Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda. 

Medelhavet: sök- och räddningsinsats

Under 2016 försökte mer än 300 000 människor ta sig över Medelhavet på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

aktiviteter i Centrala Medelhavet

Över 5000 män, kvinnor och barn tros ha drunknat då de försökte ta sig från norra Afrika till Europa under 2016. Det är den hittills högsta dödssiffran. De allra flesta som landsteg i Italien efter att ha räddats till sjöss kom via Libyen.

Under året hade Läkare Utan Gränser flera team på tre specialutrustade räddningsfartyg. Sedan Läkare Utan Gränser påbörjade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet 2015, har över 68 000 människor räddats ombord något av våra fartyg.

Våra team ombord behandlade människor som utsatts för våld och tortyr, även sexuellt våld, i Libyen. Vi behandlade också hudsjukdomar, skabb, brännskador och nedkylning. Gravida kvinnor togs om hand av barnmorskor och ett antal bebisar föddes. Vi gjorde också livräddande akutinsatser ombord.

Försöken att ta sig över Medelhavet fortsatte också då vintern närmade sig.

I slutet av 2016 togs fartyget Dignity 1 i hamn, och i oktober 2017 avslutade vi sök- och räddningsaktiviteterna med fartyget Prudence.

aktiviteter i Östra Medelhavet

Trots besvärliga väderförhållanden tog sig i början av 2016 drygt 151 000 personer från Turkiet till grekiska övärlden. De flesta landsteg på ön Lesbos. Under samma period dog 366 män, kvinnor och barn på Egeiska havet.

Vi fanns på plats även här och hjälpte båtar som befann sig i sjönöd utanför Lesbos fram till juni månad. Antalet flyktingar hade då minskat. Mellan december 2015 och juni 2016 hade vi tillsammans med Greenpeace i räddningsoperationer hjälpt mer än 18 120 personer genom 361 olika insatser. 

VARFÖR HAR LÄKARE UTAN GRÄNSER VALT ATT STARTA SÖK- OCH RÄDDNINGSINSATSER?

Läkare Utan Gränser har beslutat att driva räddningsinsatser eftersom vi ser att människor som flyr undan några av de värsta humanitära kriserna i vår tid risker sina liv till havs. 

En massgrav bildas på Medelhavets botten. Loris De Filippi, ordförande Läkare Utan Gränser i Italien.

 

Den svenska sjuksköterskan Martina Svensson har gjort flera uppdrag ombord ett av räddningsfartygen. Här berättar hon mer om människorna hon mötte:

HUR JOBBAR LÄKARE UTAN GRÄNSER PÅ MEDELHAVET?

Vi arbetar tätt ihop med Italiens kustbevakning och sjöräddning. På Medelhavet koordinerar Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) i Rom räddningsinsatserna.  Det är MRCC som avgör när och var vi ska ingripa för att rädda människor i sjönöd, samt vart de ska transporteras. 

Räddningsinsatserna kan gå till på olika sätt. När vi exempelvis upptäcker ett fartyg i nöd på Medelhavet informerar vi MRCC i Rom som hjälper oss att bedöma fartygets tillstånd och människornas behov ombord. MRCC kommer sedan att ge oss direktiv för nästa steg. Alternativt kommer MRCC i Rom att kontakta oss och skicka oss till ett fartyg som är i behov av nödhjälp.

Ombord på fartygen finns erfarna medicinska team som består av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor samt icke-medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, samt kulturtolkar som hjälper till att kommunicera med människorna som räddats samt identifierar särskilt utsatta individer).

Följ @MSF_Sea på Twitter för löpande uppdateringar.

VARIFRÅN KOMMER människorna på flykt?

Under 2016  kom den största gruppen från afrikanska länder söder om Sahara, många av dem med internationella skyddsbehov. Många kom från Eritrea, Nigeria, Guinea, Elfenbenskusten och Gambia. Majoriteten av dem som räddades var män, men 2016 ökade antalet ensamma barn och våra team såg också relativt många gravida kvinnor. Flera barn har fötts ombord på räddningsfartygen.

Dessa människor tar livsfarliga risker för att komma ifrån de eländiga levnadsförhållandena som råder i deras hemländer. 

VART FÖR NI DEM SOM RÄDDAS?

Vårt mål är att förhindra att människor dör, inte att transportera människor över Medelhavet.

När vi inleder en räddningsinsats på Medelhavet gör vi det under ledning av den italienska sjöräddningen Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) i Rom. De bestämmer också var de räddade bör gå i land i enlighet med sjöfartslagarna. De räddade personerna förs till mottagningscenter i Italien.

FINNS DET RISK ATT ER RÄDDNINGSINSATS UPPMUNTRAR FLER MÄNNISKOR ATT FÖRSÖKA NÅ EUROPA?

