Hoppa till huvudinnehåll

Hiv och tbc i Tadzjikistan

Läkaren Christoph Höhn gör ett syntest på Shahnoza, 16 år. Shahnoza påbörjade en behandling för multiresistent tuberkulos men det visadre sig sen att hon hade den extremt resistenta varianten av sjukdomen.
Foto: Wendy Marijnissen

Fakta Tadzjikistan

  • Befolkning: 8,7 miljoner
  • Huvudstad: Dusjanbe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997 
  • Antal anställda 2017: 111 

Sedan 2011 driver Läkare Utan Gränser, i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter, ett omfattande vårdprogram för barn med tuberkulos.

Tadzjikistan, formellt Republiken Tadzjikistan, är en stat i Centralasien som gränsar till Afghanistan, Kina, Kirgizistan och Uzbekistan.

Vårt arbete i Tadzjikistan 2017

Projektet visar att det är möjligt att behandla barn med tuberkulos och att sjukdomen, även om den är läkemedelsresistent, både kan diagnostiseras och botas med gott resultat. Vårdmodellen omfattar såväl smittspårning som den behandling som anses bäst för patienten. Där ingår också övervakning för att upptäcka eventuella biverkningar. I projektet ges psykosocialt stöd, lekterapi och skolundervisning för barn inlagda på sjukhus. Det omfattar också vård av barn som samtidigt smittats av hiv eller är allvarligt undernärda. I slutet av året hade 190 patienter påbörjat behandling.

Projektet är banbrytande genom att använda nya kombinationer av läkemedel för barn i alla åldrar. 2017 kunde vårt team glädjas åt de första patienter som lyckats fullfölja behandlingen. I ett fall gällde det en patient med extremt multiresistent tuberkulos och som fick en kombination av läkemedlen bedaquiline och delamanid. Också två patienter med multiresistent tuberkulos gick lyckosamt igenom en behandling som krävde kortare tid. För att utöka hälsovårdsmyndigheternas kapacitet genomförde vi 20 aktiviteter för att vidareutbilda 425 familjeläkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

I Kulob, södra Tadzjikistan, har vi ett barn- och familjeprojekt för hiv där vi arbetar för att minska antalet sjuk- och dödsfall bland barn med hiv/aids och deras familjer. Vi fokuserar särskilt på infektioner vid nedsatt immunförsvar, som tuberkulos, och att förhindra att smitta överförs från mor till barn. Sedan projektet startade 2015 står 134 patienter under behandling. Under 2017 organiserade vårt team 101 sammankomster med närmare 1 800 deltagare. Vi tog bland annat upp ämnen som kliniskt arbete, förebyggande åtgärder och rådgivning för att hjälpa patienterna att fullfölja behandlingen. Vi ordnade också med stödgrupper för föräldrar till barn med hiv.

2017 i siffror:

  • 190 patienter påbörjade behandling för tuberkulos
  • varav 53 för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.