Hoppa till huvudinnehåll

Vård av hiv i Eswatini (f.d. Swaziland)

Medan patienterna i Swaziland väntar på behandling för hiv eller tuberkulos får de hälsoinformation.
Foto: Sven Torfinn

Fakta Eswatini

  • Befolkning: 1,3 miljoner
  • Huvudstad: Mbabane
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2007 
  • Antal anställda 2017: 352 
  • Landet bytte 2018 namn från Swaziland till Eswatini

Under 2017 har Läkare Utan Gränser fortsatt arbetet med att minska hiv och ökad tillgången till decentraliserad vård när det gäller hiv, tuberkulos och läkemedelsresistent tuberkulos.

Hiv/aids

Kungadömet Eswatini, f.d. Swaziland, som ligger i sydöstra Afrika är ett av de länder i världen med flest fall av hiv där ungefär var tredje vuxen har hiv. Men läget har stabiliserats och under senare år har antalet personer som dör i aids minskat. De senaste fem åren har antalet fall av nya infektioner nästan halverats.

I regionen Shiselweni har vi fortsatt strategin ’test och behandling’ som innebär att den som testats för hiv direkt får behandling. Vi introducerade också flera olika metoder, bland annat ett självtest för personer som är svåra att nå. Sedan maj månad har drygt 2 000 personer använt detta test.

Vi har allt mer fokuserat arbetet på att ge personer med hiv specialistvård och ökat stöd. I det ingår behandling med andra och tredje linjens antiretrovirala (ARV) läkemedel, screening av livmoderhalscancer och av ett specifikt anti-gen som kan ha ett samband med hjärnhinneinflammation. Under året screenades 2 637 kvinnor för livmoderhalscancer, 17 procent av dem visade sig positiva. 60 procent av dem behandlades.

Tuberkulos

Swaziland är också ett av de länder i världen med flest fall av tuberkulos. Det finns ett starkt samband mellan hiv och tuberkulos där 70 procent av de med tuberkulos också är hiv-positiva.

I Manzini-regionen fortsätter vi arbetet med att söka snabbare behandlingsvägar när det gäller multiresistent tuberkulos. 149 patienter deltog i studien. Då 132 genomgått behandlingen hade 72 procent av dem botats. Studien kommer att avslutas 2018 efter ett års uppföljning. Sedan 2017 ingår den kortare behandlingsstrategin i nationella protokollet.

Vi fortsätter att ge teknisk support till nationella referenslaboratoriet för tuberkulos i huvudstaden Mbabane.

Det nationella tuberkulosprogrammet har gjort tydliga framsteg när det gäller tillgång och användning av nya läkemedel, diagnostik och decentraliserad vård. Vi stöttar programmet med behandling och transportkostnader.

Då antalet fall av hiv och tuberkulos har minskat och landets hälsovårdsmyndigheter har större möjligheter att hantera dessa sjukdomar har vi beslutat att gradvis lämna över våra projekt i Manzini-regionen. I mars fick AIDS Healthcare Foundation ta över merparten av de aktiviteter vi haft på kliniken i Matsapha. Men vi fortsätter att stötta laboratoriet.

2017 i siffror:

  • 10 900 patienter fick första linjens ARV-behandling
  • 1 000 patienter påbörjade behandling för tuberkulos, 280 av dem för multiresistent tbc
  • 680 patienter fick andra och tredje linjens ARV-behandling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2018.