Hoppa till huvudinnehåll

Angola - gula febern

Vaccination är viktigt för att skydda en befolkning mot gula febern. Bilden är tagen i Kongo-Kinshasa.
Foto: Dieter Telemans/MSF

Fakta Angola

  • Befolkning: 30,8 miljoner
  • Huvudstad: Luanda
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
  • Antal anställda 2018: 65

Läkare Utan Gränser har under 2018 hjälpt hälsovårdsmyndigheterna i Angola att hantera de utbrott av malaria och kolera som då ägde rum. Vi har även gjort insatser för att förbättra möjligheterna att kunna övervaka och hantera andra endemiska sjukdomar.

I januari skedde ett utbrott av malaria i Huambo provinsen. Det var främst barn som drabbades. Vårt akutteam hjälpte då den lokala hälso- och sjukvården genom att ta emot drygt 4 000 barn med allvarlig malaria och behandlade dessutom närmare 4 000 barn med en mildare form av malaria.

De svåraste fallen fördes till provinssjukhuset i Huambo där vi rustade upp en avdelning för att öka antalet sängplatser från 65 till 150. Då utbrottet förvärrades på grund av regn och stigande temperatur utökade vi våra hjälpinsatser genom att stötta nio lokalsjukhus fram till slutet av april.

Vårt akutteam fanns också på plats vid ett kolerautbrott i Uige och hjälpte stadens behandlingscenter för kolera genom flera insatser. Bland annat genom att ta hand om insjuknade och förstärka systemet för tidig upptäckt av nya fall. Vi tränade lokal personal och donerade utrustning.

Samtidigt samarbetade vi med landets hälsovårdsmyndigheter med att förbättra systemet med att samla upp data och sprida information om olika sjukdomar. En analys har gjorts av de tretton största utbrott som skett under en tioårsperiod i Angola. Myndigheterna använder nu dessa data för att öka beredskapen vid kommande utbrott.

Vi lämnade Angola i slutet av året men är beredda att rycka ut om det skulle uppstå nya nödsituationer.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Angola sedan 1983.

2018 i siffror:

  • 5 870 behandlingar mot malaria

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 18 november 2019.