Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Kirgizistan

Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient med tuberkulos i Kirgizistan att fullfölja sin behandling.
Foto: Pierre-Yves Bernard/Läkare Utan Gränser

Fakta Kirgizistan

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Bisjkek
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2005
  • Antal anställda 2018: 105

I Kara-Suu, landets största region, har Läkare Utan Gränser under 2018 utarbetat nya metoder för att hjälpa patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. I denna region är antalet fall av tuberkulos bland de högsta i landet.

Kirgizistan är ett av de länder i världen med flest fall av multiresistent tuberkulos. Vi hjälper dessa patienter så att de kan få vård nära hemmet och därmed minska den tid de behöver tillbringa på sjukhus.

2018 introducerade vi en videoövervakad strategi som ska hjälpa patienter med läkemedelsresistent tuberkulos att fullfölja behandlingen. Vi stöttade också 103 vårdinrättningar i Kara-Suu med att börja samla in salivprover för att decentralisera screening av tuberkulos. I slutet av året fick mer än 70 procent av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos behandling inom öppenvården. Endast ett mindre antal togs in för noggrann uppföljning och behandling av biverkningar.

I mars arrangerade vi ett sjunde tuberkulossymposium i landets huvudstad Bishkek. Mer än 160 experter från flera länder samlades för att diskutera nya behandlingsmetoder och hur man ska kunna öka användningen av nyare läkemedel och diagnostiska verktyg.

Vi fortsatte förberedelserna för att sjösätta en klinisk studie i det internationella projektet ”endTB”. Målet är att göra behandlingen av multiresistent tuberkulos kortare och med färre biverkningar. Efter att ha arbetat med detta i tre år måste vi i slutet av året ta det svåra beslutet att inte genomföra studien i Kirgizistan då det dröjt med att få ett godkännande.

I Aidarken, en stad i sydvästra Kirgizistan, är förekomsten av icke smittsamma sjukdomar allra högst i landet. Vi fortsatte att ställa diagnos och behandla dessa sjukdomar och vi hade också barn- och mödravård.

Med stöd av teknisk expertis och i samarbete med Ministeriet för katastrofhantering undersökte vi risken för jordbävning i sydvästra delen av landet. Vi gjorde också en bedömning av de boendes situation när det gäller mängden luftföroreningar orsakade av gruvbrytning av grundämnen som kvicksilver och antimon.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Kirgizistan sedan 1996.

2018 i siffror

  • 5 640 patientbesök inom öppenvård

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.