Hoppa till huvudinnehåll

Afrikansk sömnsjuka

Som smittad av sömnsjuka kan man falla i djup medvetslöshet, därav namnet.
Som smittad av sömnsjuka kan man falla i djup medvetslöshet, därav namnet.
Foto: John Stanmeyer

Afrikansk sömnsjuka orsakas av en parasit som överförs till människan av tsetseflugan. Parasiten ger en infektion som i värsta fall kan leda till döden. Långt framskriden kan sjukdomen leda till medvetslöshet – därav namnet ”sömnsjuka”.

Afrikansk sömnsjuka uppträder i två olika former. Båda formerna av sömnsjuka orsakas av ett encelligt urdjur (Trypanosoma) som sprids via myggor. Den västafrikanska formen av sjukdomen orsakas av Trypanosoma brucei gambiense som ligger bakom cirka 97 procent av fallen. Den östafrikanska formen av sjukdomen orsakas av Trypanosoma brucei rhodesiense. 

Symptom på afrikansk sömnsjuka

I första skedet av sömnsjuka kan en lokal infektion förekomma på den plats där flugan bitit. Det är också vanligt med ömmande lymfknutor, feber, hudutslag och ont i muskler och leder. I nästa skede påverkas hjärnan av inflammationen vilket orsakar förvirring, omvänd dygnsrytm, demens och kramper. Den östafrikanska varianten av sömnsjuka har en mer akut form i det här skedet och patienten avlider ofta inom några veckor. Den västafrikanska formen av sjukdomen är av en mer kronisk karaktär med medvetanderubbningar och psykiska förändringar.

I ett långt framskridet stadium av sjukdomen drabbas det centrala nervsystemet vilket gör den smittade djupt medvetslös – därav namnet ”sömnsjuka”.

Behandling av sömnsjuka

För att ställa diagnosen används mikroskopisk undersökning av blod och ryggmärgsvätska. Det finns inget vaccin eller rekommenderat förebyggande läkemedel mot sömnsjuka. Men det finns flera olika preparat för att behandla sömnsjuka, varav de flesta har använts i många decennier. Valet av läkemedel bestäms av vilket sjukdomsstadium patienten befinner sig i. Läkemedlen som används i den första fasen av sömnsjuka är lättare att ta och har färre biverkningar. För den senare fasen rekommenderar Världshälsoorganisationen WHO en kombinationsbehandling med Nifurtimox-eflornithine (NECT) som är säkrare än den som använts mest tidigare (melarsoprol). 
 
Sömnsjuka är en försummad sjukdom men forskning pågår för att ta fram nya säkra diagnos- och behandlingsmetoder som är lätta att administrera, gärna i tablettform.

Utbredning av sömnsjuka

Enligt WHO har antalet rapporterade fall av sömnsjuka minskat – år 2009 var siffrorna för första gången på 50 år under 10 000. De uppgick då till 9 877 fall. Och trenden tycks hålla i sig. 2015 hade siffrorna sjunkit till runt 2804 rapporterade fall av sömnsjuka. Det är ett glädjande besked men det bör understrykas att sjukdomens faktiska utbredning är okänd. Man vet att sömnsjuka förekommer i 36 länder söder om Sahara, framför allt på landsbygden i avlägsna trakter. Tillgång till vård och behandling är där ytterst begränsad. Under de senaste tio åren har omkring 70 procent av de kända fallen av sömnsjuka rapporterats i Kongo-Kinshasa.

Våra insatser mot sömnsjuka

Vi ansvarar idag för all logistik och distribution av sömnsjukemedicinerna i världen. Vi har också mobila team som kan ta laboratorieprover och ge läkemedel mot sömnsjuka. Patienten ska noga övervakas och behandlas med medicin. Vi tillhandahåller behandling och utbildar även personal om det inte redan finns lokala kliniker.
 
Vi har projekt i Kongo-Kinshasa (DRC), Centralafrikanska republiken, Tchad och Uganda som tidigare varit hårt drabbat av utbrott. Under de senaste 25 åren har vi behandlat nästan 50 000 patienter med sömnsjuka och vi fortsätter att vara en ledande medicinsk organisation att bekämpa nya utbrott. Under 2014 behandlade vi 330 patienter med sömnsjuka.