Hoppa till huvudinnehåll

Sexuellt våld och hivvård i Zimbabwe

Sjuksköterskan Dzidzai Matemavi levererar mediciner till Comfort Chinyanga, 44 år. Han får sin behandling hemma och Dzidzai besöker honom dagligen för att se till att han får sin behandling.
Foto: Julie Remy

Fakta Zimbabwe

  • Befolkning: 14,4 miljoner
  • Huvudstad: Harare
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2000
  • Antal anställda 2018: 158

 

Den ekonomiska krisen i Zimbabwe innebär att sjukvården står inför många utmaningar. Det råder bland annat brist på livsavgörande läkemedel och situationen har också gjort det svårare att garantera rent vatten och säkra hygieniska förhållanden. 

Under 2018 har Läkare Utan Gränser hjälpt landets hälsovårdsmyndigheter att hantera de många utbrotten av vattenburna sjukdomar. Dessutom den näst största koleraepidemin i landets historia och som startade i huvudstaden Harare. 

Totalt skedde fyra utbrott av kolera och även fyra utbrott av tyfoid, en svår tarmsjukdom som ger feber, kräkningar och diarréer. Våra team stöttade då barn- och hälsovårdsmyndigheterna genom att behandla 13 000 misstänkta fall. Tillsammans med myndigheterna och WHO deltog vi i en vaccinationskampanj mot kolera som nådde närmare 1 300 000 personer. Dessutom behandlade våra team 10 000 patienter med misstänkt tyfoid i Harare och två andra provinser. 

För att minska spridningen av vattenburna sjukdomar i den tättbefolkade huvudstaden har vi tillsammans med andra organisationer försökt bygga om och reparera förorenade borrhål och borra upp nya. En avgörande faktor har varit att få människor att sköta dessa vattentäkter. Vi hade därför möten i flera förorter kring hur man gör för att klara av detta.  

Reproduktiv hälsa 

I Harare har vi haft ett projekt för att ge dem som utsatts för sexuellt våld både medicinsk behandling och psykosocialt stöd. 2018 lämnade vi över detta projekt till stadens hälso- och sjukvård. Sedan vi startade projektet har vi haft mer än 8 000 patienter. Fokus har legat på ungdomar i åldrarna 10 till 19 år. På vår nya klinik i förstaden Mbare tog vi under året emot 4 363 ungdomar. 

Icke smittsamma sjukdomar 

Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna har vi arbetat med att starta ett behandlingsprogram i på två kliniker och ett sjukhus i Mutare, östra Zimbabwe. Det leds av sjuksköterskor och med stöd av läkare för att ge patienter med högt blodtryck och diabetes tillgång till bättre behandling. Under 2018 skrevs över 1 000 patienter in i programmet och vi hade mer än 4 730 patientbesök. 

Hiv och tuberkulos 

I mer avlägsna trakter där tillgången till vård är mycket begränsad har vi program för cirka 1 400 personer med hiv och tuberkulos. 2018 påbörjade 500 patienter antiretroviral behandling, ARV, för hiv. Våra team införde också en ny distributionsmodell så att patienterna lättare ska kunna få sina läkemedel. Det sker nu var tredje månad. 

I Gutu, ett distrikt i sydöstra Zimbabwe, har vi stöttat myndigheternas program som gäller livmoderhalscancer. Vi screenade närmare 6 500 kvinnor på sex vårdcentraler och behandlade 242 patienter. Som en del av en nationell kampanj kring humant papillomvirus hjälpte vi till så att 15 650 flickor i 246 skolor vaccinerades

Återvändande migranter 

I staden Beitbridge, nära gränsen till Sydafrika, har vi primärvård för migranter som utvisats från Sydafrika eller som tagit sig över Limpopo-floden. Här bor också ett stort antal handlare längs en av de mest trafikerade gränserna i Zimbabwe. Mer än 2 280 migranter fick under året vård på en av de kliniker som vi stöttar i Beitbridge. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Zimbabwe sedan 2000. 

2018 i siffror:

  • 30 800 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 370 personer behandlades efter sexuellt våld
  • 9 970 behandlades för kolera

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 Senast uppdaterad: 12 december 2019.

Det här arbetar vi med i Zimbabwe