Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra läkare undersöker ett barn i Mingora i Pakistan, augusti 2011. Antalet smittade av akut diarré ökade kraftigt under året vilket ledde till att vi utökade våra insatser i landet.

En av våra läkare undersöker ett barn i Mingora i Pakistan, augusti 2011. Antalet smittade av akut diarré ökade kraftigt under året.

Diarré

Diarré är i sig själv ingen sjukdom utan ett symptom på en infektion som uppstår genom virus, bakterier, parasiter och andra mikroorganismer. Den farligaste formen av diarré orsakas av kolerabakterien.

Symptom diarré

Kräkningar och ymnig, vattnig avföring är normalt och vid smitta med särskilda bakterier (shigella eller campylobacter) kan det vara blod i avföringen.

Barn blir fort uttorkade av diarré och kräkningar. Andra symptom är insjunkna ögon, snabb och låg puls, muntorrhet och nedsatt urinproduktion.

Man brukar skilja på tre olika stadier av diarré: vattniga diarréer, som kan vara i flera dagar, blodiga diarréer, också kallat dysenteri, samt långdragna diarréer som pågår i mer än två veckor.

Diarré kan leda till döden på grund vätskeförlust, men även förlusten av livsnödvändiga salter är farlig.

Om en människa blir kraftigt uttorkad blir situationen snabbt livshotande. Alla inre organ påverkas av vätske- och saltbristen vilket kan göra att organ delvis eller helt slutar fungera. Chock och koma inträder och kort därefter stannar hjärtat. Dödsfall på grund av uttorkning kan förekomma när 10-15 procent av den totala kroppsvikten gått förlorad.

Sjukdomens utbredning

Diarré är ofta en vanlig dödsorsak vid kriser och katastrofer, till exempel i överfulla flyktingläger där de hygieniska förhållandena är dåliga och dricksvattnet smutsigt. Enligt WHO dör årligen 2,2 miljoner människor av diarréer, varav1,5 miljoner är barn. Diarréer är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. Störst risk löper barn under två år. Det är framför allt barn som lider av undernäring som insjuknar och dör. Men undernäring i sig kan enligt WHO öka risken för diarré.

Behandling

Det finns vaccin mot tyfus och kolera, men de är inte särskilt effektiva. Det finns också vaccin mot rotavirus som är den vanligaste orsaken till svår diarré bland barn och som varje år skördar 500 000 liv. Dessvärre sprids rotavirus ofta i fattiga länder som inte har råd med vaccinet. Ett viktigt led i behandlingen är att ge vätskeersättning (vatten, socker och salt) och dessutom ett tillskott av zink som har en stoppande effekt.

Vår insats

Vi har specialutbildade medarbetare som är redo att åka ut till drabbade människor i utsatta områden. Vi har också utvecklat ett speciellt kolera-kit som innehåller all utrustning som behövs vid ett kolerautbrott. Genom att ha kit förberedda kan behandling och isolering av smittade påbörjas omedelbart.

I samarbete med lokala hälsomyndigheter upprättar vi även kliniker där svårt sjuka kan behandlas intravenöst och med antibiotika. 

Vi satsar också på att utbilda lokal hälsopersonal så att de kan identifiera smittade och snabbt sätta in behandling. Dessutom arbetar vi med att förbättra vatten- och sanitetsförhållandena i utsatta områden samt med att informera människor om hur viktigt det är med god hygien för att hålla diarrésjukdomar borta.