Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Guniea hade aldrig tidigare drabbats av ebola när epidemin bröt ut 2014. Här informerar Michel Van Herp, epidemiolog, människorna i byn Gbando om vad ebola är och hur man skyddar sig.

Guniea hade aldrig tidigare drabbats av ebola när epidemin bröt ut 2014. Här informerar Michel Van Herp, epidemiolog, människorna i byn Gbando om vad ebola är och hur man skyddar sig.

Guinea

Läkare Utan Gränser fortsatte under 2015 att hantera de problem som ebolautbrottet medfört. Arbetet omfattade bland annat stöd till behandlingscenter, säkerhet vid begravningar, övervakning och smittspårning.

Varför arbetar vi i Guinea?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Efter utbrottet blev det snart uppenbart att man måste hitta nya behandlingsvägar och vi deltog därför i flera forskningsstudier. Bland annat gjordes vaccinförsök. I dessa ingick förstalinjenmedarbetare och personer som varit i kontakt med nyupptäckta fall. Studien gjordes i huvudstaden Conakry och i två andra städer. I en annan studie undersökte vi vilka kroppsvätskor som har större risk att överföra sjukdomen och hur länge smittrisken kvarstår efter att patienten tillfrisknat.

Mellan januari och mars hade vi mobila team som direkt kunde ta sig till platser där nya ebolafall rapporterats, göra en snabb analys och föreslå lämplig behandling. I april stängde ebolacentret i Guéckédou, södra Guinea, och ett center som landets sjukvårdsmyndigheter tidigare, med vår hjälp, satt upp i Forécariah blev nu franska Röda Korset ansvarigt för. Vi fortsatte arbetet med utåtriktade aktiviteter, med att identifiera nya fall och föra över patienter i behov av vård.

I juli öppnade vi nya behandlingscenter i Nongo, nära Conakry och i staden Boké. Ebolacentret i Nongo hade 72 sängplatser och den verksamhet som innan bedrivits på Donka sjukhuset i Conakry överfördes nu till centret. Det ledde till betydligt bättre behandlingsresultat.

Den 29 december 2015 deklarerades att ebolaepidemin var över i Guinea, men i mars 2016 rapporterades nya fall. Sedan mars 2014, då utbrottet skedde, har drygt 3 800 fall konstaterats samt 2 536 dödsfall. 110 av dem var vårdpersonal.

Behandling av hiv

Ebolaepidemin fick också akuta följder för personer med hiv. Många patienter avbröt behandlingen då de var rädda för att söka upp vårdinrättningar och kanske smittas av ebola. Vi försökte lösa problemet genom att införa en halvårsstrategi, som innebar att patienten kunde hämta ut sin medicin två gånger om året. Tack vare denna strategi var drygt 90 procent av hivpatienterna som ingick i denna fortfarande under behandling ett år senare.

I Guinea är det relativt få som har hiv, endast 1,7 procent av befolkningen. Men bara var fjärde patient behandlas med antiretrovirala läkemedel. Sedan 2003 har vi arbetat med att ge patienter vård av hög kvalitet. Dit hör den ovan nämnda halvårsstrategin.  Där ingår också mätningar av mängden virus i blodet hos patienten. Denna metod är viktig för att kunna bedöma hur behandlingen lyckats. I Matam, nära huvudstaden, har vi nu en vårdinrättning med några sängplatser avsedda för enklare fall. Vi finns också på sex vårdcentraler där vi ger behandling av hiv och annan basal hälso- och sjukvård. Totalt sett arbetar vi med en femtedel av de patienter i landet som diagnostiserats med hiv och står under behandling.

Under 2015 hade vi:

  • 8 100 hiv-patienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 3 800 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 230 patienter som behandlades för blödarfeber

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2016.

Det här arbetar vi med i Guinea

En pojke undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. FOTO: Sylvian Cherkaoui

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. 

Aktuellt om Guinea

Sedan november 2014 finns vi på plats i Bafata-regionen i centrala Guinea-Bissau för att förse barnen i landet med effektiv och kvalificerad vård.
Nyheter från fältet

Vanlig diarré kan bli dödlig för barn i Guinea-Bissau

I november 2014 lanserade vi ett pediatriskt projekt i Bafata-regionen i centrala Guinea-Bissau. Med en spädbarnsdödlighet på 116 dödsfall per 1000 barn, är Guinea-Bissau ett av de tio länder i världen med sämst hälsoindikatorer för mödrar och barn.

Sjukvårdspersonalen välkomnar 18-årig Finda som har skrivits ut från ebolacentret i Guéckédou.
Nyheter från fältet

LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR: FAVIPIRAVIR HAR EN POSITIV EFFEKT FÖR VISSA EBOLAPATIENTER

De första forskningsresultaten från prövningen av favipiravir i Guinea tyder på att läkemedlet kan minska dödligheten bland ebolapatienter med låg virusnivå i blodet. Samtidigt är medicinen ineffektiv för väldigt sjuka patienter med höga virusnivåer.

En av våra hygienister hänger upp rengjord skyddsutrustning.
Nyheter från fältet

GUINEA: KLINISKA PRÖVNINGAR AV EBOLALÄKEMEDEL

Den 17 december påbörjades kliniska prövningar i Guinea av vad som kan bli en möjlig ebolabehandling. Testerna leds av det franska forskningsinstitutet INSERM och utförs på vårt behandlingscenter i Guéckédou i östra Guinea. Trots att försöket att hitta en behandling inger hopp finns det inga garantier för att läkemedlet kommer att vara effektivt och säkert. Inte heller att det kommer att betyda slutet på den epidemi som fortfarande pågår i Västafrika.