Hoppa till huvudinnehåll

Sexuellt våld och hivvård i Zimbabwe

Sjuksköterskan Dzidzai Matemavi levererar mediciner till Comfort Chinyanga, 44 år. Han får sin behandling hemma och Dzidzai besöker honom dagligen för att se till att han får sin behandling.
Foto: Julie Remy

Fakta Zimbabwe

  • Befolkning: 16,1 miljoner
  • Huvudstad: Harare
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2000
  • Antal anställda 2017: 266

 

Under 2017 fortsatte Läkare Utan Gränser att behandla hiv, tuberkulos, icke smittsamma sjukdomar och psykisk ohälsa i samarbete med landets barn- och hälsovårdsmyndigheter.

I Zimbabwe står vården inför stora utmaningar. Det råder också brist på medicinsk utrustning och viktiga läkemedel. Vi fortsatte arbetet med att screena och behandla livmoderhalscancer och vård av personer som utsatts för sexuellt våld. Andra insatser gäller att förbättra sanitära förhållanden. Vi har också beredskap för att hantera akuta situationer.

Harare

I huvudstaden Harare har drygt 1 350 personer, som utsatts för sexuellt våld, fått behandling och psykosocialt stöd. Vi har också haft aktiviteter som gäller reproduktiv hälsa riktade till närmare 2 500 ungdomar. Vi förbättrade tillgången till vatten i utsatta områden genom nya borrhål och stöttade vid ett utbrott av tyfoid, en tarmsjukdom som ger feber och kräkningar.

Hiv, tuberkulos och icke smittsamma sjukdomar

I provinsen Manicaland stöttade vi 40 vårdinrättningar med att genomföra virustest och att hjälpa patienter med hiv som misslyckats med antiretroviral behandling, ARV. Vi tog också hand om patienter med sjukdomar som astma, högt blodtryck och diabetes och startade ett projekt för att integrera vården av hiv-patienter som dessutom har dessa icke smittsamma sjukdomar. Vi har börjat ett pilotprojekt med nio månaders behandling av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos.

Vi fortsatte det hiv-projekt vi driver i avlägsna områden där närmaste vårdcentral kan ligga 18 mil bort.

I centrala Zimbabwe, i staden Epworth och i Gutu-distriktet, stöttade vi hälsovårdsmyndigheterna genom ökade möjligheter till screening av livmoderhalscancer och med att behandla patienter i tidigt stadium. Drygt 5 900 kvinnor screenades och närmare 600 fick behandling.

Utbildning av personal och överlämnade projekt

I samarbete med hälsovårdsministeriet och WHO hade vi ett projekt där vi utbildade 250 sjuksköterskor från olika vårdinrättningar. Vi handledde också personal från landets barn- och hälsovårdsmyndigheter, fängelsepersonal och vårdpersonal i Harare för att förbereda överlämnandet av flera projekt rörande psykisk ohälsa i slutet av året. Det gällde säkerhetsfängelset Chikurubi och centralsjukhuset. Under fem år har våra team hjälpt 4 250 patienter på sjukhusets psykiatriavdelning.

Våra team har också utbildat nyrekryterade läkare på Epworth-kliniken för vård av patienter med långt gången hiv/tuberkulos, läkemedelsresistent tuberkulos samt barn- och ungdomsvård. I Harare utbildade vi sjuksköterskor i att behandla personer som utsatts för sexuellt våld.

I slutet av året lämnade vi över vårt projekt som gäller hiv och tuberkulos i Epworth till hälsovårdsmyndigheterna. Vi hade då under elva års tid gett stöd och behandling till mer än 24 400 patienter med hiv och närmare 9 200 patienter med tuberkulos.

Vi fortsätter att stötta nationella mikrobiologiska referenslaboratoriet och ett infektionssjukhus när det gäller att kontrollera virusmängder, även när vi nu lämnat över ansvaret till dessa institutioner.

2017 i siffror:

  • 58 600 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 1 700 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 1 400 personer behandlades efter sexuellt våld
  • 1 700 startade behandling av tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 Senast uppdaterad: 20 december 2018.

Det här arbetar vi med i Zimbabwe