Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Mobil klinik i Honduras huvudstad Tegucigalpa. José Amador, en av våra läkare ger råd till en patient.

Mobil klinik i Honduras huvudstad Tegucigalpa. José Amador, en av våra läkare ger råd till en patient.

Honduras - vård för våldsoffer

Honduras har under många år präglats av politisk, ekonomisk och social oro och är ett av de länder i världen där det förekommer mest våld. Det har fått stora, både medicinska, psykologiska och sociala, konsekvenser för landets befolkning.

Vårt arbete i Honduras 2016

Vård och psykologstöd för våldsutsatta

Under 2016 har Läkare Utan Gränser fortsatt med prioriterade insatser – servicio prioritario – i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Vi ger akut medicinsk hjälp och psykologstöd till personer som utsatts för våld, även sexuellt våld. Hjälpen är kostnadsfri och finns att få vid två vårdcentraler och på centralsjukhuset i huvudstaden Tegucigalpa.

Under 2016 behandlade vi fler än 900 personer som utsatts för våld, av dem hade 560 utsatts för sexuellt våld. Behandling efter våldtäkt omfattar också åtgärder för att förebygga hiv och skydd mot andra sexuellt överförbara sjukdomar, hepatit B och stelkramp. Vi hade också 1 830 patientbesök som gällde psykisk ohälsa och vi erbjöd rådgivning, gruppterapi och psykologhjälp.

Att använda akut p-piller för att förhindra graviditet efter oskyddat sex är fortfarande förbjudet i Honduras, trots att det pågår en debatt i kongressen om att ändra detta. Vi fortsätter att argumentera för att det är viktigt för dem som utsatts för sexuellt våld att få medicinsk hjälp, inklusive p-piller, och att detta är enligt internationell policy. Vi har lyft fram konsekvenserna, både medicinska och psykologiska, av en graviditet som följt av sexuellt övergrepp.

Kontroll av zika

Vi arbetade också för att på olika sätt förbättra kontrollen över den myggart, Aedes, som orsakar virussjukdomar som zika, denguefeber och chikungunya. Bland annat gjordes analyser av myggans spridningsområden för att ta reda på var det krävs riktade insatser och informera invånarna där om hur man kan skydda sig mot myggan.

2016 i siffror

  • 540 personer som behandlades efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Honduras

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Honduras

En av aktiviterna som våra team anordnar i Tegucigalpa och Comayaguela, Honduras, är skapande.
Nyheter från fältet

"Detta är toppen av ett isberg"

När våldet har blivit en del av vardagen kan konsekvenserna bli ödestigna. Förra året såg vi en stor ökning av patienter i Honduras som fick psykisk vård hos oss.  

Personal på sjukhuset i San Pedro Sula tar hand om en liten patient med denguefeber.
Nyheter från fältet

Dengue sprider sig i Honduras

I Honduras andra största stad San Pedro Sula har tre gånger så många fall av den dödliga formen av denguefeber konstaterats jämfört med förra året. Det är barn som löper störst risk att dö i sjukdomen. Vårt team har inlett en insats med stöd till det största sjukhuset i nordöstra delen av Honduras.