Hoppa till huvudinnehåll

Myanmar

En patient med läkemedelsresistent tuberkulos får behandling på vår klinik i Lashio.
Foto: Eddy McCall / MSF

Fakta Myanmar (Burma)

  • Befolkning: 53,7 miljoner
  • Huvudstad: Naypyidaw 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992 
  • Antal anställda 2018: 1 115 

Under 2018 fortsatte landets regering att vägra humanitär hjälp i konfliktdrabbade områden och människor som tvingats fly. För Läkare Utan Gränser innebar det begränsade möjligheter att ge medicinsk hjälp.

Endast ett fåtal humanitära organisationer tilläts att komma in i norra regionen i delstaten Rakhine och ännu färre att bistå med hjälpinsatser. Trots att vi upprepade gånger anhöll om att få återuppta den verksamhet vi tidigare haft i Maungdaw nekades vårt team detta. Enda undantaget var att vi i juli fick stötta två sjukhus med rådgivning vid hiv.

Våra mobila team i staden Sittwe, nära gränsen till Bangladesh, fortsatte att ge primärvård och att remittera akuta fall. Under 2018 lanserade vi ett nytt program vid psykisk ohälsa. Det innebar att vår personal varje vecka besökte flyktingläger i området kring staden Pauktaw där muslimer hållits kvar sedan 2012 då de tvingats fly undan våld. På detta sätt hjälpte vi också bland annat ett muslimskt getto i Sittwe.

Våra planer på att i november återförena rohingiska flyktingar i Bangladesh gick inte att genomföra då ingen var villig att återvända till Myanmar. Vi var angelägna om att kunna hjälpa dem som fortfarande fanns i Rakhine och i augusti upprepade vi vår begäran att myndigheterna skulle ge internationella organisationer rätt till att fritt kunna hantera viktiga behov.

Läs mer om vår insats för rohingyaflyktingar i Bangladesh

Vård av hiv

När det gäller behandling av hiv fortsätter vi ett nära samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Bland annat med att föra över patienter till det decentraliserade Nationella aids programmet så att de kan få vård närmare hemmet. I programmet ingår också patienter som samtidigt behandlas för sjukdomar som hepatit C, tuberkulos och multiresistent tuberkulos.

Patienterna fördes över från de projekt vi har på fyra platser, på en av dessa så många som 6 000 under året. I programmet ingår också rådgivning hur man kan undvika smittspridning. Vi inriktade oss på särskilt utsatta grupper som fiskare, migrantarbetare, prostituerade och drogmissbrukare i delstaterna Shan och Kashin. Konflikter och stora omflyttningar försvårar tillgång till medicinsk hjälp.

I delstaten Dawei fick i december närmare 2 300 patienter med hiv fortfarande behandling. Vi har där också screenat och behandlat hepatit C. Nästan 90 procent av de patienter som har både hiv och hepatit C fick direkt högeffektiv behandling.

I Naga, en avlägsen bergstrakt i norra Myanmar, där tillgången till medicinsk vård är ytterst begränsad, har vi mobila team. Situationen är särskilt svår under regnperioden som kan hålla i sig i månader. För att nå de mest isolerade byarna tvingades våra team färdas i upp till åtta timmar på motorcykel. Under 2018 hade vi där närmare 8 500 patientbesök och hjälpte landets hälsovårdsmyndigheter att genomföra vaccinationskampanjer och screening av tuberkulos.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Myanmar sedan 1992.

2018 i siffror

  • 55 500 patientbesök
  • 22 500 patienter har fått behandling mot hiv
  • 770 behandlade för tuberkulos
  • 110 behandlade för hepatit-c

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad 13 september 2019

Det här arbetar vi med i Myanmar (Burma)