Hoppa till huvudinnehåll

Bangladesh - rohingyer på flykt

Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017. De lever i överfulla och ohälsosamma läger i Bangladesh.
Foto: Moises Saman

Fakta Bangladesh

  • Befolkning: 163 miljoner
  • Huvudstad: Dhaka
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985 
  • Antal anställda 2018: 2000

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fortsatt arbetet med att möta medicinska och humanitära behov i utsatta områden i Bangladesh. Det gäller bland annat rohingyer som flytt från Myanmar. Målet är också att ge boende i slumområden kring huvudstaden Dhaka tillgång till sjukvård.

Under senare delen av 2017 och de första månaderna 2018 skedde en massflykt av rohingyer beroende på en upptrappning av det militära våldet i Myanmar. Vi utökade då våra insatser i Cox’s Bazar, ett distrikt i sydöstra Bangladesh. I slutet av 2018 var vi fortfarande en av huvudaktörerna för att hjälpa statslösa rohingyer. Det rörde sig om närmare en miljon som sökt skydd i Cox’s Bazar.

De flesta bor osäkert i överfyllda läger med risk för översvämningar och jordskred. De sanitära förhållandena är urusla och det råder brist på rent dricksvatten. De infektioner vi oftast möter och behandlar gäller övre och nedre luftvägarna samt hudsjukdomar. 


Sjukvård i flyktinglägren

I slutet av 2018 hade vi team som arbetade på fyra sjukhus, fem vårdcentraler, fem enklare mottagningar och ett center för att möta sjukdomsutbrott. Vi hade även mobila team i flyktinglägren.

Sammantaget omfattar detta en rad möjligheter att hjälpa patienter både inom öppenvård och sjukhusvård. Vi ger akut-och intensivvård, barn- och mödravård, vård som gäller reproduktiv hälsa och behandling för personer som utsatts för sexuellt våld. Dessutom hjälper vi patienter med sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Vid de flesta av våra inrättningar kan man också söka hjälp för psykisk ohälsa

Under året skedde flera utbrott av difteri, mässling och vattkoppor i lägren, vilket visar att många rohingyer inte haft tillgång till vaccination i Myanmar. I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna i Bangladesh genomförde vi massvaccinationer mot kolera, difteri och mässling. I slutet av året hade sjukdomsutbrotten minskat även om det fortfarande inträffade några fall av difteri. Andra insatser gällde att förbättra de sanitära förhållandena i lägren och tillgång till rent vatten. 


Stöttar sjukvården i Cox’s Bazar

Vi började också samarbeta med ledningen på Sadar-sjukhuset och med en avdelning inom landets hälsovårdsministerium för att förbättra infektionskontrollen och därmed minska infektioner orsakade av sjukhusmiljön. Vi hjälpte till att utveckla en särskild zon för att ta hand om använt sjukvårdsmaterial och skilja det från övrigt material. Sjukhuset är därmed det första i landet där detta görs på rätt sätt.


Reproduktiv hälsa i slummen

I Kamrangirchar, ett slumområde i Dhaka, har våra team fortsatt att hjälpa flickor och kvinnor när det gäller reproduktiv hälsa. Under året hade de nästan 12 000 patientbesök vid tidig graviditet och deltog vid 760 förlossningar. Vi gav medicinsk hjälp och psykologstöd för dem som utsatts för sexuellt våld, det gällde 885 fall. Vi hade 9 300 besök kring familjeplanering och drygt 2 000 som gällde psykisk ohälsa. En del av vårt program rör fabriksarbetare som arbetare under svåra förhållanden.  Drygt 9 500 av dem fick medicinsk rådgivning och 550 vaccinerades mot stelkramp. 

 

2018 I SIFFROR

  • 954 300 patientbesök
  • 361 000 000 liter vatten utdelat
  • 26 600 konsultationer om psykisk ohälsa
  • 2 540 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Det här arbetar vi med i Bangladesh