Hoppa till huvudinnehåll

Stora problem med hiv i Malawi

I samband med översvämningarna i början av 2015 evakuerades Yanesi Fulakison, gravid i nionde månaden, av vårt team på grund av graviditetskomplikationer. Tack vare teamets snabbhet överlevde både mor och barn.
Foto: Luca Sola

Fakta Malawi

  • Befolkning: 18,1 miljoner
  • Huvudstad: Lilongwe
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986 
  • Antal anställda 2018: 348 anställda.

I Malawi arbetar Läkare Utan Gränser för att minska dödligheten i hiv. Vi vill därför göra det lättare att få såväl tidig behandling som avancerad vård. Det gäller särskilt kvinnor, ungdomar och andra sårbara grupper. 

Mer än tio procent i åldrarna mellan 15 och 64 år har hiv i Malawi, som därmed är ett av de länder i världen med högst förekomst av hiv. Landets hiv program har haft stor framgång då mer än 80 procent av alla dem som via test visat sig ha hiv påbörjat behandling. Men det behövs ytterligare strategier för att förebygga infektion och minska dödligheten bland riskgrupper. 

Vård av hiv 

I landsbygdsdistriktet Chiradzulu, södra Malawi, fokuserar vi arbetet på komplicerade fall. Det gäller patienter som står på andra eller tredje linjens antiretroviral behandling, ARV, och patienter där behandlingen hittills inte lyckats. Under 2018 hade vi här mer än 6 000 patienter, 2 500 av dem var barn och ungdomar. Vården omfattar både öppenmottagningar, rådgivning och inläggning på sjukhus. 

I Nsanje-distriktet, södra Malawi, har vi team på tio vårdcentraler där vi stöttar hälsovårdsmyndigheterna bland annat med att snabbare kunna ge behandling. Omkring 25 till 30 procent av patienter med hiv söker vård först då sjukdomen är långt framskriden, vilket ökar risken för andra infektioner och till och med att dö.  

Livmoderhalscancer 

I Malawi står livmoderhalscancer för 40 procent av alla cancer bland kvinnor och orsakar drygt 2 300 dödsfall varje år. Vi arbetar med att utveckla ett omfattande program för livmoderhalscancer och där ingår screening, diagnostisering, vaccination, flera olika behandlingsmetoder, inklusive kirurgi, och palliativ vård.  

Under 2018 screenade vi mer än 11 000 kvinnor i södra delen av landet och började bygga upp en klinik för livmoderhalscancer vid universitetssjukhuset Queen Elizabeth Hospital. Kliniken öppnade 2019 och har en operationssal, en avdelning med 18 sängplatser och en öppenvårdsmottagning. Kliniken kommer också att ge vaccinationer, strålbehandling och kemoterapi. 

Vård på fängelser 

Under 2018 kunde vi hjälpa över 400 intagna på flera fängelser med behandling av hiv och tuberkulos. Vi har sedan lämnat över verksamheten till myndigheter och andra organisationer och samtidigt gett dem en ”verktygslåda” där vi dokumenterat hur vård bör bedrivas i fängelsemiljö och hur denna modell kan införas på andra platser.  

Sedan 2014 har vi arbetat med att ge prostituerade ökad tillgång till vård av hiv, tuberkulos och andra sjukdomar i flera distrikt i södra Malawi. Vårt projekt visar att risken för att kvinnliga prostituerade ska smittas med hiv är sex gånger högre än för andra kvinnor. Men de har betydligt svårare att få medicinsk hjälp. I slutet av året deltog närmare 4 800 prostituerade i projektet, 850 med hiv. Av dessa fick 80 procent behandling med ARV. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Malawi sedan 1986 

2018 i siffror:

  • 23 700 personer fick första linjens hiv-behandling
  • 4 120 personer fick andra linjens hiv-behandling
  • 1 100 patienter påbörjade behandling för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.