Hoppa till huvudinnehåll

Traumavård i Burundi

Foto: Albert Masias/MSF
En patient på Läkare Utan Gränsers traumaklinik i Bujumbura, Burundi.

Burundi

Fakta Burundi

  • Befolkning: 10,5 miljoner
  • Huvudstad: Bujumbura
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2020: 363

I Burundi arbetar Läkare Utan Gränser med traumavård i huvudstaden Bujumbura. Vi svarar även på större sjukdomsutbrott. 

Vi började arbeta på sjukhuset L’Arche Kigobe under 2015 när det politiska våldet och den ekonomiska krisendrabbade befolkningen hårt. 

Burundi drabbas återkommande av utbrott av smittsamma sjukdomar. Under 2019 pågick ett stort malariautbrott med nära 9 miljoner fall i landet. Vi startade akutprojekt i det hårt drabbade Kniyunyadistriktet där våra team stöttade 14 vårdcentraler och två sjukhus med kostnadsfri malariabehandling. Vi genomförde även insektsbekämpning för att döda de smittbärande myggorna.  

När en koleraepidemi bröt ut byggde Läkare Utan Gränser totalt fem behandlingscenter, samt utbildade sjukvårdspersonal och spred hälsoinformation.  

Läs mer om våra aktiviteter i Burundi på vår internationella hemsida

Senast uppdaterad 28 april 2021.