Hoppa till huvudinnehåll
Ett kirurgiteam i arbete på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Port-au-Prince, Haiti
Foto: Leonora Baumann / Läkare Utan Gränser
Ett operationsteam i arbete på Läkare Utan Gränsers sjukhus för trauma- och bränsskadevård i Port-au-Prince.

Haiti

I början av mars 2024 nådde våldet i Haitis huvudstad Port-au-Prince en ny dimension, vilket har lett till en extrem ökning av antalet dödsoffer. Mot bakgrund av denna försämring av säkerhetsläget har antalet skadade i behov av vård – varav många kvinnor, barn och äldre - ökat kraftigt. 

Samtidigt som flera lokala sjukhus inte längre fungerar har vi nu återöppnat vår akutmottagning i Turgeau-distriktet, två veckor tidigare än planerat. Detta för att kunna utöka den medicinska verksamheten och minska trycket på andra vårdinrättningar. 

Vi undersöker också möjligheten att bistå på ytterligare sjukhus i Port-au-Prince, eftersom osäkerhet och vägspärrar hindrar ambulanser från att transportera patienter. 

Var med och rädda liv
Stöd vårt arbete

Politisk instabilitet, en jordbävning i augusti 2021, en bränslekris och kroniskt våld har pressat hälsovårdssystemet i Haiti till bristningsgränsen samtidigt som behoven ökar.

Det råder brist på utrustning och sjukvårdspersonal i Haiti. Landet har de senaste åren drabbats av naturkatastrofer, sjukdomsutbrott samt en djup politisk och ekonomisk kris. 

Den redan instabila situationen försämrades avsevärt i Haiti under 2022, då rivaliserande gäng förde ett brutalt krig på gatorna och förlamade och isolerade huvudstaden Port-au-Prince under långa perioder. Det omfattande våldet ledde till en kraftig ökning av antalet patienter som lades in på våra sjukhus under året.

Läkare Utan Gränsers arbete i Haiti

Läkare Utan Gränser erbjuder kostnadsfri och kvalitativ sjukvård dygnet runt, sju dagar i veckan på vårdcentraler i Port-au-Prince, Sud-departementet och Artibonite.

Vi erbjuder sexuell och reproduktiv vård samt vård tav traumapatienter och överlevare av sexuellt och könsbaserat våld. Eftersom naturkatastrofer regelbundet inträffar i landet förblir katastrofinsatser en central aspekt av vårt arbete i Haiti.

Traumavård

Väpnade sammandrabbningar fortsätter att påverka människorna i Haitis huvudstad Port-au-Prince. Det är en utmaning att upprätthålla fungerande  sjukvård under dessa sammandrabbningar, men trots att kidnappningar och väpnade rån är vanligt förekommande har vi fortsatt att tillhandahålla traumavård. Våra team vårdar människor med skott- och knivskador, svåra brännskador och offer för trafikolyckor på flera sjukvårdsinrättningar i huvudstaden.

Vård efter sexuellt våld

Förekomsten av sexuellt och könsrelaterat våld är ett fortsatt problem i Haiti. Vi stöder flera vårdinrättningar som tillhandahåller vård för överlevare, inklusive medicinsänkt trösklarna för att söka vård och erbjuder patienterna psykologiskt stöd på distans och hänvisningar till vårdcentraler.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett viktigt område för våra team i Haiti. Vi förser kvinnor med adekvat förlossnings- och neonatalvård för att fortsätta vårt arbete med att minska mödra- och spädbarnsdödligheten. Vi erbjuder också rekreations- och utbildningsaktiviteter för att främja familjeplanering och förebyggande och hantering av sexuellt överförbara sjukdomar.

Katastrofinsatser

I Haiti pågår ständigt väpnade konflikter och naturkatastrofer inträffar ofta. Vi ger vatten- och sanitetsstöd till samhällen som drabbats av våldet i Port-au-Prince. Efter en jordbävning i augusti 2021 gav vi akutvård och opererade skadade, samt drev mobila kliniker i landsbygdsområden.

 

Läs mer om vår verksamhet i Haiti på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 11 mars 2024.
 

Haiti

Fakta Haiti

  • Befolkning: 10,1 miljoner
  • Huvudstad: Port-au-Prince
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991
  • Antal anställda 2020: 1316