Hoppa till huvudinnehåll

Sexuellt våld

Foto: Melanie Wenger
Rosina Seela Moole, överlevare av sexuellt våld, samtalar med en av våra socialarbetare på kliniken i Rustenburg, Sydafrika.

Sexuellt våld förekommer överallt i världen, även under fredstid. Denna typ av våld, som främst riktas mot kvinnor, sker ofta inom familjen. Våldet gör att kvinnor stigmatiseras, diskrimineras och utsätts för ett enormt fysiskt och psykiskt lidande.

Att utsättas för sexuellt våld innebär en djup kränkning av en människas värdighet. Sexuella våldsdåd innebär inte bara stora fysiska och psykiska lidanden, utan också risker för överföring av infektionssjukdomar, bland annat hiv. I krigssituationer förekommer också fenomen som påtvingad prostitution och sexuellt slaveri.

Sexuella övergrepp som krigsföring

Sexuellt våld kan ha flera syften: det kan vara ett vapen med politiska syften eller vara något som soldater motiveras av och belönas med. Systematiska våldtäkter kan användas för att tvinga en befolkning att flytta, förvärva mark och ägodelar, eller som en strategi för etnisk rensning med framtvingade graviditeter som följd. Ett annat syfte kan, i vissa samhällen, vara att förolämpa männen genom att våldta deras fruar.

Sexuellt våld mot kvinnor på flykt

Kvinnor på flykt riskerar att utsättas för sexuellt våld av kriminella människohandlare eller gränsvakter som missbrukar sin makt. Familjer separeras ofta under konflikter vilket gör att kvinnor och barn löper ökad risk att utsättas för övergrepp. I osäkra miljöer, som nya platser eller i ett flyktingläger, kan kvinnor tvingas in i prostitution för att försörja sina familjer eller utnyttjas sexuellt när de hämtar mat och vatten. Det kan också vara svårt att få tillgång till rätt vård och stöd på grund av språkbarriärer.

Även barn och gamla utsätts för sexuellt våld  

Vem som helst kan bli utsatt för sexuellt våld. I vissa instabila områden och länder, som till exempel Darfur och Elfenbenskusten, exponeras kvinnor och unga flickor dagligen för risken att bli sexuellt utnyttjade. I Sydafrika har vi bland annat behandlat ett barn som ännu inte fyllt ett år och en kvinna som var 76 år gammal.

I många miljöer där vi arbetar är vård och stöd till barn som utsätts för sexuellt våld obefintlig. Trots att de yngsta offren ofta behöver mest stöd. I Mathare, Kenya, till exempel är var fjärde patient hos oss under 12 år. Utan tidig psykologisk vård kan det vara svårt för ett barn att återhämta sig från sexuellt våld och utgöra få förödande konsekvenser för deras uppväxt och utveckling. 

Sexuella övergrepp mot män

Även pojkar och män utsätts för sexuellt våld. Det är ett ännu känsligare ämne att prata om med stor stigmatisering, bristande kunskap inom sjukvården, och lagstiftningar som inte inkluderar män i definitionen av sexuellt våld. 

Vårt arbete mot sexuellt våld

Under 2017 behandlade vi medicinskt cirka 18 000 patienter som utsatts för sexuellt våld. Några exempel där vi arbetat med konsekvenserna av sexuellt våld är:

I Centralafrikanska republiken erbjuder vi sedan 2014 stöd till dem som drabbats av sexuellt våld. Sedan konflikten bröt ut råder ett mycket våldsamt klimat i landet och många utsätts för sexuella övergrepp.

I Kongo-Kinshasa har våldtäkter blivit en del av krigsföringen. Mellan maj 2017 och september 2018 vårdade vi 2600 patienter som utsatts för sexuellt våld i södra delarna av landet. 80 procent av dem hade våldtagits av beväpnade män

Vi arbetar också i Sydamerika med att hjälpa dem som utsätts för sexuellt våld. I Honduras huvudstad Tegucigalpa jobbar med stöd åt de som drabbats av sexuellt våld, majoriteten av patienterna är under 18 år. I Colombia behandlar vi varje år flera hundra patienter efter sexuella övergrepp - både kvinnor och män - i våra projekt i Cauca, Nariño and Caquetá.

Viktigt med förbyggande arbete mot sexuellt våld

Vi arbetar också förebyggande ute i samhället. Där försöker vi öka medvetenheten om sexuellt våld och konsekvenserna av övergrepp. Men vi jobbar även med att identifiera de som är mest utsatta. I ett flyktingläger kan vi bidra genom att se över riskfaktorer, som avstånd till latriner och duschar, separation mellan manliga och kvinnliga avdelningar, och belysning. 

Vi arbetar också med informationsspridning och med att få de som drabbats av sexuellt våld att söka hjälp. För att kunna nå kvinnor som normalt inte har någon kontakt med sjukvårdsinrättningar samarbetar vi med traditionella barnmorskor i många länder.

Om ett sexuellt övergrepp inträffar arbetar vi med flera praktiska åtgärder så att den som utsatts omedelbart ska känna sig trygg. För det långsiktiga arbetet har vi kontakt med andra organisationer och myndigheter.

Några av våra praktiska skyddsåtgärder:

  • dygnet runt-bemanning, inklusive helgdagar
  • avgiftsfri hjälplinje
  • ambulans
  • kontakter med polisen
  • säkra hus
     

Vårt mål är att, tillsammans med sjukvården, vidta en rad åtgärder för att undvika att patienten attackeras igen. Det gör vi genom att placera den som utsatts för sexuellt våld i säkerhet och hjälpa dem att försvara sig mot förövaren.

Det är bara den som utsatts för sexuella övergrepp som kan besluta om en polisanmälan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra information till polisen eller andra organisationer. Om någon vill ha ett rättsintyg för att anmäla sexuellt våld ordnar vi ett sådant. Vi deltar också i domstol med ett medicinsk utlåtande om sexuellt våld om det behövs. Om det handlar om en minderårig och förövaren är en familjemedlem som bor i barnets omedelbara närhet gör vi vårt bästa för att skydda barnet. Det kräver särskild uppmärksamhet från läkare och att externa parter involveras i ett tidigt skede.