Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Colombia har vi mobila kliniker och enklare mottagningar där vi ger allmän sjukvård, mentalhälsovård och vaccinationer.

För personer som upplevt konflikter, sexuella övergrepp och psykiska besvär är det en fördel om mentalhälsovården integreras med allmän sjukvård. Vi försöker få regeringen att erkänna sexuellt våld som en akutsituation så att de som drabbats får den heltäckande vård de behöver.

Colombia

Från att tidigare drivit projekt främst kopplade till konflikter har nu Läkare Utan Gränser skiftat fokus mot mental hälsa.

Varför arbetar vi i Colombia?

  • Väpnad konflikt
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

De fredssamtal som pågått har under det senaste året resulterat i minskade konflikter. De mobila kliniker och enklare vårdmottagningar vi haft på landsbygden nära kusten trappade ner verksamheten och stängde i december 2015. Det program vi haft för att hjälpa personer som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld, är tänkt att avslutas sommaren 2016. Ett akutteam finns på plats för att vid behov kunna rycka ut i provinserna Nariño, Norte de Santander och Uraba. Under året gjorde vi 39 utryckningar, de flesta mellan april och juni då det avtal om eldupphör mellan FARC-gerillan och regeringen bröt samman.

Under året har våra team i Tumaco, ett samhälle i Nariñoprovinsen, södra Colombia, haft fler än 1 500 patientbesök som gällt mental hälsa. 240 personer som utsatts för sexuellt våld har fått vård, genom både medicinska insatser och för mental hälsa.

Sexuellt våld

I Buenaventura, en kuststad norr om Caucaprovinsen, är kriminaliteten hög. Sedan februari har vi ett center där dit personer som utsatts för våld, även sexuellt våld, kan ringa dygnet runt och få gratis hjälp. Fler än 1 000 personer har hittills tagit kontakt. 

Under 2015 hade vi:

  • 14 400 öppenvårdskonsultationer
  • 13 600 konsultationer angående mental hälsa, både i grupp och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Colombia

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Colombia

En kvinna får hjälp av vårt team i Tumaco, Colombia.
Nyheter från fältet

Sexuellt våld – övergrepp i det dolda

Sexuella övergrepp är det mest förekommande våldet mot kvinnor och flickor i Colombia. Våldet är djupt rotat i vissa områden, där har övergreppen blivit en del av vardagen.

I sydvästra Colombia tvingar våldet människor att fly till områden utan tillgång till grundläggande förnödenheter och tjänster som sjukvård. Läkare Utan Gränser bistår psykologstöd och med vattenförsörjning.
Nyheter från fältet

Våldet i Colombia ökar humanitära behov

I sydvästra Colombia har nya strider lett till en humanitär kris. På grund av våldet har människor tvingats fly eller stanna kvar i områden utan tillgång till grundläggande förnödenheter och tjänster som sjukvård.

I över 50 år har människor i Colombia levt med väpnad konflikt. Majoriteten av befolkningen har erfarenhet av våldsamma händelser och många lider av psykologiska besvär av detta. FOTO: Anna Surinyach
Nyheter från fältet

COLOMBIA: VÅLDET GER OSYNLIGA MEN DJUPA SÅR

Raphael har bevittnat väpnade strider och begravt vänner som blivit offer för våldet i Colombia. Han känner sig ändå lyckligt lottad över att hans familj klarat sig oskadd. Men flykten från hembyn har satt djupa spår och behovet av psykiskt stöd är stort.

Läkare Utan Gränsers psykolog undervisar fritidspedagoger i hur man ser tecken på sexuellt våld och våld inom familjen. FOTO: Emily Macinnes
Nyheter från fältet

BÄTTRE HJÄLP BEHÖVS TILL DEM SOM DRABBAS AV SEXUELLT VÅLD I COLOMBIA

Idag är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Colombia får många som har utsatts för sexuellt våld inte den hjälp de behöver. Myndigheter och andra som berörs måste inse att behovet av hjälp till dessa patienter är akut. Sexuellt våld bör behandlas som ett medicinskt nödläge.