Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya. 

Psykisk ohälsa

I mer än 30 år har vi bistått med akut medicinsk hjälp för människor som drabbats av krig, undernäring, epidemier och naturkatastrofer.

I samband med kriget i Bosnien på 1990-talet uppmärksammade fältarbetare även behovet av psykosocialt stöd bland människor som drabbats av kriget och vars upplevelser riskerade att sätta spår även långt efter det att kriget upphört. Mellan 1993 och 1997 genomförde vi ett omfattande program för att hjälpa tusentals människor, inklusive barn, som drabbats av kriget i Bosnien.

Sedan dess har vi fortsatt att arbeta med psykosocialt stöd i mer än 40 länder. Det har skett i till exempel Colombia för att hjälpa människor som utsatts för sexuellt våld och i Indonesien i samband med tsunamikatastrofen. I ett av programmen som vi startade i Palestina, i Hebron och östra Jerusalem 2011, erbjuder vi stöd till palestinier som trakasseras av israeliska bosättare eller som på andra sätt drabbas av konflikten.

Symptom på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort problem, framför allt bland människor som drabbats av våld och katastrofer och/eller lever i extremt riskfulla och utsatta områden. Människor som har upplevt, bevittnat eller konfronterats med traumatiska händelser kan drabbas av sömnsvårigheter och chockreaktioner, de kan tappa matlusten och utveckla sociala fobier. Barn som drabbas kan dessutom få koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. Trauman som lämnas obearbetade kan leda till en mängd olika symptom som till exempel panikattacker, mardrömmar, ät- och sömnstörningar, hjärtklappning, apati eller depression.

Vår insats/behandling av psykisk ohälsa

Sedan 1998 kan vi erbjuda psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Det gäller bland annat patienter som drabbats av hiv, tuberkulos, undernäring och sexuellt våld. Stödet kan ske till individer, familjer och små grupper, men också genom utbildning och sociala evenemang i de områden där patienterna lever.

Kvinnor som våldtagits är många gånger rädda för att berätta för sina män vad de har utsatts för och kan därför ha svårt att själva söka hjälp. I till exempel Tchad utbildar våra psykologer lokal vårdpersonal i att identifiera och ge psykologiskt stöd till människor som drabbats av sexuellt våld.

Fältarbetare vid undernäringskliniker är utbildade såväl i att behandla undernärda barn som i att upptäcka trauman hos mödrarna. Det tydligaste tecknet på trauman är mödrar som inte längre bryr sig om barnen, inte vill hålla i dem eller inte interagerar när de matar dem. Personalen arbetar med att återskapa relationen mellan mor och barn genom rådgivning och stöd till mamman.

Aktuellt om Psykisk ohälsa

På Sicilien, Italien, ger vi psykologiskt stöd till flyktingar. Den långa resan till Europa kan vara psykiskt påfrestande.
Nyheter från fältet

Psykologiskt stöd till asylsökande i Sverige

I september startar vi ett projekt kring psykisk hälsa i Götene kommun i form av stödsamtal till asylsökande. Med insatsen vill vi förbättra deras psykiska hälsa och visa hur viktigt det är att ge psykologiskt stöd till människor på flykt.

I över 50 år har människor i Colombia levt med väpnad konflikt. Majoriteten av befolkningen har erfarenhet av våldsamma händelser och många lider av psykologiska besvär av detta. FOTO: Anna Surinyach
Nyheter från fältet

COLOMBIA: VÅLDET GER OSYNLIGA MEN DJUPA SÅR

Raphael har bevittnat väpnade strider och begravt vänner som blivit offer för våldet i Colombia. Han känner sig ändå lyckligt lottad över att hans familj klarat sig oskadd. Men flykten från hembyn har satt djupa spår och behovet av psykiskt stöd är stort.

Vi bistår med psykologisk hjälp till människor som utsatts för våld i Colombia. FOTO: Anna Surinyach
Nyheter från fältet

LIV I SPILLROR I CAUCABERGEN

”När striderna börjar säger man ’åh Gud’ och springer hem i panik för att stänga in sig, samtidigt som kulorna visslar över huset. Barnen klamrar sig fast vid ens ben och skriker när de hör en helikopter. Det är fasansfullt att leva så. Men det är så vi lever i Caucaområdet.” Ana Silvia Muñoz har flytt flera gånger på grund av den väpnade konflikten mellan milis och regeringsstyrkor som har pågått under de senaste 50 åren i olika delar av Colombia.

Saràh Dina, ansvarig för vårt projekt i Baluchistan, samtalar med en kollega. FOTO: Ikram N'gadi
Nyheter från fältet

MER FOKUS PÅ PSYKISK OHÄLSA I PAKISTAN

Efter nio månader i Pakistan, lämnar psykologen Saràh Dina landet vid gott mod tack vare de positiva resultat som hennes arbete kring psykisk ohälsa har gett hos en befolkning som kämpar med konflikter, fattigdom och andra krävande levnadsvillkor.