Hoppa till huvudinnehåll

Tsunamier och översvämningar

Foto: Luca Sola
I översvämningsdrabbade Malawi tvingas vårt team evakuera en höggravid kvinna med helikopter efter att komplikationer tillstött. Kvinnan flögs till närmsta sjukhus där hon förlöstes med kejsarsnitt.

När en översvämning drabbar ett land – antingen på grund av massiva regnmängder eller efter en tsunami eller jordbävning – görs allra först en bedömning av situationen; hur ser vårdbehovet ut och hur stora är skadorna i området?

När ett land eller ett område drabbas av en översvämning försöker vi så snabbt som möjligt bistå de drabbade. Ibland har vi redan personal på plats i landet som kan inleda insatsen, ibland tar vi hjälp av lokala myndigheter eller andra humanitära organisationer.

Vanliga problem och skador vid översvämningar och tsunamier

  • Förorenat vatten som kan sprida kolera och andra diarrésjukdomar
  • Bortspolade och förstörda vägar och hus
  • Infrastrukturen skadas, med följden att vissa samhällen blir isolerade och svåra att nå
  • Döda kroppar. De sprider inga sjukdomar, men kan bli liggande länge utan att tas om hand.
  • Sjukvård, el- och vattenförsörjning kan slås ut
     

I augusti 2022 drabbades Pakistan av omfattande översvämningar som berörde över 33 mijoner människor. 

Vad gör Läkare Utan Gränser vid översvämningar och tsunamier?

Har vi inte personal på plats skickar vi ett akutteam som består av medicinska och logistiska experter till det drabbade området för att göra en utvärdering av behoven.

Akutteam skickas ut

I akutteamet ingår personal med lång erfarenhet inom både sjukvård, logistik, ledarskap och hantering av olika kriser. De är alltid beredda att resa iväg med bara några timmars varsel. De gör en utvärdering av vilka behoven är på platsen och hur många människor som berörs.

Akutteamet ser också över vilka de största behoven är hos den drabbade befolkningen, utöver vård av skador. Har de till exempel tak över huvudet, tillgång till mat och rent vatten? Går det att ta sig till olika områden eller är vägar förstörda och riskerar byar eller städer därmed att bli isolerade?

Sätter upp tältsjukhus

Akutteamet kan också ta med sig färdigpackade så kallade akutkit, till exempel för kolera eller kirurgi. Det kirurgiska kitet väger 800 kilo och innehåller bland annat ett uppblåsbart tältsjukhus, mediciner och steriliseringsutrustning.

Utöver att vårda skadade, antingen genom samarbete med lokala sjukhus eller genom att sätta upp tältsjukhus, distribuerar vi hygienartiklar, köksredskap för matlagning, tält, madrasser, filtar och vattentankar för att säkerställa att det finns tillgång till rent vatten, en viktig del i att förhindra att vattenburna sjukdomar får fäste och sprids.

Akutteamet kan ibland stanna i flera månader för att jobba med livräddande insatser, samtidigt som mer långsiktiga projekt påbörjas. Till exempel arbetar vi ofta med psykosociala projekt och psykisk hälsa bland dem som drabbats av tsunamin eller översvämningen.

Klimatförändringar påverkar

Klimatförändringar såsom högre temperaturer, kraftigare nederbörd och extrema väderhändelser slår hårdast mot de mest sårbara. Läkare Utan Gränsers team runt omkring i världen arbetar i olika typer av kriser som kommer att öka i antal och omfattning på grund av klimatförändringarna. Läs mer om klimat och hälsa