Hoppa till huvudinnehåll

Brister i sjukvården i Haiti

Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti.
Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti.

Fakta Haiti

  • Befolkning: 9,9 miljoner
  • Huvudstad: Port-au-Prince
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991
  • Antal anställda 2017: 2 148

Politisk instabilitet, konflikter och naturkatastrofer har gjort Haiti till ett mycket fattigt land och det råder brist på sjukvård som människor har råd med.

Vårt medicinska arbete i Haiti fokuserar på att socialt våld, grupper utan tillgång till sjukvård, endemiska sjukdomar och naturkatastrofer.

I Haiti har Läkare Utan Gränser en rad aktiviteter för att kunna hantera akuta sjukdomsfall. Då en majoritet av befolkningen inte har råd att söka vård har vi infört kostnadsfri specialistvård på tre sjukhus i huvudstaden Port-au-Prince.

VÅRT ARBETE I HAITI 2017

Brännskador

Drouillard-sjukhuset, beläget nära slumområdet Cité Soleil, är landets enda specialistcenter som behandlar allvarliga brännskador. Detta är ett stort problem, framför allt kopplat till fattigdom. Ungefär hälften av patienterna är barn under fem år som skadats i olyckor i hemmet. Vårt team ryckte ut i över 1 300 akuta situationer och närmare 700 patienter skrevs in. Behandlingen omfattar kirurgi, smärtlindring, sjukgymnastik, psykologhjälp och infektionskontroll. Med hjälp av en avancerad teknik fick patienter också ny vävnad via transplantation. De flesta patienterna kom från huvudstadsområdet, men några hade remitterats från andra regioner och fått transport via ambulansflyg. Vi utbildade också vårdpersonal och påbörjade arbetet med att uppföra ett nytt sjukhus med 40 sängplatser.

Barn- och mödravård

Vid Centre de Référence d’Urgences Obstétricales, som har 176 sängplatser, kan gravida med livshotande komplikationer få hjälp. Det kan gälla bland annat havandeskapsförgiftning med krampanfall, blödningar och bristningar i livmodern. Här ges också vård av nyfödda med svårigheter att andas, låg födelsevikt och som behöver näringstillförsel. Under 2017 hjälpte våra team till vid närmare 4 900 förlossningar, 1 870 av dem genom kejsarsnitt. Vi gav också stöd vid psykisk ohälsa.

Traumavård

I Tabarre, som ligger i östra Port-au-Prince, finns ett sjukhus med omfattande insatser, bland annat kirurgi och sjukgymnastik, för patienter med trauma. Det kan till exempel gälla skottskador efter att personer utsatts för beskjutning eller att varit med om bilolyckor. Under året utförde vi drygt 6 500 operationer.

Dessa tre nämnda sjukhus byggdes upp efter den kraftiga jordbävningen 2010 och är avsedda att användas under en begränsad tid. Centret för barn- och mödravård är tänkt att stänga 2018 och det i Tabarre under 2019. Vi har under flera år arbetat för att förbättra specialistvården i landet genom att utbilda lokal personal.

Sexuellt våld

Ett oroväckande högt antal unga, särskilt yngre kvinnor och flickor, har utsatts för sexuellt våld. Men det saknas tillräcklig hjälp för dessa grupper. I huvudstaden är det särskilt många som drabbas och där har vi en klinik där människor kan få medicinsk hjälp och psykologstöd. 2017 fick 769 patienter behandling.

Primärvård i slumområde

Martissant, i huvudstaden Port-au-Prince, är landets näst största slumområde. Där har vi en vårdcentral för akuta fall som är öppen dygnet runt. Under året hade vi 35 800 patientbesök och tog in mer än 2 000 patienter. Vi har även ett projekt gällde vatten och sanitet för att förhindra spridning av kolera och utrota en viss mygga, Aedes, som kan föra med sig virus och därmed orsaka utbrott av flera sjukdomar, bland annat denguefeber.

Ida Torstensson berättar om sitt arbete som vatten- och sanitetsexpert i sydvästra Haiti efter orkanen Matthew.

Port-à-Piment och akutinsatser vid sjukdomar

Vår personal hjälper landets hälsovårdsmyndigheter med att övervaka situationen när det gäller sjukdomar som kolera. Efter att orkanen Matthew 2016 hade vi ett team som i Port-à-Piment, västra Haiti, vaccinerade mot kolera.

Port-à-Piment ligger i ett lantligt distrikt som drabbades hårt av orkanen. Vi stöttar den lokala vårdcentralen, framför allt när det gäller mödravård. Sedan vi började arbetet här har antalet födslar fyrdubblats.

2017 i siffror:

  • 13 000 större operationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 november 2018.

Det här arbetar vi med i Haiti