Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta människorna till räddningsfartyget MY Phoenix. 

Medelhavet: sök- och räddningsinsats

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet och Egeiska havet till Europa. Därför driver Läkare Utan Gränser sök- och räddningsinsatser till havs.

 

VARFÖR HAR LÄKARE UTAN GRÄNSER VALT ATT STARTA SÖK- OCH RÄDDNINGSINSATSER?

Läkare Utan Gränser har beslutat att driva räddningsinsatser eftersom vi ser att människor som flyr undan några av de värsta humanitära kriserna i vår tid risker sina liv till havs. Trots de utökade räddningsinsatserna dog rekordmånga människor under 2015, när de försökte ta sig till Europa, och bara under det första halvåret 2016 har mer än 2 800 män, kvinnor och barn har mist livet.

En massgrav bildas på Medelhavets botten. Loris De Filippi, ordförande Läkare Utan Gränser i Italien.

HUR JOBBAR LÄKARE UTAN GRÄNSER PÅ MEDELHAVET?

Som svar på de akuta behoven driver vi sök- och räddningsinsatser ute till havs för att hjälpa flyktingarna som riskerar sina liv för att nå Europa.

Den 21 april lämnade Dignity I hamnen i Valletta, Malta. Hon kommer att positionera sig i vattnen norr om Libyen och aktivt söka efter båtar i nöd. Fartyget Bourbon Argos seglade från Cypern 30 april och det före detta fiskefartyget Aquarius lämnade Trapani, Sicilien i början av maj.

Ombord på de tre fartygen finns erfarna medicinska team som består av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor samt icke-medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, kulturtolkar).

Vår insats på medelhavet

Bara mellan januari och maj 2016 har runt 53 000 flyktingar kommit havsvägen till Italien och 157 000 till Grekland. Från april till juni 2016 har våra tre fartyg deltagit i över 50 räddningsaktioner och räddat runt 7 000 människor. 

Förra året deltog Läkare Utan Gränsers tre räddningsfartyg på Medelhavet  i runt 120 räddningsinsatser och undsatt fler än 20 000 personer. 

Våra team behandlar patienter som drabbats av uttorkning, brännskador, allvarlig solbränna och nedkylning. De vårdar även patienter med kroniska sjukdomar och svåra hälsoproblem. Medicinska siffror från vårt fartyg Bourbon Argos visar att runt 40 procent av de räddade under 2015 behövde sjukvård. Runt 8 procent hade svåra hälsoproblem och 1,4 procent av de räddade var gravida kvinnor.

Dignity I

I april lämnade fartyget Dignity I Malta. Hon har en besättning på 16 personer inklusive medicinsk personal, är över 50 meter lång och rymmer runt 400 räddade flyktingar. 

Den svenska sjuksköterskan Astrid Börjesson jobbade ombord på Dignity under sommaren 2016. Här berättar hon mer om människorna hon möter:

Följ @MSF_Sea och @MSF_Sweden för löpande uppdateringar!

Bourbon Argos

Ombord på fartyget Bourbon Argos jobbar 25 personer. Besättningen består bland annat av sjuksköterskor, läkare, logistiker, vatten- och sanitetsexperter och tolkar. Fartyget rymmer 500 räddade människor.

MS Aquarius

Vi arbetar tillsammans med sjöräddningen ombord på fartyget MS Aquarius som har varit på plats sedan i februari 2016. I maj anslöt åtta av våra medarbetare till den övriga personalen på fartyget för att bistå med humanitär och medicinsk hjälp. Fartyget rymmer 500 flyktingar.

Hur Jobbar Läkare Utan Gränser på Egeiska Havet Mellan Turkiet och GreklanD?

I slutet av 2015 inledde vi i samarbete med Greenpeace en räddningsinsats på Egeiska havet för att undsätta flyktingar i sjönöd. Sedan mars 2016 driver vi insatsen själva. Mellan december 2015 och våren 2016 har vi deltagit i 361 insatser som hjälpt över 18 000 människor. Under våren har allt färre flyktingar försökt att ta sig över Egeiska havet efter EU:s flyktingavtal med Turkiet. Vi övervakar situationen sedan dess och är beredda att ingripa ifall situationen ändras igen.

HUR VÄLJER NI VILKA NI SKA RÄDDA?

Vi arbetar tätt ihop med Italiens och Greklands kustbevakning och sjöräddning. På Medelhavet koordinerar Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) i Rom räddningsinsatserna.  

Räddningsinsatsern kan gå till på olika sätt. När vi exempelvis upptäcker ett fartyg i nöd på Medelhavet informerar vi MRCC i Rom som hjälper oss att bedöma fartygets tillstånd och människornas behov ombord. MRCC kommer sedan att ge oss direktiv för nästa steg. Alternativt kommer MRCC i Rom att kontakta oss och skicka oss till ett fartyg som är i behov av nödhjälp.

VARIFRÅN KOMMER MIGRANTERNA OCH FLYKTINGARNA?

Ett stort antal av de asylsökande flyr från krig och kriser i Mellanöstern, Afghanistan, Irak och i afrikanska länder söder om Sahara. Dessa människor tar livsfarliga risker för att komma ifrån de eländiga levnadsförhållandena som råder i deras hemländer.

