Hoppa till huvudinnehåll

Migration över Medelhavet

Räddning på Medelhavet
Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda på Medelhavet.
Foto: Maud Veith

Från maj 2015 till december 2018 drev Läkare Utan Gränser sök- och räddningsinsatser med flera olika båtar på centrala Medelhavet. I december 2018 tvingades vi avsluta arbete ombord på den sista aktiva båten Aquarius som drevs tillsammans med SOS MEDITERRANEE. Sedan starten har 78 623 människor räddats ombord på något av våra fartyg. 

Varje år försöker tusentals människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom i sina hemländer ta sig över Medelhavet. Otaliga förlorar livet på vägen. 

Nästan alla som försöker korsa Medelhavet passerar genom Libyen där flyktingar, migranter och asylsökande är utsatta för våld och övergrepp som kidnappning, tortyr, utpressning och tvångsarbete.

Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsinsats

Sedan maj 2015 har vi arbetat på sök- och räddningsfartyg i centrala Medelhavet. Från december 2018 till juli 2019 låg våra projekt nere efter att vi tvingats avsluta arbetet på fartyget Aquarius som vi drev tillsammans med organisationen SOS MEDITERRANEE. 

Under 2018 stoppade Italien och regeringar i andra europeiska länder alla sök- och räddningsinsatser längs världens farligaste migrationsrutt. Trots att det finns väldigt få räddningsbåtar på centrala Medelhavet fortsätter människor att försöka fly från Libyen. De första sju månaderna 2019 var det nästan 10 000 flyktingar och migranter som gav sig av från Libyens kust i sjöodugliga båtar. Tusentals tvingades tillbaka till våldet och osäkerheten i Libyen, helt i strid med internationell lagstiftning.

I juli 2019 återupptog vi arbetet med en ny båt, Ocean Viking. Vi har beslutat att återvända till havs, tillsammans med SOS MEDITERRANEE, eftersom människor fortsätter att drunkna på Medelhavet. Vår närvaro behövs också för att vittna om situationen och om de höga mänskliga kostnaderna för en europeisk migrationspolitik som syftar till att tvinga kvar flyktingar och migranter i Libyen. 

Den svenska sjuksköterskan Martina Svensson har gjort flera uppdrag ombord ett av räddningsfartygen. Här berättar hon mer om människorna hon mötte:

I Libyen sitter mellan 5000 och 6000 flyktingar och migranter inlåsta i förvar, ofta i omänskliga förhållanden. De som befinner sig i förvar i Tripoli där strider pågår sedan april i år är extra utsatta och många har dödats eller skadats när förvaren beskjutits och bombats. 

Europeiska regeringar som vill minska invandringen genom att förstärka sina gränser och stötta interneringssystem utanför gränserna har på så sätt drivit människor rakt i människosmugglarnas händer som hjälper dem komma förbi vägspärrar, över gränser, genom stängsel, ut ur fångenskap och slutligen ombord på båtar på Medelhavet. 

För de som tar sig till Europa är utmaningarna inte över. Många fastnar i osanitära läger eller blir våldsamt behandlade av gränsvakter. 

Besättningen på  Aquarius undsätter flyktingar från en gummibåt utanför Libyens kust.

Frågor och svar om vårt arbete på Medelhavet

Läs mer

Kriminalisering av hjälporganisationer 

Under 2018 har Läkare Utan Gränser genom sök- och räddningsfartyget Aquarius bistått 3 184 människor. Men i juni tog den nytillträdda regeringen i Italien beslutet att stänga sina hamnar för fartyg som räddat migranter och flyktingar till havs. Därmed tvingades 630 utsatta män, kvinnor och barn kvar på Aquarius. 

Detta sände en chockvåg genom Europa och innebar ett prejudikat som i praktiken stoppade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet. Länder lyckades inte komma överens om en hållbar lösning för delat ansvar för dem som överlevt och nått Europas kuster. Resten av året tvingades människor därför stanna kvar till havs i dagar eller veckor till dess att tillfälliga överenskommelser hade uppnåtts.

I augusti och september utsattes Aquarius för ytterligare politisk press. Trots att fartyget följt alla regler som gäller sjöfart fråntogs dess flagga och registrering på order av regeringen i Italien. Den långvariga kampanjen för att kriminalisera organisationer som hjälper flyktingar och migranter intensifierades i november. Åklagarmyndigheten i Catania krävde då att Aquarius skulle hållas kvar i hamn på grund av påståenden om olaglig avfallshantering i italienska hamnar. Vi tillbakavisade omedelbart anklagelserna att vi skulle ha varit inblandade i kriminella aktiviteter vad gäller avfallshantering och att kläder som tillhört flyktingar skulle öka risken för sjukdomar som hiv, tuberkulos och skabb. Den politiskt motiverade processen gjorde det omöjligt för oss att fortsätta våra livräddande insatser på Aquarius.

I slutet av året hade vi och SOS MEDITERRANEE inget val, utan tvingades avsluta alla räddningsaktioner med fartyget Aquarius.

Då regeringar i Europa smiter ifrån sitt ansvar och försvårar för hjälporganisationer att arbeta kommer den humanitära krisen på centrala Medelhavet att innebära fortsatta utmaningar. Så länge flyktingar, migranter och asylsökande drunknar eller tvingas tillbaka till Libyen, i strid mot internationell lag, kommer vi att göra vad vi kan för att ge dem medicinsk och humanitär hjälp.

Läkare Utan Gränser har arbetat med sök- och räddningsinsatser på Medelhavet sedan 2015. Sedan starten har nära 80 000 personer räddats ombord på något av våra fartyg.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad 1 augusti 2019.