Hoppa till huvudinnehåll

Vård åt flyktingar i Uganda

En liten patient undersöks på Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i Bidibidi i Uganda.
Foto: Frederic Noy / Cosmos

Fakta Uganda

  • Befolkning: 42,7 miljoner
  • Huvudstad: Kampala
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2018: 559

Uganda är det land i Afrika med allra flest flyktingar. Det rör sig om mer än en miljon.  I landet lever också 1,2 miljoner människor med hiv och regelbundet sker utbrott av smittsamma sjukdomar.  

Läkare Utan Gränser fokuserar här arbetet på särskilt utsatta grupper. Det handlar om screening, behandling och stöd till personer som lever med hiv. Men också vård av unga när det gäller reproduktiv hälsa samt hjälp till flyktingar

Bättre tillgång till behandling av hiv 

Enligt officiella uppgifter lever 1,2 miljoner med hiv i Uganda. Trots försök att förbättra tillgång till screening och behandling återstår mycket att göra. Då allt fler blir resistenta mot första och andra linjens antiretrovirala läkemedel (ARV) misslyckas behandlingen och tillgången till tredje linjens läkemedel är begränsad. 

I Arua, norra Uganda, ger vi hivpatienter avancerad vård. Bland annat behandlar vi en typ av hjärnhinneinflammation som kan drabba personer med sänkt immunförsvar. Vi genomför olika typer av test och ger läkemedelsresistenta patienter tredje linjens behandling. Genom att testa barn och ungdomar kan vi tidigt upptäcka hiv. Vi har också stödinsatser i grupp och psykosocial rådgivning. 

I Kasese, sydvästra Uganda, fokuserar vi på invånarna i fiskebyar kring sjöarna Edward och George. Vi stöttar bildandet av lokala grupper för att öka tillgången till vård av hiv och göra det lättare att fullfölja behandlingen, vilket har bidragit till bättre behandlingsresultat. 

Reproduktiv hälsa bland unga 

Ungdomar är särskilt utsatta när det gäller sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Medvetenheten om riskerna och dess konsekvenser är begränsad och tillgången till stöd är otillräcklig. 

2015 öppnade vi en klinik för unga i Kasese inriktad på sexuell och reproduktiv hälsa. Under 2018 hade vi nästan 20 000 patientbesök. Vi ordnade också möten för att rikta uppmärksamheten på dessa frågor. 

Flyktinghjälp 

I slutet av 2017 och början av 2018 tog sig mer än 100 000 flyktingar över gränsen från nordöstra delen av Kongo-Kinshasa. I februari skedde ett utbrott av kolera och mer än 2 500 fall registrerades. Drygt 40 procent av dem bedömdes som allvarliga. Genom akutinsatser fick 47 500 personer koleravaccin och vi såg också till att det fanns tillgång till rent vatten. I flyktinglägren hade vi team som vaccinerade mot mässling och andra sjukdomar, och bistod också med annan vård och service. 

I Yumbe distriktet, norra Uganda, har vi sedan 2016 både öppenvård och vård på sjukhus. Vi har haft mödravård, vaccinationskampanjer när det gäller flyktingar från Sydsudan och sett till att det finns rent dricksvatten. Vi har också infört ett system där vi samlar in data för att kunna bedöma vilka medicinska behov som finns i flyktinglägren.  

Då antalet nyanlända från Sydsudan började avta i början av 2018 lämnade vi över en del av arbetet till andra organisationer. I stället fokuserade vi på vård vid psykisk ohälsa och att hjälpa dem som utsatts för sexuellt våld

2018 i siffror:

  • 151 700 patientbesök i öppenvård
  • 8 600 individuella samtal för psykisk hälsa
  • 1 010 hiv-patienter fick första linjens antiretroviral behandling
  • 1 170 hiv-patienter fick andra linjens antiretroviral behandling

 Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 12 december 2019.

Det här arbetar vi med i Uganda