Hoppa till huvudinnehåll
Personal från Läkare Utan Gränser undersöker en man på förvaret Dahr-el-Jebel i Libyen.
Foto: Aurelie Baumel/Läkare Utan Gränser
I förvaret Dhar El-Jebel, i Libyens huvudstad Tripoli, behandlade vi huvudsakligen medicinska åkommor som uppkommit till följd av, eller förvärrats av, de svåra hygienförhållandena i förvaren.

Libyen

Libyen är splittrat av konflikt och strider pågår i flera delar av landet. Bristen på lag och ordning, ekonomisk kollaps och politiskt kaos har slagit hårt mot sjukvården i Libyen.

I slutet av 2022 fanns det enligt FN:s flyktingorgan UNHCR mer än 750 000 flyktingar, internflyktingar och migranter i Libyen, varav 3 489 uppskattades befinna sig i förvar som förvaltas av myndigheterna och mellan 2 000 och 5 000 i icke-officiella förvar utspridda över hela landet. Flyktingar, migranter och gästarbetare för en mycket osäker tillvaro i Libyen.

Vi bistår med grundläggande hälso- och sjukvård samt psykologstöd för dessa grupper och andra som befinner sig i utsatthet. Vi tar till exempel mobila kliniker till förvar för migranter och flyktingar.

Tuberkulos är ett annat fokusområde för vår verksamhet i Libyen och vi har stöttat det nationella tuberkulosprogrammet under flera år, bland annat genom att inrätta en isoleringsenhet för hantering av multiresistent tuberkulos i Misrata. 

Våra team får ta del av fruktansvärda vittnesmål från migranter och flyktingar om våld och övergrepp i Libyen. Såväl säkerhetsstyrkor, miliser, smugglarnätverk och kriminella gäng utnyttjar dem. 

De medicinska tillstånd teamen ser är nästan uteslutande kopplade till de fasaväckande förhållanden i de överbelagda förvaren – löss, skabb och loppor grasserar och många intagna lider av undernäring och blir sjuka av dåligt vatten.

I och med den svåra situationen försöker många fly från Libyen över Medelhavet. Men mitt på öppet hav blir många stoppade av den libyska kustbevakningen och tvingas vända. Därför finns vi också på plats längs med landets västkust, för att bland annat ge grundläggande vård och psykologisk förstahjälpen.

 

Läs mer om våra aktiviteter i Libyen på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida
 

Senast uppdaterad 18 juli 2023.

Libyen

Fakta Libyen

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Tripoli
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2011
  • Antal anställda 2022: 222