Hoppa till huvudinnehåll

Sexuellt våld och hivvård i Zimbabwe

Foto: Julie Remy
Sjuksköterskan Dzidzai Matemavi levererar mediciner till Comfort Chinyanga, 44 år. Han får sin behandling hemma och Dzidzai besöker honom dagligen för att se till att han får sin behandling.

Zimbabwe

Fakta Zimbabwe

  • Befolkning: 14,4 miljoner
  • Huvudstad: Harare
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2000
  • Antal anställda 2020: 154

 

Den ansträngda ekonomiska situationen i Zimbabwe har lett till stora problem inom hälso- och sjukvården, bland annat brist på läkemedel och medicinsk utrustning. 

Läkare Utan Gränser ger stöd till olika delar av hälso- och sjukvården. Till exempel bistår vi med vård och behandling av personer som lever med hiv, tuberkulos, icke smittsamma sjukdomar och personer i behov av psykologisk hjälp.

Förekomsten av hiv i Zimbabwe har sjunkit från 30 procent i början på 2000-talet till 15 procent i dag. Fortfarande finns dock stora luckor inom vården, till exempel när det gäller möjligheten att mäta virusmängden i blodet och att få tillgång till annan behandling vid resistensutveckling mot standardbehandlingen.

Vi bistår också med sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för ungdomar i staden Mbarare och stöttar myndigheterna med insatser vid omfattande sjukdomsutbrott.

För närvarande har vi även covid-19-projekt i Zimbabwe.

Läs mer om våra aktiviteter i Zimbabwe på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 8 juni 2021.

Det här arbetar vi med i Zimbabwe