Hoppa till huvudinnehåll

Syrien

En hälsoinformatör instruerar ett klassfrum fullt av barn i hur man tvättar sina händer.
Foto: Abd Almajed Alkarh/Läkare Utan Gränser
En av Läkare Utan Gränsers hälsoinformatörer förklarar för barn i en skola i norra Syrien hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål för att förhindra att man får kolera. Under hösten 2022 fick Syrien sitt första kolerautbrott på 15 år.

Syrien

Fakta Syrien

  • Befolkning: 16,9 miljoner
  • Huvudstad: Damaskus
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2009 
  • Antal anställda 2020: 547

Kriget i Syrien har pågått sedan 2011, hundratusentals människor har dött och miljoner har tvingats på flykt. Detta har inneburit ett stort lidande för landets befolkning och svårigheter att få nödvändig sjukvård. 

Jordbävning 2023

Två kraftiga jordbävningar drabbade delar av nordvästra Syrien och sydöstra Turkiet den 6 februari. Jordbävningen orsakade stor förödelse med raserade byggnader och många omkomna och skadade. I Syrien tvingades över 50 000 familjer att lämna sina förstörda hem. 

Efter jordbävningarna i Syrien anpassade vi omedelbart våra insatser för att ge sjukvård och humanitärt stöd till de drabbade. Under de första dagarna fokuserade våra team i området på att stötta sjukhus och vårdcentraler genom att tillhandahålla viktiga förnödenheter, personalresurser och köra ambulanser för att transportera patienter. De tillhandahöll också förnödenheter till människor som drabbats av jordbävningarna. 

Insatserna har därefter utökats genom att vi har distribuerat mer nödhjälp och genomfört vatten- och sanitetsåtgärder, samt hjälper till att renovera skadade sjukvårdsbyggnader.

Vi driver även flera mobila kliniker och erbjuder psykologisk första hjälpen. Tusentals människor fick svåra skador i jordbävningen och opererades akut för att deras liv skulle räddas. De behöver nu specialiserad eftervård för att undvika framtida problem med ärrbildning och minskad rörlighet. Därför arbetar vi också med rekonstruktiv kirurgi på ett sjukhus i Idlib. 

Vårt arbete i Syrien

Civila områden har rutinmässigt bombats och tillgången till sjukvård är fortfarande extremt dålig på många platser. Vi arbetar på de platser i Syrien där vi har möjlighet, men osäkerheten och åtkomstbegränsningar - den syriska regeringen har inte beviljat Läkare Utan Gränsers tillstånd att verka i hela landet - begränsar vår verksamhet kraftigt. Detta gör det svårt för oss att ge det humanitära stödet som människor behöver.

I de områden där vi har tillstånd att arbeta driver eller stöttar vi sjukhus och vårdcentraler och tillhandahåller vård i flyktingläger. I områden där ingen internationell närvaro är möjlig stöttar vi på distans. Det handlar om donationer av läkemedel, medicinsk utrustning och hjälpmedel men också distansutbildning av medicinsk personal, teknisk medicinsk rådgivning och ekonomiskt stöd för att täcka vårdinrättningars driftskostnader.