Hoppa till huvudinnehåll

Libyen

Personal från Läkare Utan Gränser undersöker en man på förvaret Dahr-el-Jebel i Libyen.
I förvaret Dhar El-Jebel, i Libyens huvudstad Tripoli, behandlade vi huvudsakligen medicinska åkommor som uppkommit till följd av, eller förvärrats av, de svåra hygienförhållandena i förvaren.
Foto: Aurelie Baumel/Läkare Utan Gränser

Fakta Libyen

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Tripoli
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2011
  • Antal anställda 2018: 101

Under 2019 förvärrade den pågående konflikten i Libyen situationen för migranter och flyktingar som befinner sig i landet utan tillgång till skydd eller hjälp. Många av de som försökte fly över Medelhavet tvingades också tillbaka av den EU-finansierade libyska kustbevakningen.

Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, finns det fler än 355 000 internflyktingar och nästan 50 000 registrerade flyktingar i landet. Det finns också ett stort antal migranter och gästarbetare som för en mycket osäker tillvaro. 

Aktiviteter i Libyen 2019

2019 behandlade Läkare Utan Gränser män, kvinnor och barn som godtyckligt gripits och hölls inlåsta i officiella förvar som drivs av de libyska myndigheterna. Vi bistod även många människor som hade undkommit fängelser som drivs av människohandlare. Våra team gav också vård till människor som den EU-finansierade libyska kustbevakningen tvingat tillbaka till Libyen, det land de försökte fly ifrån.

I förvar i Tripoli, Misrata, Khoms, Zliten och Dhar El-Jebel behandlade vi huvudsakligen medicinska åkommor som uppkommit till följd av, eller förvärrats av, de svåra hygienförhållandena i förvaren. De överfulla förvaren har inte tillräckligt med dricksvatten, latriner eller ventilation och människorna där har liten tillgång till medicinsk hjälp.

Vi behandlade människor för skabb, löss och loppor, såväl som infektionssjukdomar som tuberkulos som lätt sprids under sådana förhållanden. I Dhar El-Jebel startade vi en akut insats för att bistå 500 personer inlåsta i förvaret, efter att 22 människor där dött av tuberkulos. Dessutom behandlade våra team patienter för undernäring till följd av brist på mat i förvaren och genomförde aktiviteter för att stötta människor som lever med traumat av att sitta inlåst på obestämd tid.

En stor del migranter och flyktingar tros vara inlåsta i inofficiella förvar, utom räckhåll och utom synhåll. I Bani Walid gav vi medicinsk hjälp till människor som hade lyckats undkomma fångenskap, av vilka många hade torterats.

Dödlig attack mot flyktingförvar

Den 2 juli 2019 träffades ett av förvaren i Tripoli i en flygattack och minst 53 personer dog. Detta var den dödligaste attacken mot civila sedan konflikten startade. Vi skickade ambulanser och ett medicinskt team för att hjälpa överlevande, inklusive personal för att ge psykologiskt stöd till människor som fruktade för sina liv. 

I Khoms hamnområde erbjöd våra team allmän sjukvård till personer som försökt fly över Medelhavet  men tvingats tillbaka till Libyen, inklusive minderåriga och asylsökande och överlevande efter skeppsbrott.

 

Förutom att fortsätta att fördöma den oacceptabla situationen i officiella och inofficiella förvar uppmanar Läkare Utan Gränser FN att utöka sin insats i Libyen för att ge skydd och hjälp åt flyktingar, asylsökande och migranter som blivit kvar där. Vi vill också att tvångsåterföranden upphör och att alla migranter och flyktingar evakueras från ett land i krig till en säker plats.

Vår och andra hjälporganisationers verksamhet i Libyen har påverkats av de begränsningar som covid-19 har inneburit, och detta är ytterligare en anledning till de ökade humanitära behoven i landet. Läkare Utan Gränser fortsätter att stötta de människor som behöver det mest och har intensifierat arbetet för att stödja det nationella sjukvårdssystemet som hanterar covid-19-pandemin.

Samtidigt är det inte klart om och hur utsatta grupper - som flyktingar, asylsökande och migranter i stadsområden och officiella förvar - kommer att ha tillgång till sjukvårdstjänster vid sjukdomsutbrott. Många flyktingar och migranter är inte medvetna om hur och var de ska söka läkarvård om de uppvisar symptom på covid-19. Samtidigt är de rädda för diskriminering och att bli rapporterade till myndigheter och gripas.

På flera platser, såsom sjukhus och vårdcentraler, har våra team genomfört covid-19-relaterade utbildningar för över 300 anställda. Dessa handlar om hur man förebygger infektioner, hur man hanterar patienter och misstänkt smittade, samt hur man sprider information om sjukdomen. Hittills har vi utbildat över 300 vårdpersonal och icke-medicinsk personal.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020.

Det här arbetar vi med i Libyen