VART FÖR NI DEM SOM RÄDDAS?

Vårt främsta mål är att förhindra att människor dör, inte att transportera människor över Medelhavet.

När vi inleder en räddningsinsats på Medelhavet gör vi det under ledning av den italienska sjöräddningen Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) i Rom. De bestämmer också var de räddade bör gå i land i enlighet med sjöfartslagarna. De räddade personerna förs till mottagningscenter i Italien.

FINNS DET RISK ATT ER RÄDDNINGSINSATS UPPMUNTRAR FLER MÄNNISKOR ATT FÖRSÖKA NÅ EUROPA?

Tillgången till räddningsfartyg är inte det som får människor att korsa havet. Människor har försökt att ta sig till Europa i osäkra båtar i mer än tio år. Under dessa år har fler än 20 000 män, kvinnor och barn dött och vi vill inte att ännu fler ska förlora sina liv. Människor kommer inte heller sluta försöka ta sig till Europa, om man minskar räddningsinsatserna. 

OM MÄNNISKOR FLYR FRÅN KRISER I SINA HEMLÄNDER, BORDE INTE NI ANVÄNDA ERA RESURSER FÖR ATT TA ITU MED PROBLEMEN I LÄNDERNA DE FLYR IFRÅN ISTÄLLET?

Vi vill göra både och. De människor som tar sig över Medelhavet är samma människor som vi ger sjukvård till i våra projekt i exempelvis Mellanöstern och i afrikanska länder söder om Sahara. Vi kommer inte att överge dem när de är som mest utsatta, nämligen när de är på flykt.  

Läkare Utan Gränser finns i närnare 70 länder över hela världen och vi har bistått människor i nöd med sjukvård i mer än 40 år. Det arbetet kommer vi självfallet att fortsätta med. Vi kommer att jobba i de länder som människorna flyr ifrån, i transitländer och i de länder i Europa där människorna slutligen anländer. Vi vill rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest.

OM LÄKARE UTAN GRÄNSER ÄR EN OPOLITISK ORGANISATION, VARFÖR BLANDAR NI IN ER I EU:S POLITIK?

Läkare Utan Gränser är en neutral, oberoende och opartisk organisation. Vårt mål är att rädda människor som riskerar sina liv ute på Medelhavet. Vi varken vill eller kan ignorera denna nödsituation och vi har kapacitet att utföra detta. Vi är medvetna om att vår insats berör ett omdebatterat politiskt område i Europa. Men eftersom vårt arbete bygger på medicinsk etik måste vi agera. Läs mer om våra principer.

UNDERLÄTTAR ER INSATS ARBETET FÖR MÄNNISKOSMUGGLARE?

Säkra och lagliga vägar in i Europa har stängts och därför måste människor som vill komma till Europa ta stora risker. Människosmuggling är en följd av migrationspolitiken. På grund av EU:s restriktiva invandringspolitik kan smugglare tjäna pengar på människors elände och desperation. Det enda sättet att få stopp på människosmugglingen är att skapa säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. Människor kommer att fortsätta korsa Medelhavet oavsett hur höga murar de europeiska regeringarna än bygger upp.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ASYLSÖKANDE, FLYKTING OCH MIGRANT?

En flykting är en person som har flytt från sitt land och som inte kan återvända på grund av välgrundad rädsla att bli fängslad på grund av sin etnicitet, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till någon specifik social grupp. Flyktingstatusen bedöms av FN:s flyktingorgan UNHCR.

En asylsökande är en person som säger sig vara flykting och som söker asyl i ett annat land, men vars flyktingstatus inte ännu är fastställd.

En migrant är en person som väljer att flytta till ett annat land för att få en bättre framtid för sig själv och sin familj.

Som medicinsk humanitär organisation är det inte vår uppgift att bedöma flyktingstatusen hos de människor vi hjälper. Vi bistår med sjukvård och räddar liv oavsett patientens bakgrund eller migrationsstatus.

Uppdaterad 8 juli 2016

Aktuellt om Medelhavet

Fartyget Dignity I, där Astrid Börjesson arbetade som barnmorska.
Nyheter från fältet

"Detta är människor som flyr från krig och elände"

Astrid Börjesson arbetar till vardags som barnmorska på Huddinge sjukhus i Stockholm. I våras klev hon, återigen, ombord på fartyget Dignity I som skulle ta henne ut på Medelhavet. 

En fem dagar gammal baby räddades tillsammans med sin tvillingbror och mamma på Medelhavet.
Nyheter från fältet

Rekordstora räddningsinsatser på Medelhavet

Under gårdagen undsatte Läkare Utan Gränser rekordmånga människor på flykt över Medelhavet. Bland de räddade fanns två fem dagar gamla tvillingar.

Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg Bourbon Argos, här under en räddningsaktion i maj 2016, har attackerats utanför Libyens kust.
Nyheter från fältet

Vi fördömer attacken mot vårt räddningsfartyg

Den 17 augusti blev vårt sök- och räddningsfartyg Bourbon Argos attackerat av en beväpnad grupp. Vi fördömer starkt den här våldshandlingen.