Hoppa till huvudinnehåll

Vård av hiv i Eswatini

Foto: Sven Torfinn
Medan patienterna i Eswatini väntar på behandling för hiv eller tuberkulos får de hälsoinformation.

Eswatini (f.d. Swaziland)

Fakta Eswatini

  • Befolkning: 1,1 miljoner
  • Huvudstad: Mbabane
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2007 
  • Antal anställda 2020: 129
  • Landet bytte 2018 namn från Swaziland till Eswatini

Eswatini (f.d. Swaziland) är ett av de länder i världen som är hårdast drabbat av hiv och aids. Närmare var tredje vuxen person lever med hiv och runt 80 procent av landets tuberkulossjuka har hiv.

Beräkningar visar dock att antalet nya fall av hiv har minskat i Eswatini under de senaste åren, i takt med att tillgången till antiretrovirala läkemedel (ARV) ökat.

Vi fortsätter att hjälpa personer som lever med hiv att få tillgång till ARV-behandling genom vår ”test and start”-strategi som bygger på att omgående sätta personer som testar positivt för hiv på behandling. I Nhlangano har vi hittills gett behandling till över 1 700 personer.

Vi behandlar även patienter med extremt läkemedelsresistent tuberkulos (XDR-TB), samt de med lättare former av sjukdomen men som utvecklat svåra biverkningar av tidigare behandling, med de lovande nya läkemedlen bedakilin och delamanid.

Våra team arbetar också med insatser mot covid-19 i landet.

Läs mer om våra aktiviteter i Eswatini på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 25 maj 2021.