Hoppa till huvudinnehåll

Iran - vård till marginaliserade människor

Våra team ger medicinsk vård och psykologhjälp, rådgivning och socialt stöd till de mest utsatta i Teherans södra förorter, Iran.
Foto: Samantha Maurin /MSF

Fakta Iran

  • Befolkning: 82 miljoner
  • Huvudstad: Teheran
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1990 
  • Antal anställda 2018: 58

I Iran har Läkare Utan Gränser flera program för att kunna hjälpa drogmissbrukare, prostituerade, flyktingar, hemlösa och andra utsatta grupper som annars har svårt att få vård.

Drogmissbruk är ett stort problem i Iran då antalet personer som använder droger har fördubblats under de senaste sex åren. De uppgår nu till nästan tre miljoner och innebär 3,5 procent av landets befolkning. Drogmissbrukare och andra utsatta grupper som prostituerade, hemlösa och den etniska minoriteten ghorbati upplever stigma och utanförskap, något som begränsar deras tillgång till medicinsk vård. 2018 försvårades deras situation ytterligare på grund av den finanskris som delvis lamslog landets hälso- och sjukvårdssystem.

Våra team arbetade under året i södra Teheran med behandling av en rad smittsamma sjukdomar som särskilt drabbar utsatta grupper. Det handlar bland annat om hepatit B och hepatit C, tuberkulos och syfilis. Antalet patienter som behandlades för hepatit C ökade kraftigt, drygt 80 procent fler än året innan.

Våra insatser gällde också reproduktiv hälsa och omfattade såväl gynekologi som vård före och efter förlossning och av nyfödda. Vi tog också emot personer som utsatts för sexuellt våld och gav psykosocialt stöd. En mobil klinik för kvinnor sattes upp i staden.

Vi startade också ett nytt program för flyktingar och lokalbefolkning i Mashhad, nära gränsen till Afghanistan. Där bor uppskattningsvis två miljoner människor från Afghanistan. Också i denna stad ger våra team samma hjälp som i södra Teheran. Vi har fasta och mobila kliniker och ett remissystem för patienter som behöver behandling för hiv och/eller tuberkulos.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Iran sedan 1990

2018 i siffror:

  • 29 884 patientbesök inom öppenvård
  • 3 750 fick hjälp för psykisk ohälsa
  • 82 påbörjade behandling av hepatit C

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019