Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Kirgizistan

Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient med tuberkulos i Kirgizistan att fullfölja sin behandling.
Foto: Pierre-Yves Bernard/Läkare Utan Gränser

Fakta Kirgizistan

  • Befolkning: 5,7 miljoner
  • Huvudstad: Bisjkek
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2005
  • Antal anställda 2017: 105

I Kirgizistan, ett av Centralasiens fattigaste länder, är förekomsten av läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande mycket hög.

Tuberkulos (tbc) är, enligt WHO, en av de tio vanligaste dödsorsakerna världen över. De flesta dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomst länder. De former av tbc som utvecklat resistens mot sjukdomen utgör ett dödligt hot. Endast hälften av patienter med multiresistent tbc botas.

I Kara-Suu distriktet, landets största region, fortsätter vi att tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna arbeta för att minska antalet fall av läkemedelsresistent tuberkulos. Projektet har som mål att behandla patienter inom öppenvård för att därmed begränsa den tid de tvingas tillbringa på sjukhus.

Vården är omfattande. I den ingår också behandling av de biverkningar som kan uppstå samt socialt stöd och psykologhjälp. Patienterna har daglig tillgång till mindre kliniker och får en gång i månaden träffa en läkare på de tre tuberkulosmottagningar som vi stöttar.

En mindre grupp patienter, som drabbats av allvarliga komplikationer, läggs in på Kara-Suu sjukhuset. I april 2017 började vi använda två nya läkemedel – bedaquiline och delamanid. Detta är en del av en observationsstudie som gäller behandling av patienter med extremt multiresistent tuberkulos eller som diagnostiserats med förstadium till denna variant av sjukdomen.

I Aidarken, en stad i sydvästra Kirgizistan, stöttar vi hälsovårdsmyndigheterna med att förbättra vården av icke smittsamma sjukdomar och när det gäller barn- och mödrahälsovården. Dessutom arbetar vi med att uppskatta den påverkan som luftföroreningar från metallindustrin kan ha på människors hälsa.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 december 2018.