Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar och internflyktingar

Runtom i världen är i nuläget ca 60 miljoner människor på flykt från konflikter eller förföljelse.
Runtom i världen är i nuläget ca 80 miljoner människor på flykt från konflikter, fattigdom eller förföljelse (UNHCR).
Foto: Dominic Nahr
 • 82 miljoner människor var på flykt i mitten av 2021 
 • Varje dag tvingades 37 000 på flykt undan konflikt och förföljelse.
 • 85 procent av världens flyktingar lever i grannländer. 
 • De länder som har störst flyktingbefolkning är Turkiet, Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland.
   

(siffror från FN:s flyktingkommissariat UNHCR)

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är 82 miljoner människor i världen på flykt inom eller utanför sitt hemland. 

Det finns många anledningar till att människor flyr - krig, konflikt, förföljelse, naturkatastrofer, ekonomisk kris och djup fattigdom. Vi ser genom vårt medicinska humanitära arbete i många länder att valet att lämna sitt hem nästan alltid görs i desperation och är förenat med stora risker. Bland de mest sårbara finns barn, gravida kvinnor och personer med funktionshinder. 

På många platser dit människor flyr från nästan kroniska konflikter och kriser utvecklas överfulla läger till permanenta bosättningar där människor konstant kämpar mot undernäring och utbrott av sjukdomar som mässling och kolera. 

Läkare Utan Gränsers bistår längs de farliga flyktvägarna och på ankomstplatser. Vårt arbete med flyktingar och internflyktingar inkluderar bland annat:

 

 • Vaccinationskampanjer
 • Psykisk ohälsa
 • Kirurgi och traumavård
 • Mödra- och förlossningsvård
 • Behandling för kroniska sjukdomar
 • Vatten och sanitet

 

Flyktingars rättigheter

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

I praktiken är dock vissa politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar från att söka asyl: regler som tillåter bristfällig hantering av ärenden eller helt enkelt avvisar flyktingar.

Vi anser att det är lika viktigt att tala ut om sådana politiska beslut och belysa situationen som att bistå med sjukvård, vatten och hygien.

Internflyktingar

Internflyktingar flyr ofta av samma anledningar som andra flyktingar (väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och naturkatastrofer) men trots det så räknas de inte rent tekniskt som flyktingar. Internflyktingar har inte gått över landsgränser för att söka skydd, vilket gör att de fortfarande juridiskt är skyddade av sina egna regeringar, även om dessa regeringar ofta är själva anledningen till att de flyr.

2020 fanns det cirka 50 miljoner internflyktingar i ett 50-tal länder i världen, enligt Internal Displacement Monitoring Centre. Syrien, Venezuela, Afghanistan och Sydsudan var bland de länder där flest människor tvingades på flykt under 2020. 

Flyktingar och asylsökande i Europa 

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykiskt stöd. På många ställen delar vi ut förnödenheter och vi försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt. Sedan 2015 har olika politiska beslut i Europa tagits med målet att avskräcka människor från att komma hit. Detta har lett till stort mänskligt lidande bland annat i lägren på de grekiska öarna

Räddningsinsatser till havs

Under årets första sex månader dog  677 människor under sitt försök att korsa Medelhavet. Det är en tredubbling av antalet döda jämfört med samma period 2020. De allra flesta som landsteg i Italien efter att ha räddats till sjöss kom via Libyen.

Sedan Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015, har över 81 500 människor räddats ombord något av våra fartyg. I juni 2021 återupptog vi arbetet med ett nytt fartyg, Geo Barents. På den första turen till sök- och räddningszonen utanför Libyen räddades 410 människor ombord på fartyget. 

Våra team ombord behandlar människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Vi behandlar också hudsjukdomar, skabb, frätskador och nedkylning. Gravida kvinnor tas om hand av barnmorskor. 

Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.

 

Uppdaterad 18 juni 2021.