Hoppa till huvudinnehåll
En man på kryckor leds in genom en dörr av en man med Läkare Utan Gränser väst.
Publicerad 29 april 2024

Rapport: De tysta dödsfallen i Gaza

Foto: Läkare Utan Gränser
Foto från Rafah Indonesian-sjukhuset i december.

Gazas sjukvårdssystem har kollapsat. Vid sidan av bomber dör människor, inte minst barn, till följd av tillstånd som hade kunnat förebyggas. I en ny rapport från Läkare Utan Gränser framkommer det hur befolkningens fysiska och psykiska hälsa snabbt bryts ner.

Läs rapporten i sin helhet
Läs mer

Mer än sex månaders krig i Gaza har lett till en förödelse som sträcker sig långt utöver de tiotusentals människor som dött i israeliska attacker. I rapporten Gaza’s Silent Killings, som bygger på medicinsk data och patienters vittnesmål, beskriver Läkare Utan Gränser den kamp som invånarna i Gaza står inför för att få tillgång till sjukvård.

Sjukhus efter sjukhus i Gaza har attackerats och förstörts. Eller så saknas medicinsk utrustning för att ge tillräckligt med vård. De få vårdinrättningar som fortfarande fungerar är överfulla med traumapatienter. Detta får till följd att personer med andra typer av medicinska behov, som gravida kvinnor med komplikationer och personer med kroniska sjukdomar, ofta inte får den vård de behöver. Vi är också oroade över vad denna förödelse av sjukvården kommer att betyda för Gaza många år framöver.

"Det vi ser i Gaza saknar motstycke. Attacker på hjälparbetare, konstant bombande och blockering av humanitär hjälp."

Det handlar om de tysta dödsfallen i Gaza som det inte har rapporterats om, orsakade av ett kollapsat sjukvårdssystem.

- Det vi ser i Gaza saknar motstycke, säger Frida Lagerholm, kommunikationschef på Läkare Utan Gränser i Sverige. Attacker på hjälparbetare, konstant bombande och blockering av humanitär hjälp. Resultatet är ett kollapsat sjukvårdssystem där människor dör helt i onödan.

- Inte ens på sin arbetsplats är våra kollegor säkra. De är utmattade, men dag efter dag kämpar de med att ge sjukvård, med fara för sina egna liv. Hur många barn som har dött på grund av brist på tillgång till sjukvård kommer vi nog aldrig få reda på, men varje dag är en kamp för överlevnad i Gaza.

Läkare Utan Gränsers team i Rafah rapporterar att det raserade sjukvårdssystemet och de omänskliga levnadsförhållandena samtidigt ökar risken för sjukdomsutbrott, undernäring och långsiktiga effekter av psykiska trauman. En militär markoffensiv i Rafah skulle vara en katastrof för de redan hårt drabbade invånarna. En omedelbar och varaktig vapenvila måste till nu.

100 förlossningar om dagen

Det råder stor brist på rent vatten att dricka och tvätta sig med. Samtidigt samlas skräp och avloppsvatten på gatorna i staden där nu över en miljon människor trängs på en ytterst liten yta. På två av de vårdcentraler som vi driver i områdena al-Shaboura och al-Mawasi tar våra team i genomsnitt emot 5 000 patienter varje vecka. Många har hälsoproblem kopplade till bristfälliga levnadsförhållanden. Över 40 procent av besöken handlar om infektioner i övre luftvägarna. 

Teamen har också sett ett ökande antal misstänkta fall av hepatit A. Under förra årets sista tre månader var antalet fall av diarrésjukdomar bland barn under fem år 25 gånger fler än under samma period 2022. Mellan januari och mars i år vårdades 216 barn under fem år för måttlig eller svår akut undernäring, något som nästan inte förekom tidigare.

På Emirati mödravårdssjukhus kämpar personalen för att hinna bistå vid nära 100 förlossningar om dagen vilket är fem gånger fler än före kriget. På Läkare Utan Gränsers kliniker har antalet personer med högt blodtryck, diabetes, astma, epilepsi och cancer ökat. Men om deras tillstånd förvärras och de behöver specialiserad medicinering eller vård, finns det inte mycket att göra. Att utfärda en remiss till en annan vårdinrättning tar numera alldeles för lång tid eller är helt enkelt omöjligt.