Hoppa till huvudinnehåll

Cyklonen Idai - våra insatser

Foto: Pablo Garrigos / Läkare Utan Gränser
Ett barn med misstänkt lunginflammation förs till sjukhus i Beira.

Cyklonen Idai och kraftiga översvämningar har vållat stor förödelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi. Läkare Utan Gränser var snabbt på plats för att hjälpa människor med sjukvård, vatten och sanitet. 

Den 15 mars slog cyklonen Idai till mot södra Afrikas östkust. Cyklonen och följande översvämningar dödade många människor och förstörde infrastruktur som vägar, broar och byggnader. Även sjukvården drabbades samtidigt som vårdbehoven ökade för till exempel diarré, hudinfektioner, luftvägsinfektioner, malaria och kolera.

Moçambique

Läget nu:
Två månader efter cyklonen är många av insatserna som vi satte in specifikt efter cyklonen avslutade eller på väg att avslutas. Den mest akuta fasen efter katastrofen är över. Samtidigt bor över 70 000 människor fortfarande i tillfälliga bostäder och många saknar tillgång till rent vatten. 

I kuststaden Beira med 500 000 invånare där cyklonen orsakade mycket stor förödelse har situationen överlag stabiliserats. På gator och marknader är det åter fullt med liv och många vårdcentraler, skolor och annan service har kunnat återuppta sin verksamhet. 

"Det första jag såg när jag kom var förödelse – och väldigt mycket vatten."
- Gert Verdonck, katastrofkoordinator i Beira

Även om de flesta akutinsatserna nu har avslutats kommer det framöver vara fortsatt viktigt att bevaka hälsosituationen då nya vårdbehov kan komma att uppstå till följd av cyklonen. Till exempel finns en oro att vattnet som översvämningarna lämnat efter sig kan leda till fler fall av malaria. Även undernäring är en potentiell risk då cyklonen slog till precis vid början av skördesäsongen. Därför har vi personal på plats som kommer fortsätta följa läget och säkra att Läkare Utan Gränser snabbt kan bistå hälso- och sjukvårdsmyndigheterna vid behov.  

Hiv är en utbredd sjukdom i Beira och cyklonen ledde till att många patienter inte kunde få tag på sina livsviktiga tabletter. Om personer med hiv inte återupptar sin behandling riskerar deras hälsa att försämras. Även risken att smitta andra ökar. Läkare Utan Gränser har drivit ett hivprojekt i Beira i över fem år och har nu ett viktigt arbete framför sig, både i att lokalisera tidigare patienter och att nå ut till nya patienter och erbjuda dem behandling.

"En sjuksköterska måste vara stark. Vi ser smärta och sorg varje dag och det är vår roll att behandla och stödja. Hur kan jag gråta när det är mitt jobb att trösta de som lider?"
- Aissa*, sjuksköterska som själv förlorade sin man i cyklonen

Cyklonen Kenneth

Fem veckor efter cyklonen Idai slog den tropiska stormen Kenneth till mot Moçambique. Denna gång mot provinsen Cabo Delgado i den norra delen av landet.  

Liksom Idai orsakade Kenneth omfattande skador i städer och byar som låg i dess väg. Den 2 maj deklarerades ett kolerautbrott i stadsdelarna Pemba och Mecufi. En vecka senare rapporterades även fall i Metuge.
  
Delar av personalstyrkan i Beira flyttades till Cabo Delgado för att starta upp insatser på flera håll i provinsen och assistera sjukvårdsmyndigheterna i arbetet med kolerautbrottet. 

"Inverkan av två cykloner på så kort tid är förödande. Det är ett hårt slag för landet som bara börjat återhämta sig från den första."
- Danielle Borges, fältkoordinator i Pemba

Tidslinje Moçambique – Idai och Kenneth

Foto: Läkare Utan Gränser
En skola som har förstörts av cyklonen Kenneth på ön Matemo, Moçambique.

Moçambique

Vad vi gjort efter cyklonen Idai:

(Siffror uppdaterade den 26 april) 

Den 27 mars bekräftade myndigheterna ett kolerautbrott i Beira. Fall bekräftades senare även i Tica, Buzi och Dondo, men tack vare en omfattande insats av myndigheter och hjälporganisationer gick utbrottet snabbt att få kontroll på. På en månad behandlade Läkare Utan Gränser över 4 000 patienter med misstänkt kolera och bistod myndigheterna med logistiskt stöd i en vaccinationskampanj som nådde ut till 803 125 personer. 

Vi har även stöttat myndigheterna med aktiviteter för att minska risken för nya kolerafall och för att få igång den ordinarie sjukvården. Vi har bland annat haft mobila sjukvårdsteam i Beira och Buzi, samt försett vissa stadsdelar och tillfälliga skyddsboenden med rent vatten.

Läs mer om vad vi gjort i Moçambique efter cyklonen Idai i listan nedan.
 

Beira: 

 • Öppnat ett koleracenter med 40 bäddar i Macurungo.
 • Satt upp stationer dit ej allvarligt sjuka kolerapatienter kunnat ta sig för att få vätskeersättning.  
 • Bedrivit aktiviteter i Beiras fattigaste områden med fokus på vatten- och sanitet samt spridit information om riskerna med kolera. 
 • Skött avloppshantering och rengöring av latriner på koleracentren och i lokalsamhället.  
 • Rengjort, desinfekterat och reparerat brunnar som skadats eller förorenats av cyklonen. 
 • Installerat vattenreningsverk för att kunna förse sjukhus, vårdcentraler, koleracenter och lokalsamhället med rent vatten samt stöttat myndigheterna med att reparera stadens system för vattenförsörjning.  
 • Distribuerat klortabletter och tvål till över 10 000 hushåll samt även delat ut kit för att hjälpa människor reparera skadade hem.  
 • Distribuerat vatten- och sanitetskit till över 5 000 familjer i isolerade områden. 
   

