Hoppa till huvudinnehåll

Venezuela

Ett barn ritar
En flicka ritar känslan rädsla under en terapisession i Caracas.
Foto: MARTA SOSZYNSKA / LÄKARE UTAN GRÄNSER

Fakta Venezuela 

  • Befolkning: 31 miljoner
  • Huvudstad: Caracas
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2015
  • Antal anställda 2018: 138

Den politiska och ekonomiska krisen i Venezuela har förvärrats de senaste åren och gjort att levnadsstandarden sjunkit kraftigt. Hundratusentals människor har tvingats lämna landet, de flesta har tagit sig till andra delar av Sydamerika, framför allt Colombia.

VÅRT ARBETE I VENEZUELA 2018

Under 2018 utökade vi våra  aktiviteter i huvudstaden Caracas, en av de städer i världen där det förekommer mest våld. Vi samarbetade med lokala organisationer i Libertador och Sucre för att hjälpa människor som bland annat utsatts för sexuellt våld. De remitterades för fortsatt behandling, fick juridisk hjälp och socialt stöd.

Personer som utsatts för sexuellt våld måste få akut behandling och omfattande hjälp. Vi har därför utbildat personal på sjukhus och vårdcentraler i hur man tar emot och behandlar dessa patienter. 

Vi erbjöd medicinsk vård och psykologiskt stöd till människor som drabbats av översvämningar i Caicara del Orinoco och Churuguara och förberedde sjukhus runt om i landet på att kunna agera akut. Vi hjälpte till att utrusta akutavdelningar, utbildade personal i att kunna ta emot ett stort antal skadade samtidigt och gav volontärer och medlemmar i civilförsvaret i psykologisk första hjälpen. 

Det projekt vi drivit i Maracaibo för att hjälpa unga både medicinskt och med psykologstöd avslutades i mars. Men vi har fortsatt att stötta det nationella malariaprogrammet i Sifontes med bland annat diagnostisering och behandling. Sifontes är ett gruvområde med flest antal rapporterade fall av malaria i landet. 

Under året påbörjade vi flera aktiviteter längs gränsen till Brasilien. I staden Boa Vista ger vi vård vid psykisk ohälsa och i skyddsboenden hjälper vi till att förbättra vatten och sanitet. Vi försöker hitta vägar för att allmänt öka tillgången till medicinsk hjälp då den lokala sjukvården kämpar med att ta hand om alla de patienter som också kommer från Venezuela.

2018 i siffror

  • 2 670 individuella psykologiska stödsamtal
  • 490 gruppsamtal
  • 190 personer fick vård och stöd efter sexuellt våld.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 11 september 2019.

Det här arbetar vi med i Venezuela