Hoppa till huvudinnehåll

Stora problem med hiv i Malawi

En sjuksköterska på sjukhuset i Nsanje undersöker patienten Esther som har långtgången hivinfektion.
Foto: Isabel Corthier / Läkare Utan Gränser
Deborah, sjuksköterska på Nsanje sjukhus, undersöker Esther som har en långtgången hivinfektion.

Malawi

Fakta Malawi

  • Befolkning: 18,1 miljoner
  • Huvudstad: Lilongwe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2020: 492

I Malawi arbetar Läkare Utan Gränser för att minska dödligheten i hiv. Vi vill därför göra det lättare att få såväl tidig behandling som avancerad vård. Det gäller särskilt kvinnor, ungdomar och andra sårbara grupper. 

Landets stora ekonomiska problem har slagit hårt mot hälso- och sjukvårdssystemet. Till följd av tidigare problem med korruption är även det internationella biståndet begränsat. I distriktet Nsanje, där de ekonomiska problemen har lett till stora brister inom vården, ger vi stöd till arbetet med hiv och tuberkulos, inklusive vård till nyfödda som diagnostiseras med hiv. På distriktssjukhuset vårdar vi patienter med långt framskriden hiv och har ett projekt som riktar sig till lastbilsförare och personer som säljer sex.

I Malawi har vi också ett projekt där vi screenar, diagnostiserar och behandlar livmoderhalscancer. Denna form av cancer utgör 40 procent av all cancer bland kvinnor i landet och skördar varje år fler än 2 300 kvinnors liv.

Under 2020 startade vi covid-19-projekt i Malawi.

Läs mer om våra aktiviteter i Malawi på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.