Hoppa till huvudinnehåll
Personal på intensivvårdsavdelningen på Läkare Utan Gränsers tåg övervakar och stabiliserar en svårt krigsskadad patient under en resa från Pokvrosk i östra Ukraina till Lviv i västra Ukraina.
Publicerad 22 juni 2022

Urskillningslösa attacker mot civila

Foto: Andrii Ovod
Personal på intensivvårdsavdelningen på Läkare Utan Gränsers tåg övervakar och stabiliserar en svårt krigsskadad patient under en resa från Pokvrosk i östra Ukraina till Lviv i västra Ukraina. Resan tar ungefär 20 timmar.

Mellan den 31 mars och den 6 juni har vi evakuerat 653 patienter med tåg från östra Ukraina till sjukhus i säkrare delar av landet. En rapport med medicinska data och vittnesmål från evakuerade patienter visar på ett urskillningslöst våld mot civila och överträdelser av internationell humanitär rätt.

Patienter och deras medföljande på tåget har delat med sig av i det närmaste ofattbara historier om barn, män och kvinnor som varit instängda i konflikten, om hur skyddsrum bombats, hur de attackerats under evakueringar och skadats i explosioner orsakade av bomber, beskjutning eller av minor och granatsplitter. Vissa patienter rapporterar att de skadats i sina hem. Andra har blivit beskjutna av tunga vapen när de försökt sätta sig i säkerhet. De flesta patienter som vi talade med pekade ut ryska och ryskstödda militära styrkor som ansvariga för deras skador.

– Jag var på väg till toaletten när en explosion inträffade. Jag förlorade medvetandet och föll. När jag återfick medvetandet igen var mitt ansikte täckt av torrt blod. Jag hade en öppen armfraktur och bruten näsa från fallet. Jag var ensam och hade ont och skrek på hjälp, men ingen hörde mig. Så småningom hittades jag av en lokal volontär som tillbringade två dagar med att försöka få tag i en ambulans som kunde ta mig till sjukhuset, berättade en 92-årig kvinna från Lyman i Donetskregionen.

Plågsamma upplevelser

Över 40 procent av de krigsskadade på tåget har varit äldre människor och barn med sprängskador, amputationer eller med splitter-och skottskador. Under den 20–30 timmar långa resan till säkrare delar av landet övervakades och vårdades patienterna av våra sjuksköterskor och läkare. Många av patienterna delade med sig av sina plågsamma upplevelser till personalen.

– Våra patienters skador och deras berättelser om det urskillningslösa våldet mot civila är chockerande, säger Christopher Stokes, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare.

– Många av patienterna på tåget har skadats i militära attacker mot civila bostadsområden. Även om vi inte kan peka på att det funnits avsiktligt uppsåt att göra civila till måltavla är det oundvikligt att civila dödas och skadas om tunga vapen i stor skala riktas mot tättbefolkade områden, säger Christopher Stokes.  

– Som i alla konflikter uppmanar nu Läkare Utan Gränser alla väpnade grupper att respektera internationell humanitär rätt (IHL) och stå fast vid skyldigheten att skydda civila och civil infrastruktur, tillåta människor att fly till platser där de är säkra och möjliggöra säker och snabb evakuering av sjuka och skadade. Dessutom uppmanar vi till att humanitära aktörer ska få tillträde för att kunna hjälpa människor oavsett var de befinner sig. I Ukraina ser vi urskillningslösa attacker mot civila, så vår uppmaning är särskilt brådskande, säger Bertrand Draguez, ordförande för Läkare Utan Gränser.

Läs rapporten "No mercy for civilians".


Återkommande vittnesmål från patienter på tåget:

 • Civila har beskjutits i samband med evakuering eller attackerats när de försökt lämna krigszoner.
 • Urskillningslösa bombningar och beskjutningar har dödat och lemlästat människor som bor eller sökt skydd i bostadsområden.
 • Äldre människor, som är särskilt sårbara, har utsatts för riktade attacker och deras behov har helt åsidosatts av de angripande styrkorna.
 • Skadorna är ofta omfattande och fruktansvärda och tycks drabba urskillningslöst, både kvinnor och män liksom unga och gamla.

 

Skador bland de evakuerade:

 • Många av patienterna på tåget har antingen legat länge på sjukhus eller är krigsskadade i behov av postoperativ vård.
 • Av de drygt 600 patienter som transporterats och vårdats på våra tåg under två månader hade 355 skador som var en direkt följd av kriget. En stor majoritet av dessa patienter hade skador till följd av explosioner.
 • 11 procent av patienterna med krigsrelaterade trauman var yngre än 18 år och 30 procent äldre än 60 år. 
 • 73 procent av traumafallen var sprängskador, 20 procent orsakade av splitter eller skott och resterande av annat våld.
 • Drygt 10 procent av patienterna med trauman hade förlorat en eller flera kroppsdelar, den yngsta av dem var bara sex år gammal.
   

Läkare Utan Gränser började arbeta i Ukraina 1999. Sedan den 24 februari 2022 har vi kraftigt utökat och omorganiserat vår verksamhet för att tillgodose behoven i samband med kriget i Ukraina. Detta inkluderar ett medicinskt evakueringståg som tar emot patienter från sjukhus nära frontlinjerna i öster och transporterar dem till sjukhus i västra delen av landet där de kan fortsätta sin behandling. Det medicinska tåget drivs i samarbete med Ukrainas hälso- och sjukvårdsmyndigheter och den nationella järnvägen. I öster och söder har vi också ett remissystem för ambulanstransporter. Vi ger också medicinsk och humanitär hjälp till människor som fördrivits till andra områden i Ukraina, bland annat i form av psykologisk hjälp, behandling för överlevare av sexuellt våld, mobila kliniker och genom att bidra med medicinska förnödenheter. Kirurgiska team bistår sjukhus i öster och söder, där vi även tillhandahåller ambulansservice mellan sjukhusen. Våra team ger också humanitär hjälp till människor från Ukraina i grannländerna Belarus, Polen, Ryssland och Slovakien.