Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingläger i Tanzania

Nyanlända flyktingar i flyktinglägret i Nyarugusu, Tanzania, köar för att få mat.
Foto: Eveline Meier

Fakta Tanzania

  • Befolkning: 56,3 miljoner
  • Huvudstad: Dar es Salam
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1993
  • Antal anställda 2018: 311

Tanzania har tagit emot över 300 000 flyktingar från grannländer som Kongo-Kinshasa och Burundi. I nordvästra Tanzania är Läkare Utan Gränser den organisation som står för flest hjälpinsatser i ett läger som rymmer nästan 100 000 flyktingar från Burundi. 

I slutet av 2018 fanns i Tanzania närmare 327 000 flyktingar från Burundi och Kongo-Kinshasa. De bodde i framför allt tre läger – Nyarugusu, Nduta och Mtendeli. 

I Nduta driver vi ett sjukhus, med 151 sängplatser, och fyra vårdinrättningar. Vi har också en rad aktiviteter via ett nätverk av lokal vårdpersonal. Öppenvården omfattar barn- och mödravård, vård av psykisk ohälsa och behandling av personer som utsatts för våld, även sexuellt våld. Under året rustade vi upp en operationssal och ett steriliseringsrum på ett distriktssjukhus i närheten. Vi donerade också särskild utrustning för att kunna utföra operationer och därmed rädda liv, både i flyktinglägren och i lokalsamhället.  

Malaria utgör fortfarande ett stort medicinsk problem i Nduta, särskilt under regnsäsongen. Vi har sedan 2016 arbetat aktivt för att förebygga och kontrollera utbrott av malaria. Bland annat har vi distribuerat ett stort antal myggnät som behandlats med insektsgift. Dessa åtgärder har visat sig vara effektiva då antalet fall minskat med drygt hälften. 

I mars gjordes en överenskommelse mellan regeringarna i Burundi, Tanzania och FN:s flyktingorgan, UNHCR, att fram till slutet av året underlätta för mer än 70 000 flyktingar från Burundi att återvända hem. 

Våra team i Nduta noterade ett betydligt större antal flyktingar i behov av hjälp för psykisk ohälsa. I de flesta fall rörde det sig om depression och ångest, men också andra psykiska problem. Förutom en känsla av hjälplöshet inför framtiden var det många patienter som berättade om traumatiska händelser och att de förlorat familjemedlemmar eller vänner. 

2018 i siffror:

  • 332 600 patientbesök i öppenvård
  • 6 450 förlossningar 
  • 67 500 fick behandling mot malaria 


Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 4 december 2019.