Hoppa till huvudinnehåll

Medelhavet: sök- och räddningsinsats

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda på Medelhavet.
Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda på Medelhavet.

Under 2017 försökte mer än 172 000 människor ta sig över Medelhavet på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom enligt FN:s migrationsorgansation IOM.

Över 46 000 män, kvinnor och barn tros ha drunknat då de försökte ta sig till Europa över Medelhavet sedan år 2000 (IOM).  

Efter rekordåren 2014 - 2015 har antalet flyktingar och migranter som tagit vägen över havet minskat. EU:s avtal med Turkiet som innebär att landet hindrar människor från att ta sig vidare till Grekland samt blockering av migranter i och utanför Libyens kust har bidragit till de sjunkande siffrorna (IOM). 

UPPDATERING: Den 6 december 2018 meddelade vi att vi tvingas avsluta vår sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet med fartyget Aquarius, som vi drev tillsammans med SOS Méditerranée.

Eftersom verksamheten under lång tid har motarbetats av den italienska regeringen, uppbackad av andra EU-länder, har fartyget inte kunnat utföra sitt livräddande arbete. Misstänkliggöranden, förtal och försvårande av vårt och andra hjälporganisationers arbete har satt stopp för hjälpinsatserna. EU:s migrationspolitik har ytterligare bidragit till att underminera internationell rätt och humanitära principer. 

-------------------------------------------------------------

Fältkoordinatorn Lindis Hurum berättar om möten med desperata flyktingar som hamnat i sjönöd på Medehavet: 

På webbplatsen Saving lives at Sea samt på vårt Twitterkonto @MSF_Sea kan du följa vårt arbete i Medelhavet. 

vårt arbete i Centrala Medelhavet 2017

Under året hade Läkare Utan Gränser team på två specialutrustade räddningsfartyg: Prudence och Aquarius. Sedan Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015, har över 76 000 människor räddats ombord något av våra fartyg.

Våra team ombord behandlade människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Vi behandlade också hudsjukdomar, skabb, brännskador och nedkylning. Gravida kvinnor togs om hand av barnmorskor och ett antal bebisar föddes. Vi gjorde också livräddande akutinsatser ombord.

Försöken att ta sig över Medelhavet fortsatte också då vintern närmade sig.

VARFÖR HAR LÄKARE UTAN GRÄNSER VALT ATT STARTA SÖK- OCH RÄDDNINGSINSATSER?

Läkare Utan Gränser har beslutat att driva räddningsinsatser eftersom vi ser att människor som flyr undan några av de värsta humanitära kriserna i vår tid risker sina liv till havs. 

En massgrav bildas på Medelhavets botten. Loris De Filippi, ordförande Läkare Utan Gränser i Italien.

 

Den svenska sjuksköterskan Martina Svensson har gjort flera uppdrag ombord ett av räddningsfartygen. Här berättar hon mer om människorna hon mötte:

HUR JOBBAR LÄKARE UTAN GRÄNSER PÅ MEDELHAVET?

Vi arbetar tätt ihop med Italiens kustbevakning och sjöräddning. På Medelhavet koordinerar Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) i Rom räddningsinsatserna. Det är MRCC som avgör när och var vi ska ingripa för att rädda människor i sjönöd, samt vart de ska transporteras. 

Räddningsinsatserna kan gå till på olika sätt. När vi exempelvis upptäcker ett fartyg i nöd på Medelhavet informerar vi MRCC i Rom som hjälper oss att bedöma fartygets tillstånd och människornas behov ombord. MRCC kommer sedan att ge oss direktiv för nästa steg. Alternativt kommer MRCC i Rom att kontakta oss och skicka oss till ett fartyg som är i behov av nödhjälp.

Ombord på fartygen finns erfarna medicinska team som består av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor samt icke-medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, samt kulturtolkar som hjälper till att kommunicera med människorna som räddats samt identifierar särskilt utsatta individer).

Följ @MSF_Sea på Twitter för löpande uppdateringar.

VARIFRÅN KOMMER människorna på flykt?

Under 2017 kom den största gruppen från afrikanska länder söder om Sahara, många av dem med internationella skyddsbehov. Många kom från Eritrea, Nigeria, Guinea, Elfenbenskusten och Gambia. Majoriteten av dem som räddades var män, men 2016-17 ökade antalet ensamma barn och våra team såg också relativt många gravida kvinnor. Flera barn har fötts ombord på räddningsfartygen.

