Hoppa till huvudinnehåll

Venezuela: vård och stöd till våldsutsatta

Psykologen Suhail Izaguirre arbetar med förskolebarn i Caracas, Venezuela, för att få dem att uttrycka sig själv och hantera sina känslor.
Foto: Marta Soszynska/Läkare Utan Gränser

Fakta Venezuela 

  • Befolkning: 31 miljoner
  • Huvudstad: Caracas
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2015
  • Antal anställda 2017: 125

I Venezuela påverkas befolkningen av den rådande politiska och ekonomiska krisen. Något som har stora sociala konsekvenser.

VÅRT ARBETE I VENEZUELA 2017

2017 utökade Läkare Utan Gränser sina aktiviteter i huvudstaden Caracas. I samarbete med andra organisationer och offentliga institutioner ger vi personer som utsatts för våld och sexuellt våld psykiskt vård. Projektet startade 2016 i två av stadens farligaste områden, Petare och La Vega. Nu finns vi också på ett av stadens allmänna sjukhus där vi tar emot remisser från regionen. Vi anser att den som utsatts för sexuellt våld behöver akut hjälp och omfattande behandling för att minska fortsatt lidande. Denna strategi kombinerar medicinsk vård, psykologstöd och hjälp från socialarbetare.

Under året började vi arbeta i Maracaibo, landets näst största stad. Vid fyra allmänna vårdinrättningar ger vårt team ungdomar och personer som utsatts för sexuellt våld medicinsk vård och hjälp vid psykisk ohälsa. Våra insatser gäller också kontroller före och efter förlossning, akuta förlossningar och psykologstöd, både individuellt och i grupp. Vi besöker skolor, sportcenter och ungdomsklubbar där vi tar upp frågor som gäller sex och reproduktiv hälsa.

I gruvområdet Sifontes, nära gränsen till Brasilien började vi arbeta med ett malariaprogram för att testa, behandla och förebygga sjukdomen.

Under den protestvåg som ägde rum första halvan av året, och som orsakade mer än hundra döda och tusentals skadade, stöttade vi sjukhus i fem städer, också i Caracas. Vi bistod med läkemedel, psykologstöd och teknisk assistans.

2017 i Siffror

  • 3 300 individuella patientbesök om psykisk ohälsa 
  • 560 gruppkonsultationer om psykisk ohälsa 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 11 november 2018.