Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkare utan Gränser ger vård åt flyktingar i Europa.

Vår personal ger vård och hjälp åt både barn och vuxna som flytt till Europa. Bland annat vaccinerar vi barn för att förhindra epidemier i flyktinglägren.

Flyktingar i Europa

Bara sedan i januari 2016 har 200 000 män, kvinnor och barn flytt från konflikter eller förföljelse och kommit sjövägen till Europa. Vi hjälper flyktingar i flera europeiska länder och bedriver flyktinghjälp samt sök- och räddningsinsatser på Medelhavet.

I den aktuella flyktingkrisen i Europa hjälper vi flyktingar genom att tillhandahålla sjukvård och psykologiskt stöd. Vi delar ut förnödenheter och försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt. I flyktinglägren bygger vi exempelvis toaletter och duschar.

Vi driver projekt för flyktingar i Grekland, Italien, Serbien och Frankrike. Flyktingsituationen förändras snabbt på grund av stängda gränser och politiska utvecklingar och därför anpassar vi flyktinghjälpen efter de aktuella behoven.

Hala, 16-årig flykting från Syrien, har fastnat i Grekland:

I Calais, i Frankrike, samlades under en period flyktingar som ville ta sig till Storbritannien i ett läger som kom att kallas "The Jungle". Där beräknades omkring 600 ensamkommande barn leva. De var ofta offer för sexuellt-, fysiskt- eller psykiskt våld. Vi erbjöd en säker plats, mat, kläder och lektioner i franska och engelska. I oktober 2016 stängdes lägret och flyktingarna skickades i väg till olika platser i Frankrike. 

Läs mer om våra aktuella projekt för människor på flykt i Europa, senast uppdaterad september 2016 (pdf) (på engelska).

hjälper flyktingar TILL HAVS

Mellan januari och maj 2016 har runt 53 000 flyktingar kommit havsvägen till Italien och 157 000 till Grekland. Många flyktingar i Europa drunknar när de försöker korsa Medelhavet. Fler än 2 800 män, kvinnor och barn har mist livet bara under första halvåret 2016. 

Vi finns på plats utanför den libyska kusten med våra räddningsfartyg Bourbon Argos, Dignity I, MV Aquarius och Prudence. Från april till juni 2016 har de tre fartygen deltagit i över 50 räddningsaktioner för att hjälpa flyktingar. Räddningsaktionerna har räddat runt 7 000 människor.  

Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.

EU MÅSTE SKAPA SÄKRA OCH LAGLIGA VÄGAR för flyktingar

Läkare Utan Gränser kräver att EU erbjuder säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. EU:s flyktingpolitik tvingar annars människor på flykt att fortsätta lägga sina liv i händerna på människosmugglare och ta livsfarliga vägar över Medelhavet i läckande och överfulla båtar.

Vi kräver också bättre mottagarvillkor i de europeiska länder dit flest flyktingar anländer. Italien och Grekland måste genast organisera sitt flyktingmottagande på ett bra och humant sätt: detta inkluderar tillgång till skydd, mat, vatten, sanitet, medicinsk och psykisk vård, samt tillgång till en fungerande asylprocess.

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer för arbetet runtom i världen. Det är en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta. Läs mer om beslutet att sluta ansöka om pengar från EU här.

INTERNATIONELL RÄTT för flyktingar

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

Läs mer om vårt arbete för att hjälpa flyktingar runt om i världen.

I Sverige driver vi verksamhet i Götene för att ge psykologiskt stöd till asylsökande flyktingar.

Senast uppdaterad: 30 juni 2016

Aktuellt om Flyktingar i Europa

Migranter i Ventimiglia som hoppas ta sig till Frankrike.
Nyheter från fältet

Hårda levnadsvillkor för migranter vid gränsen i Italien

I den italienska gränsstaden Ventimiglia samlas människor på flykt som försöker ta sig in i Frankrike. Men på grund av strängare regler har det blivit svårare att ta sig över gränsen. Resultatet är människor som lever i limbo och ofta riskerar livet för att nå sitt mål.

Räddning på Medelhavet
Nyheter från fältet

Nya regler sätter liv i fara på Medelhavet

Vi har meddelat Italiens inrikesministerium att vi inte kommer att underteckna uppförandekoden för frivilligorganisationer som har räddningsfartyg på Medelhavet. Reglerna skulle begränsa räddningsinsatsen och ha allvarliga humanitära konsekvenser.

Nyheter från fältet

Djup oro för asylsökande i Grekland

Det psykiska lidandet är utbrett bland asylsökande på Lesbos i Grekland. 80 procent av våra patienterna uppvisar allvarliga psykiska symptom. Samtidigt får de asylsökande på ön allt sämre vård, visar vår rapport.