Hoppa till huvudinnehåll

Libyen

De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i fängelserna.
De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i fängelserna.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Libyen

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Tripoli
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2011
  • Antal anställda 2017: 67

Utbrett våld och osäkerhet ledde till att Läkare Utan Gränser var en av de få internationella organisationer som 2017 arbetade i Libyen.

Trots det osäkra läget och pågående konflikter har Libyen fortsatt att vara målet för många migrantarbetare från andra länder i Afrika. Det är också ett genomgångsland för flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet till Europa.

 

Under 2017 gav vi medicinsk hjälp till migranter och flyktingar som godtyckligt hölls fångna i läger kontrollerade av myndigheter. Merparten av de problem vi hanterade hade samband med de svåra förhållandena i de överfyllda lägren. Det gällde bland annat brist på mat och rent vatten och otillräckligt med latriner. Detta orsakade luftvägsinfektioner, kroppssmärtor, hudproblem som skabb och diarrésjukdomar. Vi krävde ett slut på den godtyckliga fångenskapen som vi ansåg skadlig. Vi fördömde Europas migrationspolitik att stoppa migranter, flyktingar och asylsökande att ta sig från Libyen. I stället tvingas de bli kvar i ett land där de utsätts för extremt våld och utnyttjande.

Ett flyktingförvar i Libyen.https://lakareutangranser.se/sites/default/files/styles/full_large_x1/p…" data-aspectratio="">

I huvudstaden Tripoli hade vi drygt 17 000 patientbesök och remitterade 470 för fortsatt vård. Under oktober och november skedde en kraftig ökning av antalet personer som hölls kvar i lägren. Dessa blev överfyllda vilket ledde till ännu sämre förhållanden. I december lättade trycket något då den internationella organisationen för migration IOM hjälpte tusentals människor att återvända till sina hemländer.

I Misrata, en av landets större städer, stöttade vi centralsjukhuset med förbättrad infektionskontroll och med att hjälpa migranter och flyktingar i området. Våra team började arbetade vid fem läger i Misrata, och i hamnstäderna Khoms och Zliten. Vi hade drygt 1 300 patientbesök och remitterade 49 patienter för fortsatt vård.

De flesta migranterna och flyktingarna i Libyen bor utanför lägren och påverkas också av de svårigheter som allmänna sjukvården har att hantera. Det gäller bland annat brist på läkemedel och personal. I Misrata öppnade vi en klinik som erbjöd kostnadsfri vård för alla.

Vi började också arbeta i Bani Walid, en stad i norra Libyen, som anses vara ett genomgångscenter för smuggeltrafik. I samarbete med en lokal organisation hjälpte vi människor som hållits fångna av kriminella nätverk men lyckats fly. Många hade överlevt kidnappning efter utpressning och tortyr. Vårt team gav 479 överlevare medicinsk hjälp och remitterade 24 patienter till sjukhus i Misrata och Tripoli.

I nordöstra Libyen hade vi en klinik i Benghazi, landets näst största stad, tillsammans med en lokal organisation. Där kunde utsatta personer få medicinsk hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Det gäller bland annat barn och familjer som utsatts för våld och andra traumatiska händelser.

Då antalet patienter minskat på sjukhusen i Al Abyar, som ligger några mil öster om Tripoli och i Al-Marj, nordöstra Libyen, avslutade vi där vårt arbete 2017.

2017 i siffror:

  • 30 200 patientbesök i öppenvård
  • 23 400 förpackningar med hjälputrustning utdelade

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.