Hoppa till huvudinnehåll

Hiv och tbc i Tadzjikistan

Läkaren Christoph Höhn gör ett syntest på Shahnoza, 16 år. Shahnoza påbörjade en behandling för multiresistent tuberkulos men det visadre sig sen att hon hade den extremt resistenta varianten av sjukdomen.
Foto: Wendy Marijnissen

Fakta Tadzjikistan

  • Befolkning: 9,1 miljoner
  • Huvudstad: Dusjanbe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997 
  • Antal anställda 2018: 113

I Tadzjikistan samarbetar Läkare Utan Gränser med landets hälsovårdsmyndigheter för att barn och deras familjer ska få bättre tillgång till vård av tuberkulos och hiv.

I huvudstaden Dushanbe stöttar vi ett projekt med fokus på vård av läkemedelsresistent tuberkulos och som framför allt vänder sig till barn och familjer. Barn är särskilt sårbara när det gäller tuberkulos och det är därför en utmaning att kunna diagnostisera och behandla dem.

Vi har tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna utvecklat en ny patientcentrerad vårdmodell och som visat sig effektiv. Den omfattar smittspårning och test samt anpassad dosering för att det ska bli lättare för barnen att ta sin medicin. Där ingår också uppföljning och behandling av eventuella biverkningar. Våra team erbjuder också annan hjälp som till exempel rådgivning, terapi och psykosocialt stöd. I samarbetet med myndigheterna har vi introducerat nya läkemedel – inklusive bedakilin och delamanid – och kortare behandlingstider. Under året påbörjade 20 patienter kortare behandlingar och 30 fick behandling med en kombination av nya läkemedel.

I slutet av året hade 262 patienter, de flesta yngre än 18 år, deltagit i programmet. Dessutom har våra team tränat och utbildat 878 läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal och volontärer.

Vi samarbetar också med hälsovårdsmyndigheterna i Kulob, södra Tadzjikistan, i ett barn- och familjeprojekt som rör hiv. Målet är att tidigt upptäcka hiv och påbörja behandling av barnen och deras familjemedlemmar. I projektet ingår att diagnostisera och behandla infektioner som i huvudsak drabbar personer med nedsatt immunförsvar och att förhindra smittöverföring från mor till barn. Vi erbjuder också psykosocialt stöd.

Under året har vi framgångsrikt introducerat två nya verktyg för att screena och upptäcka hiv hos barn. Därmed har ytterligare 26 barn påbörjat behandling. Ett av dessa verktyg används nu i hela landet.

2018 i siffror

  • 220 patienter påbörjade tuberkulosbehandling
  • 110 patienter påbörjade behandling mot multiresistent tuberkulos
  • 190 patienter fick hivbehandling


Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 4 december 2019.