Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Runtom i världen är i nuläget ca 60 miljoner människor på flykt från konflikter eller förföljelse.

Flyktingar och internflyktingar

Runtom i världen är i nuläget nära 60 miljoner människor på flykt från konflikter eller förföljelse. På grund av deras etnicitet, nationalitet eller religiösa tillhörighet är dessa människor inte längre säkra i sina hem och deras regeringar bistår inte längre med skydd. 

När länder faktiskt erbjuder skydd utsätts flyktingar ofta för hälsorisker som hör ihop med att bo i trångbodda läger. På många platser dit människor flyr från nästan kroniska konflikter och kriser utvecklas överfulla läger till permanenta bosättningar där människor konstant kämpar mot undernäring och utbrott av sjukdomar som mässling och kolera. 

Flyktinghjälp

Vi arbetar med flyktinghjälp i många länder och bistår med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning. Vi bygger upp sjukhus i flyktingläger, hjälper kvinnor att föda säkert, vaccinerar barn för att förhindra epidemier och bistår med tillgång till rent dricksvatten.

Flyktingars rättigheter

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

I praktiken är dock vissa politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar från att söka asyl: regler som tillåter bristfällig hantering av ärenden eller helt enkelt avvisar flyktingar.

Vi anser att det är lika viktigt att tala ut om dessa riktlinjer och belysa situationen som att bistå med sjukvård, vatten och hygien.

Flyktinghjälp i EuropA 

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykiskt stöd. På många ställen delar vi ut förnödenheter och vi försöker att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt.

Läs mer om hur vi arbetar för flyktingar i Europa.

RÄDDNINGSINSATSER Till Havs

Över 3000 män, kvinnor och barn tros ha drunknat då de försökte ta sig från norra Afrika till Europa under 2017. De allra flesta som landsteg i Italien efter att ha räddats till sjöss kom via Libyen.

Sedan Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015, har över 76 000 människor räddats ombord något av våra fartyg.

Våra team ombord behandlade människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Vi behandlade också hudsjukdomar, skabb, frätskador och nedkylning. Gravida kvinnor togs om hand av barnmorskor och ett antal bebisar föddes. Vi gjorde också livräddande akutinsatser ombord.

Läs mer om våra räddningsinsatser till havs.

Internflyktingar

Internflyktingar flyr ofta av samma anledningar som andra flyktingar (väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och naturkatastrofer) men trots det så räknas de inte rent tekniskt som flyktingar. Internflyktingar har inte gått över gränser för att söka skydd, vilket gör att de fortfarande juridiskt är skyddade av sina egna regeringar, även om dessa regeringar ofta är själva anledningen till att de flyr.

I nuläget finns det cirka 38 miljoner internflyktingar i ett 50-tal länder i världen. Kongo-Kinshasa, Irak, Syrien, Afghanistan var bland de länder där flest människor tvingades på flykt under 2016. 

Trots att internationell lag kräver att civila skyddas i konflikter så utsätts kvinnor och barn fortfarande för avsiktliga attacker som en del av de stridande parternas strategi.

Även om det finns program som bistår med kirurgisk vård och annat stöd för de drabbade så kommer majoriteten aldrig att få tillgång till vård, då de bor i områden där sjukvårdssystemen har kollapsat och där det är för farligt för att oberoende hjälporganisationer ska kunna arbeta. 

Uppdaterad 27 juni 2018

Läs mer om

En liten patient undersöks på Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i Bidibidi i Uganda.

Uganda

Varför arbetar vi i Uganda?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Flyktingar
Läkare utan Gränser ger sjukvård åt flyktingar i Europa.

Flyktingar i Europa

Vi hjälper människor på flykt i flera europeiska länder med sjukvård och förnödenheter. 

Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017.

Bangladesh

Varför arbetar vi i Bangladesh?

  • Flyktingar från Myanmar
  • Naturkatastrofer

Aktuellt om Flyktingar

Haibata i Burkina Faso som tvingades fly tillsammans med sina barn.
Nyheter från fältet

Tusentals människor på flykt undan våld

Det eskalerande våldet i Burkina Faso har sedan i början av året lett till ett dussintal döda och drivit tusentals på flykt. De är nu i stort behov av hjälp.

En räddningsinsats på centrala Medelhavet förra året där vårt team, tillsammans med SOS Méditerranée, bistod.
Nyheter från fältet

Medelhavet: Europa behöver en plan

Situationen på Medelhavet blir allt mer akut och vi kräver att EU agerar omedelbart. Det skriver vi, tillsammans med flera andra organisationer, i ett öppet brev till Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En av Läkare Utan Gränsers medarbetare tar hand om en patient i Nauru.
Nyheter från fältet

Efter portningen från Nauru: ”Det kommer att kosta liv”

Vi fördömer Naurus beslut att stoppa våra psykosociala insatser för asylsökande, flyktingar och lokalbefolkningen som trädde i kraft den 5 oktober.

Nyheter från fältet

5 livsviktiga uppmaningar inför valet

Det här är en hälsning till er som kommer styra Sverige efter valet. Vi på Läkare Utan Gränser arbetar hårt för att rädda liv och lindra nöd, men våra patienters liv och hälsa påverkas också av de beslut politiker tar. Vi har därför fem livsviktiga uppmaningar till er.