Hoppa till huvudinnehåll
en man i skyddskläder sprayar ett hus med insektsmedel
Foto: Richard Malikonge
2019 genomförde Läkare Utan Gränser en omfattande besprutningskampanj för att bekämpa malariabärande myggor i Burundi.

Burundi

I Burundi arbetar Läkare Utan Gränser med traumavård i huvudstaden Bujumbura. Vi stöttar även sjukvården vid större sjukdomsutbrott. 

Efter att i över fem år ha stöttat L'Arche Kigobe, ett privat sjukhus i Bujumbura där vi erbjöd traumavård, avslutade vi vår verksamhet på sjukhuset i februari 2021 och inledde ett samarbete med sjukhuset Prince Régent Charles Hospital för att överföra vår kompetens dit.

På Prince Régent Charles Hospital stöttar vi vården av personer med måttliga och svåra skador genom att tillhandahålla medicinsk utbildning, donationer och ekonomiskt stöd.

Malaria är fortfarande ett prioriterat område för Läkare Utan Gränser i landet, eftersom det är en av de vanligaste dödsorsakerna, särskilt bland små barn. Våra team arbetar för att förebygga malaria, bland annat genom storskalig besprutning av bostäder i områden som Ryanzoro och Kinyinya. Vi stöttar också den lokala hälso- och sjukvården med vård av malariapatienter.

Läs mer om våra aktiviteter i Burundi på vår internationella hemsida

Senast uppdaterad 19 juli 2023.

Burundi

Fakta Burundi

  • Befolkning: 10,5 miljoner
  • Huvudstad: Bujumbura
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2022: 164