Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Anna Surinyach/MSF
För personer som upplevt konflikter, sexuella övergrepp och psykiska besvär är det en fördel om psykisk hälsa integreras med allmän sjukvård. Vi försöker få den colombianska regeringen att erkänna sexuellt våld som en akutsituation.

Colombia

Trots fredsförhandlingar har våldet i Colombia blossat upp igen och många människor i landet har tvingats på flykt.

Till följd av konflikten mellan olika väpnade grupper har tusentals människor utsatts för våldsamma attacker. Hela samhällen har fördrivits eller levt instängda i sina hem i flera månader. 

Förutom den humanitära situation som den väpnade konflikten har lett till har Colombia också tagit emot ett stort antal migranter från Venezuela under de senaste åren. För närvarande finns det mer än 2,5 miljoner venezuelaner i landet och många av dem lever i svåra omständigheter.

I Barabcoas, Nariño, fokuserar vi på grundläggande sjukvård, medan våra team i Alto Baudó, Chocó, även ger akutvård. 

I alla våra projekt i Colombia inkluderar vi även sexuell och reproduktiv hälsovård för att garantera säkra aborter för kvinnor som behöver det.

 

Läs mer om våra aktiviteter i Colombia på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 21 juli 2023.

Colombia

Fakta Colombia 

  • Befolkning: 49 miljoner
  • Huvudstad: Bogotá
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985
  • Antal anställda 2022: 95