Hoppa till huvudinnehåll

Myanmar (Burma)

En patient med läkemedelsresistent tuberkulos får behandling på vår klinik i Lashio.
Foto: Eddy McCall / MSF

Fakta Myanmar (Burma)

  • Befolkning: 51,5 miljoner
  • Huvudstad: Naypyidaw 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992 
  • Antal anställda 2016: 1 146 

Under 2017 ledde väpnad konflikt, fördrivning och spänningar mellan olika folkgrupper i Myanmar till en storskalig kris. Samtidigt fortsatte tillgången på medicinsk vård att minska och hjälporganisationer vägrades tillträde.

Delstaten Rakhine - förföljelse av rohingyer

Resultaten från sex undersökningar, som Läkare Utan Gränser genomförde i flyktingbosättningar i Bangladesh, visade på en kraftigt oproportionerlig reaktion från Myanmars militär på attacker mot polisposteringar i augusti.

Lågt räknat tror man att minst 6 700 rohingyer dödades i Myanmar under en månad, varav minst 730 var barn under fem års ålder. Fler än 660 000 personer – de flesta rohingyer – hade flytt från Rakhine till Bangladesh vid slutet av året.

Läs mer om vår insats för rohingyaflyktingar i Bangladesh >

När byar blev nedbrända till marken förstördes tre av fyra kliniker som drevs av Läkare Utan Gränser. Våra aktiviteter i norra Rakhine begränsades från slutet av augusti och resten av året av ett nytt förbud mot internationell personal och avsaknaden av tillstånd att bedriva medicinsk verksamhet.

Vi fortsatte att förhandla med myndigheterna för att kunna ge stöd med såväl akut som icke-akut sjukvård till de kvarvarande invånarna i Rakhine. Under september uppmanade Läkare Utan Gränser Myanmars regering offentligt att tillåta oberoende och obegränsat tillträde för internationella humanitära organisationer.

Fram till augusti gav vi primärvård och reproduktiv hälso- och sjukvård i fasta och mobila kliniker i distriktet Maungdaw och stödde hälsoministeriets sjukhus i Maungdaw och Buthidaung med vård av hiv. Våra team tog emot 36 000 patientbesök och remitterade 1 043 patienter vidare.

I och runt om Sittwe och Pauktaw erbjöd vi primärvård, reproduktiv hälso- och sjukvård samt remitterade akutfall i de mobila kliniker vi hade i byar och fem bosättningar för internflyktingar. I genomsnitt tog vi där emot 1 820 personer per månad.

Vid slutet av året väntade Läkare Utan Gränser fortfarande på tillstånd att bedriva verksamhet, samtidigt som rohingyer fortsatte att fly över gränsen till Bangladesh. Ytterst få humanitära organisationer hade tillträde till Rakhine.

Delstaterna Shan och Kachin

Konflikter blossade åter upp i delstaterna Shan och Kachin, där man uppskattar att 100 000 personer är fördrivna. Under 2017 behandlade våra team 16 586 personer som lever med hiv och 504 patienter med tuberkulos (tbc), varav 28 med multiresistent tuberkulos i de två delstaterna.

Regionen Yangon

I Yangon gav Läkare Utan Gränser vård till patienter med hiv och tbc vid två kliniker. Våra team inledde behandling av 21 patienter med utbredd drogresistent tbc. Dessutom fick 42 hiv-positiva patienter behandling för multiresistent tbc och 194 för hepatit C.

Regionen Tanintharyi

Läkare Utan Gränser fortsätter att driva en klinik i Dawei som stödjer sjukhus med att decentralisera hiv-vården. Vi ansvarar för testning av virusmängder hos alla hiv-patienter i regionen Tanintharyi och arbetar med lokalsamhället för att i högre grad upptäcka och behandla hiv tidigt. Behandling av tuberkulos och hepatit C är också tillgänglig.

Wa och Naga

På grund av en försämrad politisk situation och att vi inte getts tillträde för internationell personal avslutades vår medicinska verksamhet i Wa Special Region 2 i norra delstaten Shan i mitten av 2017. Innan vi stängde ner tog vi emot fler än 2 430 öppenvårdspatienter i våra fasta och mobila kliniker. Ett nytt program inriktat på primärvård och hälsorådgivning startades i Naga, ett av de mest avlägsna hörnen av landet i regionen Sagaing.

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad 21 november 2018

Det här arbetar vi med i Myanmar (Burma)