Hoppa till huvudinnehåll

VAD ÄR EBOLA?

Publicerad 20 augusti 2014
Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Kailahun. Sierra Leone. FOTO: Sylvain Cherkaoui
Läkare Utan Gränser arbetar med att försöka stävja ebolautbrottet i Västafrika. FOTO: Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Ebola är en av de mest smittsamma och dödligaste sjukdomarna i världen. Sjukdomen har fått sitt namn efter floden Ebola och viruset sprids via kroppsvätskor från människor och djur. Den har kallats för blödarfeber, men det är bara i knappt hälften av fallen som blödningar uppstår.

Vad är ebola?

Ebola är en av världens dödligaste sjukdomar, en av de mest smittsamma och upp emot 90 procent av alla som smittas dör. Det är en sjukdom som sprider skräck i områdena som drabbas.

Hur troligt är det att man dör om man smittas?

Dödsfallsfrekvensen varierar från 25 till 90 procent, beroende på virusstammen. Det finns fem olika stammar av viruset: Bundibugyo, Ivory Coast, Reston, Sudan och Zaire. De har fått sina namn efter platsen där de först upptäcktes. Fyra av de fem stammarna har orsakat sjukdom bland människor. Restonviruset kan smitta människor, men inga fall av insjuknade eller döda har rapporterats.

När upptäcktes ebola för första gången?

De första fallen av ebola upptäcktes 1976 med samtidiga utbrott i Nzara, Sudan och i Yambuku, Kongo-Kinshasa. Det sistnämnda utbrottet inträffade nära floden Ebola och det är därifrån sjukdomen har fått sitt namn.

 

Sjukvårdspersonal tar på sig en skyddsdräkt för behandling av ebola i Bunia i Kongo-Kinshasa

Läs mer om det pågående ebolautbrottet i Kongo

Utbrottet i östra Kongo-Kinshasa är nu historiens näst största och fortfarande insjuknar människor.
Läs Trish Newports rapport från fält

Hur smittar ebola?

I områden i Afrika har man kunnat se att människor smittats genom hantering av infekterade schimpanser, gorillor, flyghundar, apor, skogsantiloper och piggsvin som hittats döda eller sjuka i regnskogen. Ebola smittar både från människor och djur. Ebola är inte en luftburen sjukdom. Smittan sprids från människa till människa genom nära kontakt med blod, sekret eller andra kroppsvätskor från en ebolasmittad.

Direktkontakt med döda kroppar, som till exempel vid begravningar, är ett av de huvudsakliga sätten smittan sprids på. Begravningar är en viktig tradition i de samhällen som drabbats av detta utbrott och innebär att människor tvättar och rör kroppen för att uttrycka sin kärlek till den avlidne. Under de sista timmarna före döden blir viruset extremt elakartad och därmed är risken för överföring från den döda kroppen mycket högre. Därför är det viktigt att garantera säkra begravningar för att hantera utbrottet.

Hälso- och sjukvårdspersonal har smittats när de behandlat ebolapatienter och haft nära kontakt utan handskar, skyddsglasögon eller mask.

Vad är symptomen?

I ett tidigt skede är symptomen ospecifika, något som försvårar diagnostisering. Sjukdomen karaktäriseras av plötslig feber, svaghet, muskelsmärta, huvudvärk och halsont. Det kan efterföljas av kräkningar, diarré, utslag, nedsatt njur- och leverfunktion och i vissa fall blödningar som näsblod, blodfyllda kräkningar, blodig diarré, invärtes blödningar och ögoninflammation. Men dessa hemorragiska symptom visar sig i mindre än hälften av fallen.

Hur lång tid tar det tills man får symptom?

Symptom kan förekomma 2-21 dagar efter smittotillfället.

Hur diagnostiserar man ebola?

Det är svårt att ställa diagnos på en person som har blivit smittad av ebola bara några dagar tidigare. De första symptomen är ganska ospecifika. Man får röda ögon, ont i musklerna och feber. Men om någon har de tidiga symptomen kan man ändå överväga att isolera personen och låta experter undersöka patienten närmare. Sedan tar man blodprov för att kontrollera om patienten är smittad.

Hur behandlar man ebola?

