drobnjakovic

SERBIEN - Hjälpen begränsas av svår kyla

Mer än 7 500 personer är just nu strandsatta i Serbien och bor i överfulla och provisoriska läger. Landet har kommit överens med EU om att ta emot upp till 6 000 personer. Men av dem bor endast 3 140 i anläggningar anpassade för vintern. I Belgrad sover för närvarande omkring 2 000 ungdomar, främst från Afghanistan, Pakistan, Irak och Syrien, i övergivna byggnader i centrum, medan temperaturen sjunker så lågt som till -20C. Under de senaste månaderna har serbiska myndigheter begränsat tillhandahållandet av humanitärt bistånd till dessa människor och tillåter endast frivilliga att ge grundläggande hjälp såsom utdelning av filtar och mat.

– I flera månader har strategin varit att stoppa humanitärt bistånd för att driva dessa människor till officiella läger. Men lägren är fulla så idag har flyktingarna inget annat alternativ än att sova i övergivna byggnader i minusgrader, förklarar Stephane Moissaing, ansvarig för våra insatser i Serbien.

Vi har installerat några temporära värmeelement som en desperat åtgärd för att försöka skydda människorna.  Samtidigt förhandlar vi med myndigheterna för att ytterligare öka kapaciteten att ta emot människor på rätt sätt.

– I flera månader vi har uppmanat EU, FN:s flyktingorgan UNHCR och de serbiska myndigheterna att införa långsiktiga lösningar för att undvika denna katastrofala situation. Det kollektiva misslyckandet har gjort att inte ens de mest grundläggande behoven tas omhand vilket orsakar ännu större lidande för redan utsatta människor. Flera personer har redan dött till följd av kylan vid gränsen mellan Serbien och Bulgarien. Vi kan inte bara sitta och se på medan människor dör när de försöker ta sig över gränserna.

Utdelning av filtar till frusna flyktingar i Belgrad, Serbien. Utdelning av filtar i Belgrad, Serbien. Foto: Marko Drobnjakovic

GREKLAND – Tvingas tälta i kyla och snö

Situationen är inte bättre på de grekiska öarna där tusentals människor fortfarande sitter fast i överfulla läger där de bor i tält i minusgrader.

– Dessa familjer, som övergivits i snö och underkylt regn, betalar priset för den europeiska cynismen och det förkastliga avtalet med Turkiet, säger Clement Perrin, ansvarig för våra insatser i Grekland.

Det är upprörande att män, kvinnor och barn lever i tält, trots alla löften från EU. Vi uppmanar de grekiska myndigheterna och EU att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa att alla flyktingar på öarna bor under värdiga levnadsförhållanden.

Trängseln och bristen på beredskap inför vintern innebär allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för människorna i lägren. De flesta som våra psykologer på öarna Samos och Lesbos har mött under de senaste månaderna har berättat om dåliga levnadsförhållanden som antingen orsakat, eller förvärrat, deras psykiska problem.

– De grekiska myndigheterna måste sluta intala sig att deras humanitära insatser är tillräckliga. Tusentals människor lider fortfarande i den kalla vinterkylan medan de väntar på att få sina asylansökningar behandlade. Ingen person som söker skydd och som flyr krig, tortyr och våld bör lämnas ute i kylan, avslutar Perrin.

Aktuellt om Flyktingar i Europa

Flyktinglägret Kara Tepe på den grekiska ön Lesbos.
Nyheter från fältet

Brev från Moria

"Varje gång jag besöker kliniken i staden Mytilene, på ön Lesbos, möter jag något som jag aldrig tidigare sett i mitt arbete för Läkare Utan Gränser. Det bästa sättet att beskriva det är nog att människorna här har förlorat hoppet."
- Declan Barry, barnläkare.

Nästan 5 000 människor har dött på Medelhavet sedan avtalet mellan EU och Turkiet slöts för ett år sedan.
Nyheter från fältet

Flyktingar betalar priset för avtalet mellan EU och Turkiet

På måndag är det ett år sedan EU:s avtal med Turkiet för att ”hejda flyktingströmmen” över Medelhavet trädde i kraft. Vi uppmanar EU och dess medlemsländer att säkerställa ett snabbt slut på det onödiga lidande avtalet lett till.

I den övergivna lagerlokalen i Belgrad, Serbien, lever över 2 000 flyktingar. Bland dem barn så unga som åtta år.
Nyheter från fältet

Våldet mot flyktingar vid serbiska gränsen måste upphöra

Under de senaste månaderna har vi tagit emot ett ökat antal patienter i Serbien som utsatts för våld vid gränsen mellan Serbien och Ungern. Nu uppmanar vi de ungerska myndigheterna att utreda och omedelbart stoppa dessa brutala metoder. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.