Hoppa till huvudinnehåll

Colombia - vård för psykisk ohälsa

För personer som upplevt konflikter, sexuella övergrepp och psykiska besvär är det en fördel om psykisk hälsa integreras med allmän sjukvård. Vi försöker få den colombianska regeringen att erkänna sexuellt våld som en akutsituation.
Foto: Anna Surinyach/MSF

Fakta Colombia 

  • Befolkning: 47,2 miljoner
  • Huvudstad: Bogotá
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985
  • Antal anställda 2017: 93

 

Läkare Utan Gränser har under 2017 gjort en rad akuta insatser i Colombia. Vi har också fortsatt att hjälpa människor som utsatts för våld.

Trots fredsavtalet mellan FARC-gerillan och landets regering lever många civila under mycket osäkra förhållanden. Stora delar av landet kontrolleras av kriminella organisationer, tidigare FARC-medlemmar och ELN-gerillan.

VÅRT ARBETE I COLOMBIA 2017

Vårt akutteam ryckte in för att hjälpa människor som tvingats fly sina hem i flera områden i både södra, centrala och västra Colombia. Efter ett jordskred i staden Mocoa i Putumayoregionen, södra Colombia, hjälpte våra team lokalsjukhuset med primär sjukvård. Omkring 300 personer dog i jordskredet och hundratals saknas fortfarande.

Psykisk ohälsa

I städerna Tumaco och Buenaventura, en hamnstad i västra Colombia, har vi fortsatt de projekt vi har som gäller psykisk ohälsa. Vi hjälper människor som utsatts för våld av kriminella och väpnade grupper och under året hade vi drygt 9 000 patientbesök. I Buenaventura var det drygt 800 personer som sökte psykologhjälp via telefon på vår kostnadsfria hjälplinje. På flera platser förstärkte våra team sina insatser.

I Tumaco fick 227 personer som utsatts för sexuellt våld medicinsk hjälp och i Buenaventura tog vi emot 296 personer. Vi stöttade också gravida kvinnor.

Efter 50 år av krig saknas uppskattningsvis fler än 126 000 personer. Vi har startat ett projekt med psykologhjälp till familjer vars anhöriga försvunnit. Projektet utgår från städerna Puerto Asís, Putumayoregionen, och Cali, Valleregionen, västra Colombia. I båda dessa städer har mellan 500 och 3 000 personer rapporterats försvunna. Sedan starten i augusti och september har våra team haft mer än 160 gruppmöten som gäller psykisk ohälsa och gett individuell hjälp i mer än 300 fall.

2017 i siffror:

  • 12 900 patientbesök i öppenvård
  • 9 600 individuella patientbesök om psykisk ohälsa 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 november 2018.

Det här arbetar vi med i Colombia