Hoppa till huvudinnehåll

Bangladesh - rohingyer på flykt

Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017. De lever i överfulla och ohälsosamma läger i Bangladesh.
Foto: Moises Saman

Fakta Bangladesh

  • Befolkning: 163 miljoner
  • Huvudstad: Dhaka
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985 
  • Antal anställda 2019: 1 871

I Bangladesh gav Läkare Utan Gränser omfattande sjukvård och humanitärt stöd till hundratusentals rohingyer. Vi drev dessutom flera projekt ett slumområde i huvudstaden Dhaka.  

Den 22 mars, 2021, bröt en förödande brand ut i delar av flyktinglägret Cox's Bazar. Enligt FN omkom uppskattningsvis 11 personer, 560 personer skadades och uppemot 10 000 familjer stod utan tak över huvudet. Dessutom förstördes flera vårdinrättningar, inklusive vår klinik i Balukhali som bistår över 30 000 personer. 

Under 2019 var Läkare Utan Gränser fortsatt en av de största aktörerna som tillhandahöll sjukvård och humanitär hjälp i världens största flyktingläger i Cox´s Bazar. Närmare en miljon statslösa rohingyer som flytt från Myanmar söker skydd i detta distrikt i sydöstra Bangladesh. Sedan hösten 2017 har flyktingarna bott i det överfylla lägret i enkla bambusskjul och är helt och hållet beroende av humanitär hjälp. Det har skett flera utbrott av sjukdomar som skulle gå att förhindra genom vaccination, som till exempel mässling. Akuta diarrésjukdomar och difteri utgör hela tiden ett allvarligt hot.

Under året har våra team fokuserat på att förbättra vården och möjligheter att nå ut. Vi har ett nära samarbete med flyktingar för att bättre förstå deras behov och för att bygga upp ett förtroende. Det har resulterat i att betydligt fler, särskilt kvinnor, kommer till våra vårdinrättningar. Fler kvinnor kom till vår mödravårdsavdelning för att föda, sammanlagt bistod vi vid 2 670 förlossningar.

Vi började anpassa våra projekt för att kunna garantera en verksamhet på lång sikt och en del av våra aktiviteter lämnade vi över till lokala organisationer. I slutet av 2019 drev vi tre sjukhus, tre vårdcentraler, en enklare vårdmottagning, två specialkliniker och fyra inrättningar för att hantera sjukdomsutbrott. Vi tillhandahåller öppenvård och behandlar inneliggande patienter. Vi ger såväl akut- som intensivvård, barnhälsovård och förlossningsvård. Personer som utsatts för sexuellt våld kan få behandling. Likaså patienter med kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. 

Vårt sjukhus i Kutupalong har funnits i området länge och bistått flyktingar och lokalbefolkning sedan det öppnade 2009.

Rohingyerna som bor i lägret i Cox´s Bazar har tuffa levnadsvillkor, de är oftast arbetslösa och har upplevt traumatiska händelser.

Vi ser att ett ökande antal patienter mår psykiskt dåligt. Vi har därför förstärkt våra insatser när det gäller psykisk ohälsa. Allt fler patienter får psykosocialt stöd, både enskilt eller i grupp. I Cox’s Bazar är vi fortfarande den största aktören när det gäller psykiatrisk vård, exempelvis för patienter med psykoser och ångest 

Kamrangirchar

I huvudstaden Dhaka fortsätter våra team att driva ett unikt vårdprogram i slumområdet Kamrangirchar.  Där finns flera hundra småskaliga fabriker där människor jobbar under väldigt osäkra förhållanden.  

Under 2019 hade vi 10 500 vårdbesök av fabriksarbetare och vi startade en ny mobil klinik med särskilda insatser riktade mot garvningsarbetare.  Utöver det fokuserar vi på reproduktiv hälsa. Vi hade nästan 11 500 mödravårdsbesök och hjälpte till vid 700 förlossningar. Dessutom tillhandhöll vi omfattande behandling av patienter som utsatts för sexuellt våld eller våld i nära relationer.

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

 

Senast uppdaterad 17 november, 2020.

Det här arbetar vi med i Bangladesh