Dessa människor tar livsfarliga risker för att komma ifrån de eländiga levnadsförhållandena som råder i deras hemländer. 

VART FÖR NI DEM SOM RÄDDAS?

Vårt mål är att förhindra att människor dör, inte att transportera människor över Medelhavet.

När vi inleder en räddningsinsats på Medelhavet gör vi det under ledning av den italienska sjöräddningen Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) i Rom. De bestämmer också var de räddade bör gå i land i enlighet med sjöfartslagarna. De räddade personerna förs till mottagningscenter i Italien.

FINNS DET RISK ATT ER RÄDDNINGSINSATS UPPMUNTRAR FLER MÄNNISKOR ATT FÖRSÖKA NÅ EUROPA?

Tillgången till räddningsfartyg är inte det som får människor att korsa havet. Människor har försökt att ta sig till Europa i osäkra båtar i mer än tio år. Under dessa år har fler än 20 000 män, kvinnor och barn dött och vi vill inte att ännu fler ska förlora sina liv. Människor kommer inte heller sluta försöka ta sig till Europa, om man minskar räddningsinsatserna. 

OM MÄNNISKOR FLYR FRÅN KRISER I SINA HEMLÄNDER, BORDE INTE NI ANVÄNDA ERA RESURSER FÖR ATT TA ITU MED PROBLEMEN I LÄNDERNA DE FLYR IFRÅN ISTÄLLET?

Vi vill göra både och. De människor som tar sig över Medelhavet är samma grupp människor som vi ger sjukvård till i våra projekt i exempelvis Mellanöstern och i afrikanska länder söder om Sahara. Vi kommer inte att överge dem när de är som mest utsatta, nämligen när de är på flykt.  

Läkare Utan Gränser finns i närmare 70 länder över hela världen och vi har bistått människor i nöd med sjukvård i mer än 40 år. Det arbetet kommer vi självfallet att fortsätta med. Vi kommer att jobba i de länder som människorna flyr ifrån, i transitländer och i de länder i Europa där människorna slutligen anländer. Vi vill rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest.

OM LÄKARE UTAN GRÄNSER ÄR EN OPOLITISK ORGANISATION, VARFÖR BLANDAR NI IN ER I EU:S POLITIK?

Läkare Utan Gränser är en neutral, oberoende och opartisk organisation. Vårt mål är att rädda människor som riskerar sina liv ute på Medelhavet för att de ser sig stå utan andra val för att överleva. Vi varken vill eller kan ignorera denna nödsituation och vi har kapacitet att utföra detta. Vi är medvetna om att vår insats berör ett omdebatterat politiskt område i Europa. Men eftersom vårt arbete bygger på medicinsk etik måste vi agera. Läs mer om våra principer.

UNDERLÄTTAR ER INSATS ARBETET FÖR MÄNNISKOSMUGGLARE?

Säkra och lagliga vägar in i Europa har stängts och därför måste människor som vill komma till Europa ta stora risker. Människosmuggling är en följd av migrationspolitiken. På grund av EU:s restriktiva invandringspolitik kan smugglare tjäna pengar på människors elände och desperation. Det enda sättet att få stopp på människosmugglingen är att skapa säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. Människor kommer att fortsätta korsa Medelhavet oavsett hur höga murar de europeiska regeringarna än bygger upp.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ASYLSÖKANDE, FLYKTING OCH MIGRANT?

En flykting är en person som har flytt från sitt land och som inte kan återvända på grund av välgrundad rädsla att bli fängslad på grund av sin etnicitet, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till någon specifik social grupp. Flyktingstatusen bedöms av FN:s flyktingorgan UNHCR.

En asylsökande är en person som säger sig vara flykting och som söker asyl i ett annat land, men vars flyktingstatus inte ännu är fastställd.

En migrant är en person som väljer att flytta till ett annat land för att få en bättre framtid för sig själv och sin familj.

Som medicinsk humanitär organisation är det inte vår uppgift att bedöma flyktingstatusen hos de människor vi hjälper. Vi bistår med sjukvård och räddar liv oavsett patientens bakgrund eller migrationsstatus.

 

Uppdaterad 4 juli 2018.