Hoppa till huvudinnehåll

Tsunamier och översvämningar

Foto: Luca Sola
I översvämningsdrabbade Malawi tvingas vårt team evakuera en höggravid kvinna med helikopter efter att komplikationer tillstött. Kvinnan flögs till närmsta sjukhus där hon förlöstes med kejsarsnitt.

När en översvämning drabbar ett land – antingen på grund av massiva regnmängder eller efter en tsunami eller jordbävning – görs allra först en bedömning av situationen; hur ser vårdbehovet ut och hur stora är skadorna i området?

När ett land eller ett område drabbas av en översvämning försöker vi så snabbt som möjligt bistå de drabbade. Ibland har vi redan personal på plats i landet som kan inleda insatsen, ibland tar vi hjälp av lokala myndigheter eller andra humanitära organisationer.

Har vi inte personal på plats skickar vi ett akutteam som består av medicinska och logistiska experter till det drabbade området för att göra en utvärdering av behoven.

Läs mer: Höggravida Beritas berättar om när hennes by svämmade över. 

Akutteam skickas ut

I akutteamet ingår personal med lång fälterfarenhet inom både sjukvård, logistik, ledarskap och hantering av olika kriser. De är alltid beredda att resa iväg med bara några timmars varsel. De gör en utvärdering av vilka behoven är på platsen och hur många människor som berörs.

Akutteamet ser också över vilka de största behoven är hos den drabbade befolkningen, utöver vård av skador. Har de till exempel tak över huvudet, tillgång till mat och rent vatten? Går det att ta sig till olika områden eller är vägar förstörda och riskerar byar eller städer därmed att bli isolerade?

Sätter upp fältsjukhus

Akutteamet kan också ta med sig färdigpackade så kallade risk-kit, till exempel kolera- och kirurgiska risk-kit. Det kirurgiska kitet väger 800 kilo och innehåller bland annat ett uppblåsbart fältsjukhus, mediciner och steriliseringsutrustning.

Utöver att vårda skadade, antingen genom samarbete med lokala sjukhus eller genom att sätta upp fältsjukhus, distribuerar vi hygienartiklar, köksredskap för matlagning, tält, madrasser, filtar och vattentankar för att säkerställa att det finns tillgång till rent vatten, en viktig del i att förhindra att vattenburna sjukdomar får fäste och sprids.

Akutteamet kan ibland stanna i flera månader för att jobba med livräddande insatser, samtidigt som mer långsiktiga projekt påbörjas. Till exempel arbetar vi ofta med psykosociala projekt och psykisk hälsa bland dem som drabbats av tsunamin eller översvämningen.

Läs mer: Några av våra medarbetare berättar om arbetet i Indonesien de första dagarna efter tsunamin i Indiska oceanen. (på engelska)

Vanliga problem och skador vid översvämningar och tsunamier

  • Förorenat vatten som kan sprida kolera och andra diarrésjukdomar
  • Bortspolade och förstörda vägar och hus
  • Infrastrukturen skadas, med följden att vissa samhällen blir isolerade och svåra att nå
  • Döda kroppar. De sprider inga sjukdomar, men kan bli liggande länge utan att tas om hand.
  • Sjukvård, el- och vattenförsörjning kan slås ut

Våra insatser vid översvämningar eller tsunamier

Ungefär 20 000 människor blev isolerade utan tillgång till mat, rent vatten och vård på grund av översvämningar i Malawi i början av 2015. Tusentals förlorade sina hem när vattenmassorna drog fram efter säsongens regn.

Bortspolade vägar, stora vattenmängder och strömt vatten gjorde det svårt att ta sig fram till många av de drabbade. Med hjälp av motorbåtar lyckades vi dra igång insatser i två städer. Våra team distribuerade myggnät och vattenrenare, de grävde latriner och höll uppsikt över eventuella utbrott av vattenburna sjukdomar och malaria.

År 2004 skapade en jordbävning en efterföljande tsunami, flodvåg, i Indiska oceanen. Tsunamin träffade flera asiatiska länder tidigt på morgonen den 26 december, svensk tid. Vi skickade snabbt ut våra medarbetare till hårt drabbade områden, främst i Indonesien och Sri Lanka, men vi hade också mindre omfattande insatser i Indien och Thailand. Totalt åkte ungefär 200 av våra medarbetare till de drabbade områdena där de arbetade tillsammans med vår inhemska personal. Vi bistod också med tusentals ton förnödenheter.

I mars 2011 drabbades de nordöstra delarna av Japan av en jordbävning med efterföljande tsunami. Vi samarbetade med lokala myndigheter och tog oss till drabbade områden för att bistå med vård. Vi delade också ut filtar, rent vatten, hygienartiklar och andra nödvändigheter. Dessutom skänkte vi både mediciner och utrustning och transporterade skadade från evakueringscenter till sjukhus. Vi byggde också en provisorisk klinik som vi senare lämnade över till lokala myndigheter.

Läs mer: Så här jobbade våra psykologer med drabbade i Japan. (på engelska)

Häftiga regn ledde i augusti 2016 till svåra översvämningar i Niger. Över 500 hus spolades bort, och många fler blev förstörda. Människor som förlorat sina hem tvingades söka skydd i offentliga byggnader.

Eftersom vi redan var på plats i området kunde vi snabbt inleda våra insatser. Vi gjorde en utvärdering av situationen och valde därefter att fokusera på staden Abalack och byn Kiara, två platser där befolkningen förlorat i stort sett allt de ägde. Många hade heller inte råd med den statliga vård som fanns till hands, och vi öppnade därför en mobil klinik för att kunna bistå med gratis vård. Dessutom grävde vi latriner för att förbättra hygienen och minska risken för smittsamma sjukdomar.

Den 15 mars slog cyklonen Idai till mot södra Afrikas östkust och vållade stor förödelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi. Läkare Utan Gränser var snabbt på plats för att hjälpa människor med sjukvård, vatten och sanitet. 
Cyklonen och följande översvämningar dödade många människor och förstörde infrastruktur som vägar, broar och byggnader. Även sjukvården drabbades samtidigt som vårdbehoven ökade för till exempel diarré, hudinfektioner, luftvägsinfektioner, malaria och kolera.

Läs mer: "Ni hittar oss under vattenytan."