Hoppa till huvudinnehåll

Tadzjikistan

Foto: Wendy Marijnissen
Läkaren Christoph Höhn gör ett syntest på 16-åriga Shahnoza, som behandlas för läkemedelsresistent tuberkulos.

Tadzjikistan

Fakta Tadzjikistan

  • Befolkning: 9,7 miljoner
  • Huvudstad: Dusjanbe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997 
  • Antal anställda 2022: 166

I Tadzjikistan arbetar vi tillsammans med sjukvårdsmyndigheterna för att diagnostisera och behandla tuberkulos.

Där det är möjligt strävar vi efter att behandla tuberkulospatienter hemma och visa att omfattande tuberkulosvård för barn är möjlig. 

Den omfattande modellen för tuberkulosvård inkluderar patientuppföljning, aktiv testning för nya patienter, laboratoriediagnos, individualiserad behandling och psykosocialt stöd (som lekterapi). Projektet behandlar också barn som har både tuberkulos och hiv samt tuberkulos och svår undernäring.

I södra delen av landet driver vi Kulob-projektet för barn med hiv. Huvudmålet är att minska sjukdomar och dödlighet hos barn med hiv, med särskilt fokus på saminfektioner och förebyggande av hiv-överföring.

Vi har också tuberkulos-screening i flera fängelser och häkten. Denna tjänst är tillgänglig för alla som kommer in och lämnar dessa institutioner, fångar och anställda inom fängelsesystemet.

Läs mer om våra aktiviteter i Tadzjikistan på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 21 juli 2023.