Hoppa till huvudinnehåll

Hiv i Moçambique

I Moçambique arbetar vi främst med hivbehandling. Vi utför även akutinsatser vid kolerautbrott. För att hindra smittspridningen är det viktigt att informera människor om hur man förebygger sjukdomen.
Foto: Luca Sola

Fakta Moçambique

  • Befolkning: 29,5 miljoner
  • Huvudstad: Maputo
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2018: 430

I Moçambique har med än 13 procent av alla i åldrarna 15 - 49 år hiv, uppskattningsvis 2,1 miljoner. 34 000 av dem har dessutom tuberkulos. 

En pyrande konflikt i Cabo Delgado-provinsen, i nordöstra Moçambique, eskalerade under 2020, med våldsamma attacker mot byar som tvingat tusentals på flykt. Vi tillhandahåller medicinsk vård, vatten- och sanitetsstöd och delar ut nödhjälp i läger för internflyktingar. 

Senaste nytt om krisen och våra insatser i Cabo Delgado finns längre ned på sidan.

Aktiviteter 2018

Moçambique är ett av de länder i världen med störst förekomst av hiv och tuberkulos. Under 2018 har Läkare Utan Gränser fokuserat arbetet på att förbättra upptäckt och snabb behandling av infektioner hos personer med hiv. Det sker genom specialiserad vård och stöd till personer som behöver livslång behandling. Vi har team som arbetar med detta i huvudstaden Maputo och i hamnstaden Beira. 

I Maputo har vi genomfört en studie där vi med ett särskilt läkemedel behandlat Kaposis sarkom, den vanligaste cancersjukdomen hos personer med långt gången hiv. Studien visar på bättre resultat än vid annan behandling. Under året har vi behandlat mer än 240 patienter med detta nya läkemedel och vi har lobbat för att få ner priset och att uppdatera det nationella behandlingsprogrammet. 

Vid sex vårdcentraler i Maputo påbörjade vi behandling av 156 patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. 70 procent av dem fick en ny behandling som ger färre biverkningar och som inte kräver injektioner. De preliminärt positiva resultaten från en studie vi gjort om kortare behandlingstider av läkemedelsresistent tuberkulos fick hälsovårdsmyndigheterna att i juni anta dessa som nationella riktlinjer. 

Tillsammans med en lokal organisation öppnade vi i Maputo ett drop-in center för drogmissbrukare. På centret kan man få test och behandling av hiv, tuberkulos och hepatit C och rena sprutor. Vi hade cirka 100 besökare varje dag. 

På ett av de största sjukhusen i Maputo lanserade vi också ett pilotprojekt om att hindra överföring av hepatit B mellan mor och barn. 

I hamnstaden Beira hade vi team som erbjöd vård när det gäller reproduktiv hälsa. Där ingick test och behandling av hiv för särskilt stigmatiserade grupper som prostituerade och män som har sex med män. Drygt 300 personer deltog i en studie hur man kan undvika att smittas av hiv. 

Vi arbetade också på en lokal vårdcentral med frågor kring reproduktiv hälsa riktat till unga kvinnor och vuxna. Där kunde man få hjälp med att göra en säker abort och därmed minska det höga antalet dödsfall och lidande som drabbar dem som inte har tillgång till sådan hjälp. 

2018 lämnade vi över vårt hivprojekt i Tete-provinsen, västra Moçambique , till hälsovårdsmyndigheterna. I 16 år har våra team i Tete arbetat med nya modeller för att förbättra vården av hiv.  

Läkare Utan Gränser har arbetat i Moçambique sedan 1984 

2018 i siffror: 

  • 14 498 påbörjade antiretroviral behandling, ARV  
  • 244 påbörjade behandling för tuberkulos, 157 av dem för multiresistent tuberkulos 
  • 33 behandlades för hepatit C 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

 

Senast uppdaterad: 4 april 2021.

Det här arbetar vi med i Moçambique