Hoppa till huvudinnehåll

Bangladesh - rohingyer på flykt

Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017. De lever i överfulla och ohälsosamma läger i Bangladesh.
Foto: Moises Saman
I Kutupalong, Bangladesh, ger vi grundläggande sjukvård till framförallt statslösa rohingyer.
Foto: Giulio Di Sturco

Fakta Bangladesh

  • Befolkning: 163 miljoner
  • Huvudstad: Dhaka
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985 
  • Antal anställda 2018: 2000

Sedan i augusti 2017 har över 700 000 rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh. Som svar på den humanitära krisen i Cox’s Bazar har vi kraftigt förstärkt våra insatser i Bangladesh.

Rohingyer på flykt

Den 25 augusti startade en samordnad våldskampanj iscensatt av burmesiska militären mot rohingyer i delstaten Rakhine. Hela byar brändes ned, familjer splittrades och dödades, och kvinnor och flickor våldtogs.

Flyktingarna från Rakhine har funnit tillfälligt skydd i Cox’s Bazar i södra Bangladesh, där världens nu största flyktingläger vuxit fram. De flesta rohingyer bor i undermåliga skydd i överbefolkade bosättningar, som är utsatta för jordskred och översvämningar. Hygien och sanitet är undermåliga och det råder brist på rent dricksvatten.

Rapport om dödlighet bland flyktingar från Myanmar

Studier som Läkare Utan Gränser genomfört bland överlevande i lägren visar att minst 6 700 rohingyer dödats av militär, polis och lokala miliser i Rakhine. Den vanligaste dödsorsaken var skottskador (69 procent av de våldsrelaterade dödsfallen), följt av personer som blivit innebrända i hemmet (9 procent) och personer som blivit ihjälslagna (5 procent). 

Jag har hört de mest fruktansvärda berättelser. Kate White, medicinsk koordinator.

Efter massflykten 2017 har människor fortsatt anlända till Cox's Bazar men i mycket mindre skala. FN:s flyktingorgan UNHCR har registrerat 13 000 nyanlända under 2018. 

De som kommer till lägren berättar för våra team om fortsatt våld och förföljelse mot rohingyer i Rakhine. 

Stora sjukvårdsinsatser

För att möta de kraftigt ökade behoven förstärkte vi våra insatser med mer personal, nyöppnade sjukhus och insatser för att förse lägren med rent vatten. Vi driver nu fyra sjukhus, fem vårdcentraler och åtta mindre hälsomottagningar. 

Sedan i augusti 2017 har vi haft över 800 000 patientbesök i öppenvård och lagt in över 15 000 patienter på sjukhus. De vanligaste sjukdomarna är luftvägsinfektioner, diarréer och hudsjukdomar, som alla har en tydlig koppling till de svåra förhållandena i lägren.

I november utbröt också en difteriepidemi. Vi öppande ett antal mottagningar för behandling av difteri och i maj 2018 hade vi behandlat fler än 5 800 patienter. De flesta av fallen var barn mellan fem och 14 år gamla. 

Det var en sjukdom som jag hade läst om under läkarutbildningen. Nina Goldman

Nina Goldman, läkare som arbetar med rohingas som flytt till Bangladesh, berättar om arbetet med difteri i Cox's Bazar.

Vatten och sanitet

Rent vatten och förbättrad hygien är ett prioriterat område för att förhindra sjukdomsutbrott och våra team arbetar med vattenförsörjning och bygger latriner. 

Vi har byggt fler än 1 500 latriner, borrat cirka 300 brunnar och byggt ett vattenförsörjningssystem. 

Sexuellt våld

Läkare Utan Gränser har specialiserad personal på plats för att stötta och behandla överlevare av sexuella övergrepp. Sedan augusti 2017 har vi vårdat mer än 600 patienter som utsats för sexuellt våld. Nittio procent av dem var rohingyakvinnor och flickor som kommit till Bangladesh med den senaste flyktingvågen. Femtio procent av överlevarna var under 18 år, och flera så unga som tio eller yngre. Övergreppen har skett både i Myanmar och i lägren i Bangladesh.

Kvinnor tvekar ofta att söka vård bland annat på grund av stigma som omgärdar sexuella övergrepp men även på grund av okunskap om den medicinska och psykologska hjälp som finns att få. Vi tror att de fall som våra team har sett är en bråkdel av det faktiska antal kvinnor och flickor från Myanmar som har utsatts för övergrepp. 

Läs mer om våra insatser i Cox's Bazar, från september 2018 (på engelska).

Läs mer om vårt arbete i Myanmar (Burma) här.

 

Svåra levnadsförhållanden i slumområden

Under 2017 behandlade Läkare Utan Gränser nästan 7000 patienter inom det projekt för fabriksarbetare som vi driver i slummen Kamrangirchar, i utkanten av huvudstaden Dhaka.

Inom detta projekt driver vi även en mottagning för reproduktiv hälsa för kvinnor och flickor, samt ger vård och stöd till människor med psykisk ohälsa.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 21 maj, 2018.

Det här arbetar vi med i Bangladesh