Hoppa till huvudinnehåll

Libyen

De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i fängelserna.
De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i förvaret.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Libyen

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Tripoli
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2011
  • Antal anställda 2018: 101

Trots det osäkra läget är Libyen fortfarande ett mål för migrantarbetare från Afrika. Det är också genomgångsland för migranter, asylsökande och flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet till Europa.

***

Pågående strider i Tripoli

Den 4 april 2019 bröt strider ut i och omkring huvudstaden Tripoli. Detta har lett till att över 1000 människor har dödats, uppemot 5000 har skadats och fler än 100 000 personer har behövt lämna sina hem (siffror från WHO, juli 2019).

De mest utsatta i Tripoli  är de över 3 000 flyktingar och migranter som sitter i förvar. Dessa människor löper stor risk att drabbas av striderna då de inte kan fly och inte heller har tillgång till grundläggande förnödenheter. Dessutom ligger många förvar i närheten av militära byggnader, vilket innebär att förvaren riskerar att träffas i korselden eller flygattacker. 

Striderna i staden har gjort att många invånare flyr för att komma undan konflikten. En av få flyktvägar som finns är den över Medelhavet. Under denna period har över 2 600 flyktingar och migranter, helt i strid med internationella lagar, förts tillbaka till Libyen av den EU-finansierade libyska kustbevakningen. De sitter nu i förvar i olika delar av landet, bland annat i Tripoli där striderna fortsätter. 

En studie som vi genomförde tidigare i år visar att ett alarmerande stort antal flyktingar, migranter och asylsökande i Sabaa-förvaret i Tripoli lider av undervikt och akut undernäring. Dessutom är människorna inlåsta i små rum utan tillgång till grundläggande service. En tredjedel av de som finns i interneringslägret Sabaa är barn. 

Siffror uppdaterade 5 augusti 2019

***

Aktiviteter i Libyen 2018

Under 2018 fanns Läkare Utan Gränser på plats för att ge medicinsk hjälp till migranter och flyktingar fasthållna i förvar under kontroll av inrikesministeriet. Många av våra patienter var extremt sårbara, till exempel ensamkommande barn, ammande mödrar och deras nyfödda. Det gällde också personer som överlevt människohandel och hållits fångna under lång tid utan tillgång till mat. De hade utsatts för tortyr och extremt våld, familjemedlemmar hade också dödats.

De flesta medicinska fall vi hade att hantera kunde kopplas till eller hade förvärrats genom de svåra levnadsförhållandena i förvaren. De var överfyllda, det fanns inte tillräckligt med mat och rent vatten och de hade stora sanitära problem. Det bidrog till en spridning av akuta luftvägsinfektioner, tuberkulos, diarrésjukdomar och hudsjukdomar som skabb. Ovissheten om hur länge de skulle hållas kvar i förvaren gjorde att fler drabbades av psykisk ohälsa och trauma.

Vid upprepade tillfällen kritiserade vi skarpt denna oacceptabla situation som understöds av europeisk politik, men vi fick inte mycket positivt gensvar. Tvärtom fortsatte kriminaliseringen av sök- och räddningsfarkoster på Medelhavet och EU lämnade över ansvaret för dessa operationer till libyska kustbevakningen. Den libyska kusten stängdes av, utsatta människor hölls fångna i ett land med fara för deras liv. Både FN och andra organisationer har dokumenterat de övergrepp de tvingas uppleva.

 

Under 2018 gjorde våra team 31,500 patientkonsultationer i flyktingförvaren i städerna Tripoli, Misrata, Khoms och Zliten och drygt 1 000 patienter skickades vidare till sekundärvård. Vi mötte personer som stoppats eller räddats till havs och förts tillbaka till Libyen av libyska kustbevakningen eller handelsfartyg i strid med internationell lag. 

Vi fortsatte arbetet i Bani Walid, en stad i norra Libyen och ett centrum för smugglare och människohandlare. Vi hjälpte personer som hållits fångna av kriminella nätverk men som lyckats fly eller som släppts. Vi gav 810 överlevare medicinsk hjälp och remitterade behövande för fortsatt vård i Misrata eller Tripoli.

De flesta migranter och flyktingar i Libyen lever utanför förvaren eller hålls fångna på hemliga platser. Liksom övriga samhället känner de av de försämringar som skett inom allmänna hälsovården på grund av det instabila läget i labndet. Det gäller till exempel brist på läkemedel och personal. 

Under 2018 hade våra team 2 500 patientbesök i städerna Tawergha, norra Libyen, och Misrata, för både lokalbefolkning och migranter. Vi började också ge kvinnor bosatta i Bani Walid vård före och efter förlossning. Däremot avslutade vi vårt projekt i Benghazi, östra Libyen, då vår närvaro hade blivit mindre relevant där. 
 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019.

Det här arbetar vi med i Libyen