Hoppa till huvudinnehåll

Brister i sjukvården i Haiti

Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti.
Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti.

Fakta Haiti

  • Befolkning: 10,1 miljoner
  • Huvudstad: Port-au-Prince
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991
  • Antal anställda 2018: 1 746

Under 2018 har Läkare Utan Gränser på Haiti haft ett fortsatt brett utbud av specialistvård. Det gäller såväl avancerad kirurgi som behandling av dem som utsatts för sexuellt våld.

Våra team finns i huvudstaden Port-au-Prince och i sydvästra delen av landet. Det finns allvarliga brister inom landets hälso- och sjukvård och vi vill med våra insatser förbättra situationen.

Traumavård

På ett sjukhus i Tabarre, en mil norr om huvudstaden, har vi specialiserad kirurgi för dem som utsatts för våldsamt trauma. Under året tog vårt team emot 1 367 patienter och utförde 3 238 större kirurgingrepp. Vi har sedan begränsat antalet intagna då vi planerar att dra oss tillbaka sommaren 2019. Vi har därför fört samtal med hälsovårdsmyndigheterna om överlämnandet av våra aktiviteter.

Barn- och mödravård

2011 startade vi i Port-au-Prince ett särskilt center för kvinnor med komplikationer i samband med förlossning och för nyfödda i behov av specialistvård. Sjukhuset har 176 sängplatser. I juli stängdes det och under dessa år hade då cirka120 000 kvinnor fått vård och vi hade haft 37 000 födslar. Vi har successivt minskat antalet patienter och samtidigt försökt påverka myndigheterna att ta sitt ansvar för kvinnor med havandeskapskomplikationer.

Brännskador

I ett slumområde i huvudstaden har vi ett sjukhus med 40 sängplatser. Det är här den enda platsen där patienter med allvarliga brännskador kan få specialistvård. Brännskador är ett vanligt problem kopplat till fattiga levnadsförhållanden. Mer än fjärdedelen av våra patienter är barn under fem år och mer än 90 procent kommer direkt till oss. Vi har kirurgi, såromläggning, sjukgymnastik och stöd vid psykisk ohälsa. Under året fullföljde vi arbetet med att bygga upp ett nytt sjukhus. Det är bättre utrustat för att behandla infektioner, något som är viktigt när det gäller brännskador. Vi började också utbilda medicinsk personal på andra vårdinrättningar i hur brännskador ska behandlas.

Sexuellt våld

På Haiti är sexuellt våld underrapporterat och många utsatta får därför inte den vård de behöver. På en klinik nära huvudstaden ger vi akutvård till dem som utsatts för sexuellt våld. Under året behandlade vi 1 063 patienter.

Akutvård

I Martissant, ett slumområde i Port-au-Prince, har vi en mottagning där sjuka och skadade kan få akutvård. Under året rörde det sig om närmare 27 800 personer. Några togs in för observation några dagar, men merparten remitterades för specialistvård efter att läget stabiliserats.

Primärvård

I sydvästra Haiti stöttar vi hälsovårdsmyndigheterna med primärvård med fokus på barn- och mödravård och vattenburna sjukdomar. Vi har arbetat där sedan oktober 2016 och under 2018 hade våra team mer än 25 500 patientbesök. De behandlade närmare 2 200 akutfall och deltog vid 624 förlossningar. De hade också en rad andra aktiviteter i närområdet som gällde vatten och sanitet för att förhindra utbrott av kolera. 2018 började vi dessutom stötta ytterligare två vårdcentraler i regionen.

 

2018 i siffror:

  • 7 950 större operationer utfördes
  • 1 869 förlossningar 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. Senast uppdaterad: 11 november 2019.

Det här arbetar vi med i Haiti