Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar och internflyktingar

Runtom i världen är i nuläget ca 60 miljoner människor på flykt från konflikter eller förföljelse.
Runtom i världen är i nuläget ca 80 miljoner människor på flykt från konflikter, fattigdom eller förföljelse (UNHCR).
Foto: Dominic Nahr
  • 80 miljoner människor var på flykt i mitten av 2020 
  • Varje dag tvingades 37 000 på flykt undan konflikt och förföljelse.
  • 80 procent av världens flyktingar lever i grannländer. 
  • De länder som har störst flyktingbefolkning är Turkiet, Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland.
     

(siffror från FN:s flyktingkommissariat UNHCR)

Runtom i världen är i nuläget runt 70 miljoner människor på flykt från konflikter eller förföljelse. På grund av deras etnicitet, nationalitet eller religiösa tillhörighet är dessa människor inte längre säkra i sina hem och deras regeringar bistår inte längre med skydd. 

När länder faktiskt erbjuder skydd utsätts flyktingar ofta för hälsorisker som hör ihop med att bo i trångbodda läger. På många platser dit människor flyr från nästan kroniska konflikter och kriser utvecklas överfulla läger till permanenta bosättningar där människor konstant kämpar mot undernäring och utbrott av sjukdomar som mässling och kolera. 

Flyktinghjälp

Vi arbetar med flyktinghjälp i många länder och bistår med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning. Vi bygger upp sjukhus i flyktingläger, hjälper kvinnor att föda säkert, vaccinerar barn för att förhindra epidemier och bistår med tillgång till rent dricksvatten.

Flyktingars rättigheter

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

I praktiken är dock vissa politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar från att söka asyl: regler som tillåter bristfällig hantering av ärenden eller helt enkelt avvisar flyktingar.

Vi anser att det är lika viktigt att tala ut om dessa riktlinjer och belysa situationen som att bistå med sjukvård, vatten och hygien.

Flyktinghjälp i EuropA 

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykiskt stöd. På många ställen delar vi ut förnödenheter och vi försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt.

RÄDDNINGSINSATSER Till Havs

Varje vecka under 2020 drunknade eller försvann i genomsnitt 10 människor under sitt försök att korsa Medelhavet. De allra flesta som landsteg i Italien efter att ha räddats till sjöss kom via Libyen.

Sedan Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015, har över 81 500 människor räddats ombord något av våra fartyg.

Våra team ombord behandlade människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Vi behandlade också hudsjukdomar, skabb, frätskador och nedkylning. Gravida kvinnor togs om hand av barnmorskor och ett antal bebisar föddes. Vi gjorde också livräddande akutinsatser ombord.

Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.

Internflyktingar

Internflyktingar flyr ofta av samma anledningar som andra flyktingar (väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och naturkatastrofer) men trots det så räknas de inte rent tekniskt som flyktingar. Internflyktingar har inte gått över gränser för att söka skydd, vilket gör att de fortfarande juridiskt är skyddade av sina egna regeringar, även om dessa regeringar ofta är själva anledningen till att de flyr.

I nuläget finns det cirka 45 miljoner internflyktingar i ett 50-tal länder i världen. Syrien, Venezuela, Afghanistan och Sydsudan var bland de länder där flest människor tvingades på flykt under 2020. 

Trots att internationell lag kräver att civila skyddas i konflikter så utsätts kvinnor och barn fortfarande för avsiktliga attacker som en del av de stridande parternas strategi.

Även om det finns program som bistår med kirurgisk vård och annat stöd för de drabbade så kommer majoriteten aldrig att få tillgång till vård, då de bor i områden där sjukvårdssystemen har kollapsat och där det är för farligt för att oberoende hjälporganisationer ska kunna arbeta. 

Uppdaterad 19 april 2020.