Tillgången till räddningsfartyg är inte det som får människor att korsa havet. Människor har försökt att ta sig till Europa i osäkra båtar i mer än tio år. Under dessa år har fler än 20 000 män, kvinnor och barn dött och vi vill inte att ännu fler ska förlora sina liv. Människor kommer inte heller sluta försöka ta sig till Europa, om man minskar räddningsinsatserna. 

OM MÄNNISKOR FLYR FRÅN KRISER I SINA HEMLÄNDER, BORDE INTE NI ANVÄNDA ERA RESURSER FÖR ATT TA ITU MED PROBLEMEN I LÄNDERNA DE FLYR IFRÅN ISTÄLLET?

Vi vill göra både och. De människor som tar sig över Medelhavet är samma grupp människor som vi ger sjukvård till i våra projekt i exempelvis Mellanöstern och i afrikanska länder söder om Sahara. Vi kommer inte att överge dem när de är som mest utsatta, nämligen när de är på flykt.  

Läkare Utan Gränser finns i närmare 70 länder över hela världen och vi har bistått människor i nöd med sjukvård i mer än 40 år. Det arbetet kommer vi självfallet att fortsätta med. Vi kommer att jobba i de länder som människorna flyr ifrån, i transitländer och i de länder i Europa där människorna slutligen anländer. Vi vill rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest.

OM LÄKARE UTAN GRÄNSER ÄR EN OPOLITISK ORGANISATION, VARFÖR BLANDAR NI IN ER I EU:S POLITIK?

Läkare Utan Gränser är en neutral, oberoende och opartisk organisation. Vårt mål är att rädda människor som riskerar sina liv ute på Medelhavet för att de ser sig stå utan andra val för att överleva. Vi varken vill eller kan ignorera denna nödsituation och vi har kapacitet att utföra detta. Vi är medvetna om att vår insats berör ett omdebatterat politiskt område i Europa. Men eftersom vårt arbete bygger på medicinsk etik måste vi agera. Läs mer om våra principer.

UNDERLÄTTAR ER INSATS ARBETET FÖR MÄNNISKOSMUGGLARE?

Säkra och lagliga vägar in i Europa har stängts och därför måste människor som vill komma till Europa ta stora risker. Människosmuggling är en följd av migrationspolitiken. På grund av EU:s restriktiva invandringspolitik kan smugglare tjäna pengar på människors elände och desperation. Det enda sättet att få stopp på människosmugglingen är att skapa säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. Människor kommer att fortsätta korsa Medelhavet oavsett hur höga murar de europeiska regeringarna än bygger upp.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ASYLSÖKANDE, FLYKTING OCH MIGRANT?

En flykting är en person som har flytt från sitt land och som inte kan återvända på grund av välgrundad rädsla att bli fängslad på grund av sin etnicitet, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till någon specifik social grupp. Flyktingstatusen bedöms av FN:s flyktingorgan UNHCR.

En asylsökande är en person som säger sig vara flykting och som söker asyl i ett annat land, men vars flyktingstatus inte ännu är fastställd.

En migrant är en person som väljer att flytta till ett annat land för att få en bättre framtid för sig själv och sin familj.

Som medicinsk humanitär organisation är det inte vår uppgift att bedöma flyktingstatusen hos de människor vi hjälper. Vi bistår med sjukvård och räddar liv oavsett patientens bakgrund eller migrationsstatus.

 

Uppdaterad 5 oktober 2017.

Aktuellt om Medelhavet

Människor hålls inlåsta i mörka, dåligt ventilerade lokaler i Libyen där de inte kan ligga utsträckta på natten.
Nyheter från fältet

Sluta blunda för mardrömmen i Libyen

DEBATT | Våra kollegor i Libyens läger vårdar fler än tusen patienter varje månad. De vittnar om vidriga förhållanden. Hur många fler berättelser behöver Sveriges regering höra för att sluta blunda för helvetet i Libyen?

Joy och Fortune möttes på gummibåten som nådde Zarzis, Tunisien, i maj.
Nyheter från fältet

De bortglömda i Tunisien

En gummibåt driver planlöst omkring på Medelhavet. Resan slutar inte som planerat. Det här är berättelser från fem av dem som befann sig ombord på gummibåten – 127 personer som sedermera blev 128. 

En pojke räddas på Medelhavet av vårt fartyg Prudence i juni 2017.
Nyheter från fältet

Att hindra humanitär hjälp kommer att orsaka mer död

"Om humanitära fartyg drivs bort från Medelhavet kommer färre fartyg i området att rädda människor från att drunkna. De som inte kommer att drunkna kommer att tvingas återvända till Libyen, som vi vet är ett laglöst land där människor godtycklig frihetsberövas och utsätts för extremt våld."

Räddning på Medelhavet
Nyheter från fältet

Nya regler sätter liv i fara på Medelhavet

Vi har meddelat Italiens inrikesministerium att vi inte kommer att underteckna uppförandekoden för frivilligorganisationer som har räddningsfartyg på Medelhavet. Reglerna skulle begränsa räddningsinsatsen och ha allvarliga humanitära konsekvenser.