Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Frankrike

2500 människor, de flesta från irakiska Kurdistan, lever under bedrövliga förhållanden i Grande Synthe i norra Frankrike.
Förhållandena på den informella lägerplatsen i Grande Synthe leder till hälsoproblem. Särskilt känsliga för kylan och vätan är barnen.
Foto: Sophie-Jane Madden

Fakta Frankrike

  • Befolkning: 66,9 miljoner
  • Huvudstad: Paris
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987 
  • Antal anställda 2017: 10 

Migranter och flyktingar som under 2016 försökt ta sig till Storbritannien blev i stället kvar i norra Frankrike då det var omöjligt att fortsätta från Calais.

I Paris, i norra Frankrike och nära gränsen till Italien utgör politiska beslut ett hinder för flyktingar och migranter att vistas där. De tvingas hålla sig undan från myndigheter och blir alltmer osynliga för lokalbefolkning. Det innebär också en risk för dem att utsättas för våld.

Under 2017 hade vi mobila kliniker och utåtriktade aktiviteter i Paris där mer än 1 000 flyktingar och migranter tvingades sova på gatan. Våra team hade cirka 2 500 patientbesök på mobila kliniker, och i Paris och Calais delade vi ut 32 000 filtar och sovsäckar och annan viktig utrustning. I januari och februari ordnade vi också akutboende för 2 000 personer, de flesta var minderåriga.

Ensamkommande minderåriga

Ensamkommande minderåriga som tagit sig till Frankrike under svåra förhållanden hör till den grupp som är mest sårbara. De saknar information, möter en enorm byråkrati och svårhanterlig administration. Några lyckas ansöka om skydd och – om de erkänns som minderåriga – får visst skydd och hjälp som gäller barn. Men de som inte anses ha rätt till denna hjälp utestängs och nekas fortsatt stöd.

I december öppnade vi ett dagcenter i Pantin, i en förort till Paris. Där kan ensamkommande minderåriga få medicinsk hjälp samt socialt och administrativt stöd. I samarbete med flera föreningar och jurister gör våra team uppföljningar i varje enskilt fall.

Vi följer också situationen i hela landet med särskilt fokus på norra och sydöstra Frankrike. Våra team ger antingen direkt hjälp eller genom att stötta andra organisationer som redan är på plats i området.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 9 oktober 2017.