Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Luca Sola
I Moçambique arbetar vi främst med hivbehandling. Vi utför även akutinsatser vid kolerautbrott. För att hindra smittspridningen är det viktigt att informera människor om hur man förebygger sjukdomen.

Moçambique

I Moçambique arbetar vi bland annat i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. I staden Beira erbjuder vi sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för sårbara grupper.

På grund av strider som pågått sen 2017 har nästan en miljon människor blivit internflyktingar i Cabo Delgado. Sedan 2019 har vi utökat våra insatser för att möta de ökade behoven hos internflyktingar och mottagande samhällen i provinsen. Våra aktiviteter inkluderar grundläggande hälso- och sjukvård, psykisk hälsa och psykosocialt stöd, distribution av nödhjälpsartiklar. Vi tillhandahåller också rent vatten och hygien- och sanitetstjänster.

I Beira, i Sofala-provinsen, driver vi ett projekt för sexuell och reproduktiv hälsa. Det omfattar abortvård, hivtestning och behandling för sexuellt och könsbaserat våld för stigmatiserade grupper såsom sexarbetare och män som har sex med män. Dessutom stödjer vi implementeringen av nationella riktlinjer för hivbehandling för dessa grupper och erbjuder avancerad hivvård på ett sjukhus och tiohälsocentraler.

Vi samarbetar aktivt med hälso- och sjukvårdsmyndigheten i Nampula för att förbättra både förebyggande och kurativ vård för vektorburna och försummade tropiska sjukdomar. Dessutom arbetar vi med övervakning och beredskap inför nödsituationer, såsom kolerautbrott och naturkatastrofer.

Under 2022 hjälpte vi även till att rehabilitera hälsocentraler som skadats av den tropiska stormen Chalane och cyklonen Eloise.

Läs mer om våra aktiviteter i Moçambique på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida

Senast uppdaterad 17 juli 2023.

Moçambique

Fakta Moçambique

  • Befolkning: 32 miljoner
  • Huvudstad: Maputo
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2022: 660