Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar

En barnmorska ser till en nyfödd bebis i flyktinglägret Cox's Bazaar i Bangladesh.
Foto: Anthony Kwan
I Bangladesh lever uppemot 900 000 rohingyer från Myanmar som flyktingar.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är 108 miljoner människor i världen på flykt inom eller utanför sitt hemland. 

Det finns många anledningar till att människor flyr - krig, konflikt, förföljelse, naturkatastrofer, ekonomisk kris och djup fattigdom. Vi ser genom vårt medicinska humanitära arbete i många länder att valet att lämna sitt hem nästan alltid görs i desperation och är förenat med stora risker. Bland de mest sårbara finns barn, gravida kvinnor och personer med funktionshinder. 

På många platser dit människor flyr från nästan kroniska konflikter och kriser utvecklas överfulla läger till permanenta bosättningar där människor konstant kämpar mot undernäring och utbrott av sjukdomar som mässling och kolera. 

Läkare Utan Gränsers bistår längs de farliga flyktvägarna och på ankomstplatser. Vårt arbete med flyktingar och internflyktingar inkluderar bland annat:

  • Vaccinationskampanjer
  • Psykisk ohälsa
  • Kirurgi och traumavård
  • Mödra- och förlossningsvård
  • Behandling för kroniska sjukdomar
  • Vatten och sanitet

Flyktingars rättigheter

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

I praktiken är dock vissa politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar från att söka asyl: regler som tillåter bristfällig hantering av ärenden eller helt enkelt avvisar flyktingar.

Vi anser att det är lika viktigt att tala ut om sådana politiska beslut och belysa situationen som att bistå med sjukvård, vatten och hygien.

Internflyktingar

Internflyktingar flyr ofta av samma anledningar som andra flyktingar (väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och naturkatastrofer) men trots det så räknas de inte rent tekniskt som flyktingar. Internflyktingar har inte gått över landsgränser för att söka skydd, vilket gör att de fortfarande juridiskt är skyddade av sina egna regeringar, även om dessa regeringar ofta är själva anledningen till att de flyr.

2022 fanns det cirka 71 miljoner internflyktingar i ett 60-tal länder i världen, enligt Internal Displacement Monitoring Centre. Syrien, Venezuela, Afghanistan och Sydsudan var bland de länder där flest människor tvingades på flykt under 2020. 

Flyktingar och asylsökande i Europa 

Vi bistår migranter, asylsökande och flyktingar i Europa med sjukvård och psykiskt stöd. På många ställen delar vi ut förnödenheter och vi försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt. Sedan 2015 har olika politiska beslut i Europa tagits med målet att avskräcka människor från att komma hit. Detta har lett till stort mänskligt lidande bland annat i lägren på de grekiska öarna. 

Information om Läkare Utan Gränsers arbete för att stötta flyktingar och migranter i Europa.

Räddningsinsatser till havs

Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015 då vi såg att tusentals människor förlorade livet på den farliga resan över havet från Libyen. Samtidigt avslutades den europeiska statliga insatsen vilket ledde till att ideella organisationer som vi fick fylla tomrummet. 

Våra team ombord vårdar människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.


Uppdaterad 18 juni 2021.