Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkare utan Gränser ger sjukvård åt flyktingar i Europa.

Vår personal ger vård och hjälp åt både barn och vuxna som flytt till Europa. Bland annat vaccinerar vi barn för att gförhindra epidemier i flyktingläger. 

Flyktingar i Europa

Under 2017 fortsatte människor söka sig till Europa för att finna skydd från krig, förföljelser och svåra levnadsförhållanden i sina hemländer. Vi finns på plats i flera europeiska länder och ger sjukvård, psykologiskt stöd och humantiär hjälp. 

I Europa hjälper vi flyktingar, asylsökande och migranter genom att tillhandahålla sjukvård och psykologiskt stöd. Vi delar ut förnödenheter och försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt. I flyktinglägren bygger vi exempelvis toaletter och duschar.

Vi driver projekt för flyktingar i Grekland, Italien, Serbien och Frankrike. Flyktingsituationen förändras snabbt på grund av stängda gränser och politiska utvecklingar och därför anpassar vi flyktinghjälpen efter de aktuella behoven.

Under ett år från hösten 2016 drev vi ett projekt i Skaraborgs län för psykisk hälsa hos asylsökande.

Vittnesmål från människor på flykt

Hala, 16-årig flykting från Syrien, har fastnat i Grekland:

Våra team i Serbien, som fortfarande är ett transitland på vägen till norra Europa, fortsätter att bevittna våld mot utsatta grupper av flyktingar och migranter, inklusive ensamkommande minderåriga:  

Läs mer om våra aktuella projekt för människor på flykt i Europa (från Januari 2017). 

hjälper flyktingar TILL HAVS

I oktober 2017 hade runt 138 000 människor kommit till Europa havsvägen. Många flyktingar drunknar när de försöker korsa Medelhavet. 

Vi ger sjukvård utanför den libyska kusten på räddningsfartyget MV Aquarius. Sedan vi startade sök- och räddningsinsatser på Medelhavet har 68 000 människor räddats ombord. 

Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.

EU MÅSTE SKAPA SÄKRA OCH LAGLIGA VÄGAR för flyktingar

Läkare Utan Gränser kräver att EU erbjuder säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. EU:s flyktingpolitik tvingar annars människor på flykt att fortsätta lägga sina liv i händerna på människosmugglare och ta livsfarliga vägar över Medelhavet i läckande och överfulla båtar.

Vi kräver också bättre mottagarvillkor i de europeiska länder dit flest flyktingar anländer. Italien och Grekland måste genast organisera sitt flyktingmottagande på ett bra och humant sätt: detta inkluderar tillgång till skydd, mat, vatten, sanitet, medicinsk och psykisk vård, samt tillgång till en fungerande asylprocess.

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer för arbetet runtom i världen. Det är en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta. Läs mer om beslutet att sluta ansöka om pengar från EU här.

INTERNATIONELL RÄTT för flyktingar

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

Läs mer om vårt arbete för att hjälpa flyktingar runt om i världen.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Aktuellt om Flyktingar i Europa

Sök- och räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Méditerranée, är tillsvidare blockerat från att utföra livräddande insatser på Medelhavet.
Nyheter från fältet

Ska vi låta människor drunkna på Medelhavet?

DEBATT | Sök- och räddningsfartyget Aquarius tvingas efter politiskt fulspel att avbryta sitt arbete på Medelhavet. Samtidigt har rutten över Medelhavet aldrig varit så dödlig som nu. Hur kan vi låta människor drunkna utanför Libyens kust? 

Asylsökande i Skaraborg flyttar från ett asylboende som stängts ned.
Nyheter från fältet

Stärk asylsökandes och papperslösas rätt till vård

DEBATT | Med några få månader kvar till riksdagsval har frågan om vem som ska ha rätt till sjukvård i Sverige seglat upp på den politiska dagordningen. För Läkare Utan Gränser, vars arbete styrs av medicinsk etik och humanitära principer, är det självklart att vård ska ges utifrån medicinska behov och inte juridisk status.

Nyheter från fältet

Flyktingar betalar priset för EU:s avtal med Turkiet

DEBATT | Tusentals människor är fast på de grekiska öarna, under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. De får betala priset för EU:s flyktingavtal med Turkiet, som denna vecka fyller två år.

Läkare Utan Gränser har erbjudit psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Sverige under ett års tid. Vi såg att många av dem lider av symptom på depression och ångest, men tyvärr har svårt att få hjälp inom vården i Sverige.
Nyheter från fältet

Ge asylsökande och papperslösa vård på lika villkor

DEBATT | Människor ska ges vård utifrån behov och inte utifrån juridisk status. Därför är det djupt oroande att Västra Götalandsregionen ratar ett förslag om att ge asylsökande och papperslösa rätt till vård på lika villkor.