Hoppa till huvudinnehåll

Traumavård i Burundi

En patient på Läkare Utan Gränsers traumaklinik i Bujumbura, Burundi.
Foto: Albert Masias/MSF

Fakta Burundi

  • Befolkning: 10,5 miljoner
  • Huvudstad: Bujumbura
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2017: 350 

Läkare Utan Gränser fortsatte under 2017 arbetet i huvudstaden Bujumbura med att hjälpa traumapatienter. Andra insatser gällde den malariaepidemi som pågick i Gitega, en provins i centrala Burundi.

Sedan Burundis självständighet från Belgien 1962 har landet plågats av inbördeskrig och det finns fortfarande spänningar mellan folkgrupperna tutsi och hutu. 

Vårt arbete i Burundi 2017

Det privatägda sjukhuset I´Arche Kigobe, som stöttas av Läkare Utan Gränser, har 75 sängplatser och gav vård till traumapatienter och personer med brännskador. Även om våldet på senare år har minskat är såväl människor i Bujumbura som andra platser i landet utsatta för våld, särskilt i fattiga områden. Under året hade vi på sjukhuset närmare 19 000 patientbesök, remitterade 2 676 för vård och utförde mer än 4 000 operationer. Vi hade också mer än 1 000 besök som gällde psykisk ohälsa.

I september skedde en kraftig ökning av malaria i Gitega-provinsen. Vi hjälpte då 14 lokala vårdinrättningar och ett distriktssjukhus och behandlade drygt 36 800 patienter, en del av dem svårt sjuka. Vårt team bidrog också till att förbättra den lokala blodbanken och hade en rad aktiviteter i syfte att stärka kontrollen av infektionsrisk och behandling.

2017 i siffror:

  • 36 800 patienter behandlades mot malaria
  • 4 100 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2018.