Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Colombia har vi mobila kliniker och enklare mottagningar där vi ger allmän sjukvård, psykologvård och vaccinationer.

För personer som upplevt konflikter, sexuella övergrepp och psykiska besvär är det en fördel om psykisk hälsa integreras med allmän sjukvård. Vi försöker få den colombianska regeringen att erkänna sexuellt våld som en akutsituation.

Colombia - vård för psykisk ohälsa

Under 2016 har Läkare Utan Gränser fortsatt arbetet med att stötta människor som utsatts för våld och att hantera akutsituationer.

Fredsprocessen i landet har lett till att stridigheter mellan väpnade grupper har minskat. Men många civila utsätts fortfarande för våld då kriminella organisationer försöker kontrollera olika områden. Människor mördas, en del tvingas fly, andra tas till fånga, utsätts för utpressning och sexuellt våld.

VÅRT ARBETE I COLOMBIA 2016

Psykisk ohälsa

Under året hade vi team som arbetade i städerna Tumaco och Buenaventura. Närmare 4 000 personer som utsatts för våld fick där psykologhjälp. Mer omfattande vårdinsatser gällde de drygt 700 personer som utsatts för sexuellt våld. I Buenaventura, där tillgången till vård ofta är begränsad, har vi sedan 2015 en hjälplinje, öppen dygnet runt. Dit kan man ringa om man utsatts för våld eller har psykiska problem. 2016 tog vi emot drygt 1 700 samtal. Alla som ringer erbjuds dessutom uppföljande rådgivning.

Vi fortsätter att ha ett team som kan rycka ut vid akuta situationer i områden som är mest drabbade av väpnad konflikt. Under året tog vi emot drygt 2 000 patienter och dessutom närmare 2 700 i behov av hjälp för psykisk ohälsa. Många av dem var internflyktingar i områdena Antioquia, Chocó, Córdoba och Norte de Santander.

2016 i siffror:

  • 12 000 patientbesök i öppenvård
  • 11 000 individuella patientbesök om psykisk ohälsa
  • 2 800 konsultationer om psykisk ohälsa i grupp 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Colombia

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Colombia

Våra team finns på plats efter jordskredet i staden Mocoa, södra Colombia.
Nyheter från fältet

Vi ger stöd efter jordskredet i Colombia

Många människor förlorade sina familjemedlemmar och står nu utan tak över huvudet efter jordskredet i staden Mocoa, södra Colombia. Våra team finns på plats och ger medicinsk och psykiatrisk vård.

En kvinna får hjälp av vårt team i Tumaco, Colombia.
Nyheter från fältet

Sexuellt våld – övergrepp i det dolda

Sexuella övergrepp är det mest förekommande våldet mot kvinnor och flickor i Colombia. Våldet är djupt rotat i vissa områden, där har övergreppen blivit en del av vardagen.

I sydvästra Colombia tvingar våldet människor att fly till områden utan tillgång till grundläggande förnödenheter och tjänster som sjukvård. Läkare Utan Gränser bistår psykologstöd och med vattenförsörjning.
Nyheter från fältet

Våldet i Colombia ökar humanitära behov

I sydvästra Colombia har nya strider lett till en humanitär kris. På grund av våldet har människor tvingats fly eller stanna kvar i områden utan tillgång till grundläggande förnödenheter och tjänster som sjukvård.

I över 50 år har människor i Colombia levt med väpnad konflikt. Majoriteten av befolkningen har erfarenhet av våldsamma händelser och många lider av psykologiska besvär av detta. FOTO: Anna Surinyach
Nyheter från fältet

COLOMBIA: VÅLDET GER OSYNLIGA MEN DJUPA SÅR

Raphael har bevittnat väpnade strider och begravt vänner som blivit offer för våldet i Colombia. Han känner sig ändå lyckligt lottad över att hans familj klarat sig oskadd. Men flykten från hembyn har satt djupa spår och behovet av psykiskt stöd är stort.