Hoppa till huvudinnehåll

Guinea-Bissau - undernäring och malaria

I syfte att förbättra sjukvården och minska dödligheten bland barn under fem år är vi verksamma vid den pediatriska avdelningen på sjukhuset i Bafatá, centrala Guinea-Bissau.

Fakta Guinea-Bissau

  • Befolkning: 1,8 miljoner
  • Huvudstad: Bissau
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1998
  • Antal anställda 2018: 289 

Guinea-Bissau är ett av världens fattigaste länder. Tillgången till vård är ytterst begränsad då det saknas utrustning, resurser och utbildad personal.

På landets enda specialistsjukhus, Simao Mendes, i huvudstaden Bissau, har Läkare Utan Gränser ett projekt med fokus på barns hälsa. Våra team tar hand om akutfall, ger intensivvård för barn och nyfödda samt behandlar undernäring.

De sjukdomar som barnen i Guinea-Bissau ofta drabbas av är luftvägsinfektioner, malaria, diarréer och hjärnhinneinflammation. När det gäller nyfödda är syrebrist och blodförgiftning de vanligaste dödsorsakerna. På barnakuten har vi etablerat en strategi som garanterar en snabbare och mer effektiv behandling. Vi har ett nära samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter för att försäkra oss om att nya rutiner införs för att minska barnadödligheten. Vi arbetar nu med att introducera mer avancerade behandlingsmetoder för att kunna ta hand om svårt sjuka patienter. Det kräver bland annat välutbildad personal och specialutrustning.

I april avslutade vi vårt projekt i den centrala regionen Bafatá då vi lyckats förstärka lokala vårdinrättningar i området. Sedan 2014 har vi arbetat på regionalsjukhuset med vård av barn och med behandling av undernäring. Vi har också stöttat vårdcentraler på landsbygden, utbildat lokal vårdpersonal i att ställa diagnos och behandla malaria, diarréer och akuta luftvägsinfektioner. Vi har också infört ett remissystem för patienter i behov av sjukhusvård.
 

Mårten Larsson, svensk läkare, jobbade på sjukhuset i Bafatá i slutet av 2017:

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 25 november 2019.