Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Som smittad av sömnsjuka kan man falla i djup medvetslöshet, därav namnet. FOTO: John Stanmeyer

Som smittad av sömnsjuka kan man falla i djup medvetslöshet, därav namnet. 

Sömnsjuka (Human African Trypanosomiasis)

Afrikansk sömnsjuka orsakas av en parasit som överförs till människan av tsetseflugan. Parasiten ger en infektion som i värsta fall kan leda till döden. I ett långt framskridet stadium av sjukdomen drabbas det centrala nervsystemet vilket gör den smittade djupt medvetslös – därav namnet ”sömnsjuka”.

Symptom

Det finns två parasiter som kan orsaka sömnsjuka. Den ena, Trypanosoma brucei gambiense, ligger bakom cirka 95 procent av fallen. Den ger en infektion som kan hålla i sig i månader och år med tämligen beskedliga symptom och kan därför vara svår att diagnostisera. En lokal infektion kan förekomma på den plats där flugan bitit. Det är också vanligt med ömmande lymfknutor, feber, hudutslag och ont i muskler och leder. Så småningom påverkas hjärnan vilket orsakar förvirring, omvänd dygnsrytm, demens och kramper.

Den andra parasiten, Trypanosoma brucei rhodesiense, medför en akut infektion som snabbt utvecklas till en våldsam febersjukdom. Den smittade blir mentalt mer och mer försvagad. När det centrala nervsystemet är starkt påverkat kan den drabbade inte botas och dör till sist – eventuellt som en följd av andra infektioner.

Behandling

Det finns inget vaccin eller rekommenderat förebyggande läkemedel. Men det finns flera olika preparat för att behandla sömnsjuka, varav de flesta har använts i många decennier. Valet av läkemedel har bestämts av i vilket stadium patienten befinner sig. Det har funnits både för- och nackdelar. Ett av dem som använts mest sedan introduktionen 1949 är melarsoprol. Det framställs med ämnen hämtade från arsenik och kan ge mycket svåra biverkningar, det händer till och med att patienterna dör.
 
En ny kombinationsbehandling introducerades i slutet av 2009 och rekommenderas nu av Världshälsoorganisationen, WHO. Patienten ges då två olika preparat – nifurtimox och eflornithine – vilket har inneburit ett stort framsteg. Forskning pågår med målet att ta fram nya säkra diagnos- och behandlingsmetoder och som är lätta att administrera, gärna i tablettform.

Utbredning

Enligt WHO har antalet rapporterade fall av sömnsjuka minskat – 2009 var siffrorna för första gången på 50 år under 10 000. De uppgick då till 9 877 fall. Och trenden tycks hålla i sig. 2013 hade siffrorna sjunkit till runt 6 300 fall. Det är ett glädjande besked men det bör understrykas att sjukdomens faktiska utbredning är okänd. Man vet att sömnsjuka förekommer i 36 länder söder om Sahara, framför allt på landsbygden i avlägsna trakter. Tillgång till vård och behandling är där ytterst begränsad. Under de senaste tio åren har omkring 70 procent av de kända fallen rapporterats i Kongo-Kinshasa.

Våra insatser

Vi har mobila team som kan ta laboratorieprover. Patienter ska noga övervakas och behandlas med medicin. Vi tillhandahåller behandling och utbildar personal om det inte redan finns lokala kliniker.
 
Vi har projekt i Kongo-Kinshasa (DRC), Centralafrikanska republiken, Tchad och i Uganda som tidigare varit hårt drabbat av utbrott. Under de senaste 25 åren har vi behandlat nästan 50 000 patienter med sömnsjuka och vi fortsätter vara en ledande medicinsk organisation att bekämpa nya utbrott. Under 2014 behandlade vi 330 patienter med sömnsjuka. 

Aktuellt om Sömnsjuka

Läkare Utan Gränsers mobila teams mål är att under åtta månader testa och behandla 42 000 personer för sömnsjuka. Området är svårtillgängligt så allt som behövs packas i jeepar och på motocyklar.
Nyheter från fältet

Kongo-Kinshasa: Vi behandlar sömnsjuka bortom allfartsvägarna

Med hjälp av jeep och motorcykel tar sig ett mobilt medicinsk team fram genom ett svårtillgängligt och osäkert område i Kongo-Kinshasa. Längs vägen behandlar de människor som drabbats av sömnsjuka.

Ett barn testas för sömnsjuka genom blodtest i Mbelo, Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Insekter utan gränser

Barrie Rooneu, en laboratorieforskare från Leitrim i Irland, har tillfälligt bytt sitt jobb som föreläsare i Kent, England, för att jobba med Läkare Utan Gränsers mobila sömnsjuketeam i en avlägsen del av Kongo-Kinshasa. Här berättar hon om hur hon går upp före gryningen för att screena hela byar för sömnsjuka och tillbringar kvällarna med att försöka undvika termiter i regnskogen.