Hoppa till huvudinnehåll

Turkiet: hjälp till syriska flyktingar

Salwah Mekrsh, 18, blev skjuten av en prickskytt i Aleppo. Hon får nu psykiskt stöd av Läkare Utan Gränser i Turkiet.
Foto: Anna Surinyach

Fakta Turkiet

  • Befolkning: 79,5 miljoner
  • Huvudstad: Ankara
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2017: 79 

Under 2017 har Läkare Utan Gränser stöttat lokala organisationer i Turkiet som arbetar med att hjälpa flyktingar från Syrien. Vi ger dem ekonomisk och teknisk support, då vi sedan sommaren 2016 inte haft tillstånd att agera direkt.

I Turkiet bor mer än 3,7 miljoner flyktingar, vilket är fler flyktingar än något annat land. Omkring 94 procent av syriska flyktingar bor utanför lägren och har begränsad tillgång till basal service.

Sanliurfa

I Sanliurfa, en provins i södra Turkiet, har vi under året stöttat en lokal organisation – Support to Life – som ordnade drygt 1 800 möten på individuell nivå och 95 i grupp för att ge stöd och råd. Personer med funktionsnedsättningar fick hjälp hemma, och mer än 1 000 hushåll fick hembesök.

Vi hjälpte också syriska patienter på sjukhus med att kommunicera med vårdpersonalen genom att stötta en organisation som arbetar med översättningar. Vårt team deltog i en vaccinationskampanj som regeringen tagit initiativ till, där fler än 14 000 barn under fem år vaccinerades.

I Akcakale hjälpte vi den internationella organisationen Blå Halvmånen – International Blue Crescent Foundation – att driva ett psykosocialt stödprogram. Det omfattade 2 262 individuella möten och 205 i grupp. Som en del av sina utåtriktade aktiviteter organiserade Blå Halvmånen närmare 4 000 hembesök och hjälpte flyktingar med frågor som gällde språk, IT och olika hantverk.

Kilis och Istanbul

I Kilis, södra Turkiet, har vi stöttat ett projekt som drivs av organisationen Citizens’ Assembly gällande primärvård, psykisk ohälsa och psykosocialt stöd till syriska flyktingar. Under året gjordes 17 660 läkarbesök, 4 737 fick individuell rådgivning och det hölls flera möten som gällde psykosocialt stöd. Teamet hade närmare 3 900 gruppsammankomster för att hjälpa deltagare att kunna hantera psykiska problem. De ordnade också mer än 900 möten för att ge familjer råd och psykologstöd. 268 personer remitterades för psykiatrisk vård.

Organisationen Citizens’ Assembly driver också centret Nefes i Istanbul. Där kan migranter och flyktingar som misshandlats få stöd och hjälp.

2017 i siffror:

  • 17 660 läkarbesök i primärvård
  • 6 999 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 4 105 patientbesök i grupp för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.