Hoppa till huvudinnehåll

Vård åt flyktingar i Uganda

En liten patient undersöks på Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i Bidibidi i Uganda.
Foto: Frederic Noy / Cosmos

Fakta Uganda

  • Befolkning: 41,5 miljoner
  • Huvudstad: Kampala
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2017: 897 

I Uganda inriktar Läkare Utan Gränser arbetet på att hjälpa flyktingar och att fler ska få tillgång till vård av hiv, tuberkulos och reproduktiv hälsa.

Flyktingar från Sydsudan

Under 2017 fortsatte den stora flyktingströmmen från Sydsudan till Uganda. Redan i augusti hade en miljon människor – 85 procent av dem kvinnor och barn – tagit sig över gränsen, enligt uppgift från FN:s flyktingorgan UNHCR. Trots insatser från myndigheter och andra organisationer räckte inte hjälpen till för att möta så många människors trängande behov.

För att hjälpa flyktingar vidtog vi en rad olika aktiviteter. I ett av distrikten hade vi närmare 274 000 patientbesök, drygt 3 500 patienter skrevs in. Vi assisterade vid 712 förlossningar och tog hand om närmare 800 personer som utsatts för sexuellt våld. Vi utförde vaccinationer och hade ett logistikteam som arbetade på att förbättra tillgång till rent vatten. Som mest försåg man lägren med i genomsnitt 2 miljoner liter vatten om dagen.

Livet här är väldigt svårt. Maria

Maria är en av alla som flytt från Sydsudan till Uganda.

Hiv och tuberkulos

I Uganda lever uppskattningsvis 1,2 miljoner med hiv. Trots påtagliga förbättringar är upptäckt och vård av hiv ett hälsoproblem, särskilt bland barn och ungdomar och i byar där många lever på fiske. Vid sjöarna Edward och George startade vi ett projekt 2015 för att förbättra tillgång till test och behandling av hiv och tuberkulos.

På regionsjukhuset i Arua, norra Uganda, kan patienter snabbt testas för mängden hiv-virus och om nödvändigt ändra medicineringen till andra linjens antiretroviral (ARV) behandling. I slutet av året fick 739 patienter i Arua denna behandling. Vårt team genomförde också test av läkemedelsresistens vilket resulterade i att tio nya patienter fick tillgång till tredje linjens ARV-behandling. Under året satsade vi också på att ge hiv-patienter ökat psykosocialt stöd, särskilt ungdomar för att hjälpa dem fullfölja behandlingen.

Reproduktiv vård av unga

Ungdomar är särskilt sårbara när det gäller oönskade graviditeter, hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar. De är oftast inte medvetna om vilka risker dessa medför. Det saknas också möjligheter till rådgivning. Därför öppnade vi 2015 ett ungdomscenter i staden Kasese, västra Uganda. Förutom vård har vi en rad aktiviteter för att öka uppmärksamheten i dessa frågor och uppmuntra ungdomar att få råd och hjälp. Under 2017 kom närmare 31 000 ungdomar för rådgivning och 20 fick vård efter att ha utsatts för sexuellt våld.

Utbrott av marburgfeber

I slutet av året skedde ett utbrott av marburgfeber i två distrikt i östra Uganda. Marburgfeber är en virussjukdom, ofta med dödlig utgång. Vi hade team som satte upp två behandlingscenter, utbildade vårdpersonal och hjälpte lokala myndigheter med att övervaka situationen och med planering.

2017 i siffror:

  • 304 000 patientbesök i öppenvård
  • 8900 individuella samtal för psykisk hälsa
  • 770 hiv-patienter fick första linjens antiretroviral behandling

 Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 december 2018.

Det här arbetar vi med i Uganda