Hoppa till huvudinnehåll

Haiti - våld och naturkatastrofer

Ett kirurgiteam i arbete på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Port-au-Prince, Haiti
Foto: Leonora Baumann / Läkare Utan Gränser
Ett operationsteam i arbete på Läkare Utan Gränsers sjukhus för trauma- och bränsskadevård i Port-au-Prince.

Haiti

Fakta Haiti

  • Befolkning: 10,1 miljoner
  • Huvudstad: Port-au-Prince
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991
  • Antal anställda 2020: 1316

Politisk instabilitet, en jordbävning i augusti 2021, en bränslekris och kroniskt våld har pressat hälsovårdssystemet i Haiti till bristningsgränsen samtidigt som behoven ökar.

Det råder brist på utrustning och sjukvårdspersonal i Haiti. Landet har de senaste åren drabbats av naturkatastrofer, sjukdomsutbrott samt en politisk och ekonomisk kris. 

Läkare Utan Gränser erbjuder kostnadsfri och kvalitativ sjukvård dygnet runt, sju dagar i veckan på vårdcentraler i Port-au-Prince, Sud-departementet och Artibonite.

Vi erbjuder sexuell och reproduktiv vård samt vård tav traumapatienter och offer för sexuellt och könsbaserat våld. Eftersom naturkatastrofer regelbundet inträffar i landet förblir katastrofinsatser en central aspekt av vårt arbete i Haiti.

Traumavård

Väpnade sammandrabbningar fortsätter att påverka människorna i Haitis huvudstad Port-au-Prince. Det är en utmaning att upprätthålla fungerande  sjukvård under dessa sammandrabbningar, men trots att kidnappningar och väpnade rån är vanligt förekommande har vi fortsatt att tillhandahålla traumavård. Våra team vårdar människor med skott- och knivskador, svåra brännskador och offer för trafikolyckor på flera sjukvårdsinrättningar i huvudstaden.

Vård efter sexuellt våld

Förekomsten av sexuellt och könsrelaterat våld är ett fortsatt problem i Haiti. Vi stöder flera vårdinrättningar som tillhandahåller vård för överlevare, inklusive medicinsänkt trösklarna för att söka vård och erbjuder patienterna psykologiskt stöd på distans och hänvisningar till vårdcentraler.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett viktigt område för våra team i Haiti. Vi förser kvinnor med korrekt förlossnings- och neonatalvård för att fortsätta vårt arbete med att minska mödra- och spädbarnsdödligheten. Vi erbjuder också rekreations- och utbildningsaktiviteter för att främja familjeplanering och förebyggande och hantering av sexuellt överförbara sjukdomar.

Katastrofinsatser

Lördagen den 14 augusti 2021 drabbades södra Haiti av en jordbävning. Förödelsen i de drabbade områdena var enorm. Byggnader, vägar och sjukhus förstördes eller skadades och det var brist på medicinsk utrustning och läkemedel. Under de första timmarna efter skalvet började våra team att ge livräddande vård i Sud-provinsen. De efterföljande dagarna anpassade vi våra insater efter de behoven som fanns och skickade bland annat fler medicinsk personal samt personal inom logistik och vatten och sanitet. 

Läs mer om vår verksamhet i Haiti på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 9 mars 2023.