Buzi: 

 • Reparerat vårdcentralen så att verksamheten där kunde återupptas. 
 • Arbetat med att säkra tillgången till rent vatten i lokalsamhället. 
 • Öppnat ett koleracenter med fyra bäddar. 
 • Bistått de lokala barnmorskorna på sjukhuset med vård av nyfödda. 
 • Öppnat mobila kliniker i isolerade områden i Grudja, Bandua och Inharongue samt Guara Guara. 
   

Dondo: 

 • Behandlat kolerapatienter på två koleracenter (ett i Dondo med 16 bäddar, ett i Mafambessi med 10 bäddar) samt satt upp fyra stationer för vätskeersättning. 
 • Tillhandahållit ambulanser och remitterat vidare patienter till koleracenter. 
 • Öppnat mobila kliniker i isolerade områden för att säkra tillgången till primärvård med fokus på malaria och diarré.  
 • Lagat skadade tak på tre vårdcentraler för att säkra deras funktionalitet. 
 • Distribuerat 6 800 hygien, köks- och skyddskit till familjer i Chibuabuabua, Tundane och Savane. 
Bild från ett koleracenter i Mar Azul i Mozambique
Foto: Pablo Garrigos
Ett barn som har drabbats av kolera dricker vätskeersättning bredvid sin mamma på ett av Läkare Utan Gränsers koleracenter i Mar Azul, Moçambique.

Zimbabwe

Läget nu: Akutinsatsen efter cyklonen i Zimbabwe avslutades den 30 april.

Vad vi gjort efter cyklonen Idai:

(Siffror uppdaterade den 26 april)

I samband med cyklonen förstördes eller skadades de flesta vägar av översvämningar i Chimanimani-distriktet. Något som gjorde det mycket svårt för hjälporganisationer att nå de drabbade.

Läkare Utan Gränser startade insatsen dagen efter cyklonen med att ge sjukvård och nödhjälp, så som vattenrengöringstabletter och tvål, i Chimanimani och Chipinge. Vi har även erbjudit psykosocialt stöd till de drabbade och gett logistiskt stöd till en massvaccination mot kolera som nådde över 460 000 personer. 
 

Chimanimani och närliggande områden: 

 • Gett tekniskt och logistiskt stöd till en vaccinationskampanj mot kolera som nådde ut till 128 251 människor. 
 • Erbjudit psykosocialt stöd både individuellt och i grupp på våra kliniker samt satt upp sju tillfälliga boenden för människor som förlorat sina hem.
 • Försett sjukhus och tillfälliga bosättningar med vatten, sanitet och hygienartiklar. 
 • Genomfört hälsoinformationsaktiviteter med fokus på rent vatten, sanitet och hygien för att förhindra spridningen av vattenburna sjukdomar.  
   

Chipinge:    

 • Gett tekniskt och logistiskt stöd till en vaccinationskampanj mot kolera som nådde ut till 334 761 människor. 
 • Delat ut vattenrengöringstabletter för att säkerställa att människor har tillgång till rent vatten. 
 • Säkrat tillgången till livsnödvändiga läkemedel för sjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och astma. 
MSF team walking to village
Foto: MSF
Ett av Läkare Utan Gränsers team går till fots för att nå en by som har blivit isolerad på grund av de stora skadorna cyklonen Ida orsakade i Chimanimani, Zimbabwe.

Malawi

Läget nu:Akutinsatsen efter cyklonen i Malawi avslutades den 11 april.

Vad vi gjort efter cyklonen Idai:

(Siffror uppdaterade den 26 april)

I områdena runt Makhanga öster om Shirefloden orsakade kraftiga regn att stora landområden översvämmades. Enligt myndigheterna drabbades 16  000 hushåll och många hus uppgavs ha kollapsat. Läkare Utan Gränsers team om 18 personer tog sig med hjälp av båt och helikopter till nödställda i de drabbade områdena. Framförallt arbetade teamet tillsammans med de lokala myndigheterna med fokus på vatten och sanitet, primärvård, hivbehandling och övervakning av smittsamma sjukdomar. 
 

Makhanga och Nsanje-distrikten: 

 • Rengjort borrhål i olika områden samt testat vattenkvalitén för att säkra tillgången till rent vatten. 
 • Byggt enkla latriner, duschar och skydd samt delat ut hygienartiklar och annan nödhjälp samt hållit undervisning om hygien och vattenskötsel.  
 • Gett vård och distribuerat sanitet- och nödhjälpskit till närmare 18 000 människor.
 • Säkrat tillgången till primärvård, hivbehandling och grundläggande övervakning av smittsamma sjukdomar. Under insatsen genomfördes i genomsnitt 150 konsultationer per dag. 
 • Arbetat med myndigheterna på en klinik med syftet att säkra tillgången till primärvård och mediciner för patienter med bland annat hiv och tuberkulos som blev av med sina mediciner i cyklonen.  
 • Delat ut hygienkit som innehöll hinkar, koppar och tvål till 2 000 hushåll. 
 • Byggt ett enkelt koleracenter med fyra bäddar samt tränade personal för att vara förberedda om fall av kolera skulle upptäckas.  
MSF staff handing out water and sanitation supplies in Malawi
Foto: MSF
Läkare Utan Gränsers katastrofkoordinator Said Ayub delar ut sanitet- och nödhjälpskit till drabbade i Makhangadistriktet, Malawi.

Vårt ordinarie arbete i de drabbade länderna