Hoppa till huvudinnehåll

Kamerun - på flykt från Boko Haram

Barn testas för undernäring vi Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i flyktinglägret Minawao. Människor har flytt hit undan våldet i Nigeria.
Foto: Pierre-Yves Bernard/MSF

Fakta Kamerun

  • Befolkning: 25 miljoner
  • Huvudstad: Yaoundé
  • År som Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1984
  • Antal anställda 2018: 709

I Kamerun steg antalet människor som 2018 tvingades lämna sina hem då stridigheter utbröt mellan militär och väpnade separatistgrupper.

Det osäkra läget och fortsatt våld i grannlandet Nigeria och i norra Kamerun gjorde att tusentals nigerianer och boende i norra delen av landet måste fly söderut. I slutet av året hade 435 000 människor lämnat sina hemorter. De flesta hade sökt skydd ute i vildmarken där de saknade både mat och vatten och tillgång till vård.

Akutinsatser

I juni satte vi in mobila kliniker i staden Kumba för att kunna ge flyktingar primärvård. Redan under första veckan hade våra team 366 patientbesök. De flesta gällde malaria, luftvägsinfektioner och diarréer.

Vi utökade sedan våra insatser till avlägsna trakter i sydvästra och nordvästra regionerna där många människor satt fast på grund av stridigheterna. Vi hade sju enklare mottagningar där vi tog emot patienter som behövde akutvård, bland annat gravida kvinnor och barn under fem år. Vi utbildade också personal för att kunna ta hand om ett stort antal sårade patienter. Dessutom stöttade vi lokal vårdpersonal, donerade läkemedel och gav psykosocialt stöd.

Internflyktingar och flyktingar

Våra team i norra Kamerun fortsatte att ge internflyktingar och de som flytt från Nigeria medicinsk hjälp. Där ingick både kirurgi, vård av barn och psykologstöd. På sjukhuset i Maroua gjorde våra team 3 249 större operationer under 2018 och i Mora, en annan stad i norra Kamerun, nära gränsen till Nigeria, utökade våra team sina insatser. De såg bland annat till att det fanns tillgång till rent vatten i flyktinglägret i Kolofata, en by nära gränsen. Trots att det väpnade våldet minskat längs gränsen till Nigeria så ökade stridigheterna i slutet av året med risk för nya flyktingströmmar.

Foto: Pierre-Yves Bernard/MSF

Haoua Haman, 18 år, vilar efter operation på sjukhuset i Mora. Hon blev påkörd av en lastbil.

I Kousséri, nära gränsen till Tchad, kunde vi lämna över våra aktiviteter till hälsovårdsmyndigheterna då säkerhetsläget förbättrats. Också andra hjälporganisationer finns på plats där. Sedan 2015 har vi varit verksamma på ett sjukhus och tre vårdcentraler.

Kolerautbrott

Under året skedde ett utbrott av kolera i norra Kamerun. Av närmare 1 000 misstänkta fall dog 58 personer. Vi stöttade hälsovårdsmyndigheterna med logistik och genom att donera läkemedel, vi byggde även upp ett nytt behandlingscenter och renoverade tidigare center. Vi hjälpte till att vaccinera närmare 105 000 personer för att förhindra en spridning av utbrottet.

2018 i siffror

  • 83 200 patientbesök
  • 3 800 behandlades för undernäring
  • 3 530 större operationer utfördes

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 11 september 2019.