Hoppa till huvudinnehåll

Vård av hiv i Eswatini (f.d. Swaziland)

Medan patienterna i Swaziland väntar på behandling för hiv eller tuberkulos får de hälsoinformation.
Foto: Sven Torfinn

Fakta Eswatini

  • Befolkning: 1,1 miljoner
  • Huvudstad: Mbabane
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2007 
  • Antal anställda 2018: 231 
  • Landet bytte 2018 namn från Swaziland till Eswatini

Trots att antalet dödsfall orsakade av hiv och tuberkulos har minskat är det en stor utmaning att ha fortsatt kontroll så att sjukdomarna inte sprider sig. 

I Eswatini, som ligger i sydöstra Afrika, är en tredjedel av alla vuxna hivpositiva. Det ökar samtidigt risken för tuberkulos och andra infektionssjukdomar. Läkare Utan Gränser har därför under 2018 fortsatt hjälpa landets hälsovårdsmyndigheter med prevention och vård i Shiselweni-regionen. Samtidigt har vi börjat lämna över vissa aktiviteter till myndigheter och andra organisationer. Det gäller bland annat vårt projekt i Manzini-regionen som startade 2010 som en akutinsats.  

I Eswatini har vi betonat vikten av att tillämpa en patientcentrerad vårdmodell, en strategi som kallas ”test och behandling”. Den innebär bland annat att direkt efter att man ställt diagnos får patienten påbörja en antiretroviral behandling, ARV.  

Vi erbjuder test för hiv och tuberkulos på lokala vårdinrättningar. Grupper som är svåra att nå – prostituerade och män som har sex med män – ges möjlighet att göra orala självtest för hiv och personer som har ökad risk för att smittas av hiv ges förebyggande profylax, s k PrEP. Under 2018 gjorde närmare 5 300 personer hivsjälvtest och 468 påbörjade PrEP. 

Våra team har hjälpt personer med hiv genom en rad vårdinsatser, men har också screenat och behandlat andra sjukdomar som livmoderhalscancer, läkemedelsresistent tuberkulos och en typ av hjärnhinneinflammation, som framför allt drabbar människor som lever med hiv. 

Under 2018 screenades drygt 1 600 kvinnor för livmoderhalscancer. Åtta procent testade positivt och 67 procent av dem behandlades. 26 patienter fick profylaktisk behandling för hjärnhinneinflammation. 

 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Eswatini sedan 2007. 

2018 i siffror:

  • 6 230 patienter fick första linjens ARV-behandling
  • 580 patienter påbörjade behandling för tuberkulos, 100 av dem för multiresistent tbc
  • 610 patienter fick andra och tredje linjens ARV-behandling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 november 2019.

Det här arbetar vi med i Eswatini (f.d. Swaziland)