Hoppa till huvudinnehåll

Lunginflammation

En flicka med lunginflammation undersöks av läkare i Sierra Leone
Foto: Vincenzo Livieri
Kadijatu vårdas för lunginflammation och undernäring vid Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kenema, Sierra Leone.

Lunginflammation är, enligt WHO, den infektion som dödar flest barn under fem år. Trots att lunginflammation kan förbyggas och behandlas dog 740 000 barn under fem år av lunginflammation 2019. 

Lunginflammation orsakas av så väl virus, som bakterier och svampar. De tre vanligaste orsakerna är pneumokocker, och haemophilus influenazae typ b (Hib) som båda är bakterier och RS-virus. Hos nyfödda barn som är smittade med hiv är pneumocystis, en svampinfektion, den vanligaste formen av lunginflammation. Smittan sprids i regel via små droppar i utandningsluften exempelvis via hostningar och nysningar. 

Vilka är symptomen på lunginflammation?

Symptomen på luftvägsinfektion inkluderar feber, halsont, huvudvärk, hosta, smärtor i buk och rygg samt i vissa fall andningssvårigheter. Hos barn kan symptomen också vara snabb andning och indragningar i bröstkorgsväggen. Lunginflammation uppstår ofta som komplikation till vanliga förkylningar eller influensa. 

Behandling och förebyggande åtgärder mot lunginflammation

Lunginflammation orsakat av bakterier kan behandlas med antibiotika. Om rätt behandling inte sätts in i tid kan lunginflammation snabbt bli dödlig för de yngsta barnen. Många barn idag har inte tillgång till behandling.

 Lunginflammation tillstöter ofta när ett barn är svagt av annan sjukdom, som till exempel mässling eller undernäring. Därför är amning, näringsrik kost och vaccination mot mässling och andra infektioner viktiga skyddsåtgärder.

Det finns vaccin mot de två vanligaste bakterierna (pneumokocker och Hib). Problemet är att priset för dessa vaccin är fortfarande hög och många låg- och medelinkomstländer har inte råd att köpa vaccin

Utbredning av lunginflammation

Lunginflammation drabbar barn och vuxna i hela världen men är vanligast förekommande i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Lunginflammation är den infektion som dödar flest barn under fem år, omkring 800 000 barn under fem år dör årligen, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Detta gör Läkare Utan Gränser 

Vi vårdar barn och vuxna med lunginflammation i många av de länder där vi arbetar. Dessutom driver vi, via Accesskampanjen, frågan om priset på pneumokockvaccinet för låg- och medelinkomstländerna med krav till vaccintillverkarna att sänka priset till 5 USD per barn (för tre doser). Pfizer och tidigare GSK har sänkt sina priser till ca 9 USD per barn för humanitära organisationer. 

 

Senast uppdaterad 2022. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare