Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Frankrike

En lerväg med tält
Förhållandena på den informella lägerplatsen i Grande Synthe leder till hälsoproblem. Särskilt känsliga för kylan och vätan är barnen.
Foto: Sophie-Jane Madden / Läkare Utan Gränser

Fakta Frankrike

  • Befolkning: 65 miljoner
  • Huvudstad: Paris
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987 
  • Antal anställda 2018: 4

Ensamkommande minderåriga som lyckats ta sig till Frankrike är ofta traumatiserade då de utsatts för våld och övergrepp under resan. I Frankrike hamnar de i undermåliga mottagningscenter och möter där en krånglig byråkrati. 

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fokuserat arbetet på att hjälpa unga ensamkommande. Det gäller särskilt dem vars ansökan om skydd av barn har lagts ned då de inte ansetts vara minderåriga, beslut som kan diskuteras om de skett på saklig grund. 

Vi har ett center i en av Paris förorter där vi tillsammans med andra organisationer hjälper dessa ensamkommande. Förutom medicinsk vård och psykologhjälp, kan de få juridiskt stöd på centret. Under 2018 kunde 787 minderåriga dra nytta av dessa insatser. Mer än 430 unga lämnade in överklaganden men flertalet hade i slutet av året ännu inte avgjorts.  94 fall hade godkänts och dessa unga placerades till slut under myndigheternas beskydd. 

Tillsammans med Utopia 56, en organisation som hjälper migranter, har vi utvecklat ett nätverk av frivilliga familjer i södra Frankrike. I dessa familjer får minderåriga bo under ansökningstiden och därmed få skydd och hjälp som de annars inte kunnat få.  

Vi har också mobila kliniker i Paris som under året hade 959 patientbesök.  

Våra team har under året följt situationen i landet, särskilt längs gränsen till Italien och Spanien. Fransk polis fortsatte att tvinga tillbaka flyktingar till grannländerna och hindra dem från att söka asyl, detta i strid mot gällande lag.  

Vi har också stöttat andra organisationer och volontärer i Calais, Bayonne, Nantes och Paris.  

Läkare Utan Gränser har arbetat i Frankrike sedan 1987. 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 10 oktober 2019.