Hoppa till huvudinnehåll

Stora problem med hiv i Malawi

I samband med översvämningarna i början av 2015 evakuerades Yanesi Fulakison, gravid i nionde månaden, av vårt team på grund av graviditetskomplikationer. Tack vare teamets snabbhet överlevde både mor och barn.
Foto: Luca Sola

Fakta Malawi

  • Befolkning: 18 miljoner
  • Huvudstad: Lilongwe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2017: 349 anställda.

I Malawi fortsätter Läkare Utan Gränser att inrikta arbetet på att förbättra vården av hiv-patienter. Det gäller särskilt ungdomar och andra sårbara grupper.

Sedan 1990-talet, då antalet nya fall av hiv var som högst har det skett en rad förbättringar. Men mycket återstår att göra. Enligt UNAIDS har antalet fall minskat från uppskattningsvis 14 procent 2003 till 9 procent 2016. 2017 var det cirka 714 700 personer med hiv som stod under livslång antiretroviral behandling.

Ändå är hiv den vanligaste dödsorsaken hos vuxna. Fortfarande rapporteras omkring 28 000 nya fall varje år. De framsteg som har gjorts beror i hög grad på internationella bidrag. Det råder stor brist på kvalificerad vårdpersonal.

Vård av hiv och aids

I Chiradzulu, södra Malawi, har vi efter flera år lämnat över de insatser som gäller hiv till hälsovårdsmyndigheterna. Studier vi gjorde 2016 visade på stora brister när det gäller upptäckt och hantering av patienter som inte fullföljt behandlingen. Bara 30 procent av ungdomar med hiv stod under behandling. Vi jobbar därför särskilt med dessa patienter och att få dem att ta sina mediciner.

Tidig behandling av livmoderhalscancer

Malawi har flest antal fall av livmoderhalscancer i världen. Ändå är det bara mellan tio och tjugo procent som screenas. Man har inte heller infört vaccination i förebyggande syfte. I staden Blantyre och Chiradzulu-distriktet har vi startat ett projekt som omfattar både screening och behandling, vaccination mot humant papillomvirus och palliativ vård.

Hiv och tuberkulos i Nsanje

I Nsanje-distriktet, södra Malawi, stöttar vi den lokala sjukvården. Det sker bland annat med personal, läkemedel och genom att förbättra hanteringen av hiv och tuberkulos. Vi handleder vårdpersonal på sjukhuset och på fjorton vårdcentraler. För att minska antalet dödsfall i hiv inriktar vi oss särskilt på patienter med långt framskriden hiv.

Vård av sexarbetare

Som en del av vårt ”korridorprojekt” längs transportvägarna mellan Malawi och Mocambique har vi flera kliniker där lastbilschaufförer och sexarbetare kan få snabb hjälp. Det gäller både hiv, tuberkulos och reproduktiv hälsa.

Fängelseprojekt

I de två fängelserna Chichiri och Maula har vi en modell för att screena och vårda intagna med hiv och tuberkulos. Många fängelser i landet är överfulla och det råder brist på mat. Vi arbetar också på att förbättra sanitära förhållanden och tillgång till rent vatten. Modellen är ett bra exempel som vi vill få implementerad i hela landet.

2017 i siffror:

  • 27 300 personer fick första linjens hiv-behandling
  • 2 800 personer fick andra linjens hiv-behandling
  • 1 000 patienter påbörjade behandling för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 december 2018.