Hoppa till huvudinnehåll

Hiv i Moçambique

I Moçambique arbetar vi främst med hivbehandling. Vi utför även akutinsatser vid kolerautbrott. För att hindra smittspridningen är det viktigt att informera människor om hur man förebygger sjukdomen.
Foto: Luca Sola

Fakta Moçambique

  • Befolkning: 28,8 miljoner
  • Huvudstad: Maputo
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2017: 445

I Moçambique står sjukvården inför stora utmaningar för att kunna hejda epidemier av tuberkulos och hiv.  Läkare Utan Gränser finns på plats och erbjuder specialistvård.

 

Moçambique är ett av de länder i världen med högst antal fall av hiv. Omkring 13 procent i åldrarna 15–49 år har hiv och 34 000 personer med både hiv och tuberkulos dör varje år. I huvudstaden Maputo behandlar vi patienter med andra- och tredjelinjens antiretrovirala läkemedel, ARV. En del hiv-patienter har dessutom sjukdomar som Kaposis sarkom (en bindvävstumör), läkemedelsresistent tuberkulos och hepatit

I Tete, en region i centrala Moçambique, arbetar vi med patientgrupper som regelbundet träffas för att stötta varandra. Vi har där också ett team som ger handledning vid tretton vårdcentraler.

I Tete och staden Beira, söder om Tete, arbetar vårt team med reproduktiv hälsa. Det gäller också test av hiv och behandling av stigmatiserade grupper som sexarbetare och män som har sex med män. Det ingår som en del av vårt ”korridorprojekt” längs transportvägarna mellan Malawi och Moçambique. Under sista kvartalet 2017 gjordes en uppföljning av 1 270 sexarbetare och 281 män som har sex med män i två städer. Vi förstärkte också våra insatser i Morrumbula distriktet i Zambesi-provinsen, centrala Moçambique. Det gällde framför allt reproduktiv hälsa och mödravård.

I Manica-provinsen, västra Moçambique, där politiska spänningar har begränsat tillgången till sjukvård, hade vi mobila team som tog emot mer än 14 000 patienter. I många fall gällde det malaria, diarréer, luftvägsinfektioner och reproduktiv hälsa.

Nya projekt

I Maputo och Beira arbetar våra team med att minska dödligheten hos patienter med långt gången hiv genom att förbättra diagnos, behandling och fortsatt vård. I projektet ingår också stöd till laboratorium och apotek. I Maputo har vi dessutom ett pilotprojekt som gäller drogmissbruk där vi har utvecklat en vårdmodell för att minska skadorna. I projektet ingår nästan 150 patienter och en tredjedel av dem är hiv-positiva, 20 procent har hepatit C. Tio av 27 patienter med hepatit C svarade på behandlingen, som är första gången denna prövats i Moçambique.

Utbrott av kolera

I tre provinser skedde utbrott av kolera som vi behandlade. Vi drev också en vaccinationskampanj i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. I Tete provinsen nådde vi ut till närmare 298 000 personer.

2017 i siffror:

  • 14 400 patienter fick första linjens ARV-behandling
  • 1 900 patienter fick andra linjens ARV-behandling
  • 31 patienter inledde behandling mot hepatit C

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 11 december 2018.