De finns ingen specifik behandling eller något vaccin som har visat sig effektiva på människor och är godkända för användning på patienter. Läkemedel och vaccin under utveckling övervägs nu att användas inom ramen för kliniska försök som påskyndas. Standardbehandling för ebola är begränsad till att stabilisera patienten och behandla symptomen. Det innebär att återställa vätskebalansen hos patienten, hjälpa dem att behålla bra syrehalt i blodet och stabilisera blodtryck, ge tillräckligt med näring och behandla dem med antibiotika för eventuella komplicerande infektioner. Stödjande behandling kan hjälpa patienten att överleva längre, och det kan vara den extra tid som patientens eget immunsystem behöver för att bekämpa viruset.

När en patient tillfrisknat från ebola är de immuna mot den stammen av viruset.

När är ett ebolautbrott officiellt över?

Ett ebolautbrott betraktas som över när 42 dagar har passerat utan några nya fall.

Varför skickar ni personal från Sverige till Västafrika?

Vi skickar personal till de eboladrabbade länderna, eftersom det är vårt uppdrag som humanitär medicinsk hjälporganisation att rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest. Läkare Utan Gränser är en av få medicinska organisationen med erfarenhet av ebola, därför att vi har jobbat i tidigare utbrott. Epidemin i Västafrika har utvecklats till det största och geografiskt mest utspridda ebolautbrottet genom tiderna.

Det krävs många medarbetare för att få bukt med denna internationella hälsokris. Sjuksköterskor, läkare, hygienister, hälsoinformatörer, logistiker och administratörer behövs för att bekämpa ebola. De länderna som har drabbats behöver resurser och expertis från omvärlden för att kunna klara epidemin.

När vi skickar personal på uppdrag med Läkare Utan Gränser gör våra säkerhetsansvariga kontinuerliga risk- och säkerhetsanalyser. De fattar beslut om det går att jobba i ett visst område.

Hur skyddar ni personalen som jobbar med ebola?

Vi har infört strikta säkerhetsregler och -rutiner i våra ebolacenter. Själva klinikerna är byggda för att kunna garantera en säker arbetsmiljö. Det finns tillräckligt med plats mellan patienterna och bra belysning. Det finns ett system för att ta hand om avfall på ett säkert sätt. Våra behandlingscentra är uppdelade i hög- och lågriskområden som är strikt avskilda från varandra.

Alla som går in i högriskområdet, oavsett om de är medicinsk personal eller inte, måste först ta på sig en skyddsmundering. Munderingen består av dubbla handskar, en plastoverall, ett specialmunskydd, en huva med hål för ögonen, skyddsglasögon, ett gummiförkläde och stövlar. När man lämnar högriskområdet tar man av sig skyddsutrustningen enligt hygienregler och desinficerar och sprayar utrustningen med klorinlösning.

Medarbetare som arbetar inne i högriskområdet får bara jobba där under en begränsad tid, eftersom det är mycket varmt och krävande att jobba i full skyddsmundering. Våra medarbetare arbetar dessutom i team av minst två personer för att stötta varandra och för att se till att den andre inte begår misstag eller blir för trött.

Finns det risk för att er personal för med sig viruset hem till Sverige?

I våra projekt har säkerhet och hygien högsta prioritet. På så sätt minimerar vi risken att våra fältarbetare överhuvudtaget utsätts för kontakt med ebolaviruset. Inkubationstiden för sjukdomen är mellan 2 och 21 dagar. Det innebär att en av våra fältarbetare teoretiskt skulle kunna smittas och åka hem till Sverige innan sjukdomen har brutit ut. Men en person utan ebolasymtom är inte smittsam. Det betyder att en fältarbetare som kommer hem till Sverige och som inte känner sig sjuk inte kan smitta någon annan.

Vi uppmanar vår personal som har kommit hem att hålla sig nära ett sjukhus med enheter för isoleringsvård. Om en av våra medarbetare visar symptom som skulle kunna vara förs personen omedelbart till detta sjukhus. Under den korta period då en person börjar visa de första symptomen är smittorisken extremt liten.

Rutiner för hemkommande fältarbetare

Socialstyrelsen om ebola

Folkhälsomyndigheten om ebola