Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor står vid ett litet barn och kollar på hans hand.
Publicerad 27 december 2022

2022: 30 kolerautbrott

Foto: Carmen Yahchouchi
När Samaas son fick diarré och började kräkas tog hon honom till vår koleraavdelning i Arsal, Bekaa Valley, Libanon för vård. Barn i åldern 0-4 beräknas utgöra en fjärdedel av alla kolerafall i utbrott i Libanon.

Just nu pågår ett ovanligt stort antal kolerautbrott runt om i världen. Väpnade konflikter och naturkatastrofer har bidragit till de utbrott som drabbat 30 länder under 2022. 

Vad är kolera? 

Kolera är en sjukdom som orsakas av bakterier som infekterar tarmarna efter att man har fått i sig förorenat vatten eller livsmedel. Bakterierna orsakar mycket svår diarré och ibland kräkningar. Diarrén är så allvarlig att man snabbt blir uttorkad, vilket kan leda till att personen dör inom några timmar. 

Om avloppsvatten med kolerabakterier förorenar dricksvatten kan utbrottet spridas extremt snabbt. 

Varför är det så många kolerautbrott just nu? 

Under 2022 har minst 30 länder haft utbrott av kolera eller kolera-liknande sjukdomar. Men det handlar inte om ett enda stort utbrott. För de flesta länder beror ökningen av kolera på specifika lokala förhållanden. Riskfaktorerna för kolerautbrott är välkända och kopplade till tillgång till rent dricksvatten och renande av avloppsvatten. 

Långvariga politiska kriser och väpnade konflikter: Denna typ av kriser kan leda till bristande underhåll av dricksvatten- och/eller avloppsystem. Detta är fallet i dag i länder som Haiti, Somalia och Syrien

Naturkatastrofer: Värme och torka kan göra att mängden säkert dricksvatten minskar, och människor tvingas då att använda osäkra vattenkällor. Översvämningar å andra sidan kan underlätta spridningen av kolerabakterien till vattenkällor som tidigare varit säkra. 2022 drabbades Somalia, Kenya och Etiopien av svår torka och Sydsudan och Nigeria drabbades av översvämningar. 

Människor på flykt: Flyktingar lever ofta på platser där det inte finns tillräcklig tillgång till rent vatten, och myndigheterna investerar ofta inte i ordentlig infrastruktur för vatten och avfall i flyktinglägren. Under 2022 har det förekommit kolerautbrott i flyktingläger i Libanon, Somalia och Nigeria

Vilka är utmaningarna i dag? 

Kolera är relativt lätt att behandla med vätskeersättning eller med dropp för svårare fall. Om de behandlas i tid överlever mer än 99 procent av patienterna sjukdomen. Genom att tillhandahålla rent dricksvatten och att rena avloppsvatten på rätt sätt skyddas människor från att bli smittade från början. Det finns också bra vaccin mot kolera. 

Men både behandling och förebyggande insatser är förenat med många logistiska utmaningar. För att inrätta behandlingscenter för kolera krävs det mycket utrustning, samma sak gäller för vatten- och sanitetsprojekt. På platser som är osäkra eller på annat sätt svårtillgängliga är detta ett stort hinder. Just nu råder det även global brist på koleravaccin, och tillgången till dropp är också låg. 

Dessutom vill regeringar ibland inte officiellt gå ut med kolerautbrott, ofta av politiska skäl. Detta gör det mycket svårt att på ett effektivt sätt informera befolkningen om hur de kan skydda sig, och omöjligt att genomföra vaccinationskampanjer mot kolera. 

Vad gör Läkare Utan Gränser? 

Läkare Utan Gränser driver i dag (december 2022) insatser mot kolera i tio länder (Kenya, Etiopien, Somalia, Kamerun, Nigeria, Haiti, Libanon, Syrien och Malawi). Våra team arbetar förebyggande mot kolera genom hälsofrämjande åtgärder, vatten- och sanitetsprojekt och vaccinationskampanjer. Vi driver även koleraavdelningar för att behandla patienter på sjukvårdsinrättningar och har inrättat större, separata koleracenter där hundratals kolerapatienter kan läggas in samtidigt. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare