Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Kirgizistan

Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient med tuberkulos i Kirgizistan att fullfölja sin behandling.
Foto: Pierre-Yves Bernard/Läkare Utan Gränser

Fakta Kirgizistan

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Bisjkek
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2005
  • Antal anställda 2019: 87

Kirgizistan är ett av de fattigaste länderna i Centralasien och multiresistent tuberkulos är ett fortsatt stort problem. 

Landets hälso- och sjukvårdssystem har stora brister och många människor kämpar idag med tillgång till kostnadsfri behandling för multiresistent tuberkulos.

En tredjedel av alla nydiagnostiserade fall av sjukdomen är av den läkemedelsresistenta varianten. Bland de patienter som vi tidigare behandlat för tuberkulos, har över hälften utvecklat multiresistent tuberkulos.

Vi erbjuder öppenvård till patienter med multiresistent tuberkulos och kan därmed förkorta sjukhusvistelsen. På en av de tre tuberkulosklinikerna som vi stöttar erbjuds patienterna regelbundna medicinska kontroller och psykologiskt stöd.

Under 2020 började Läkare Utan Gränser bedriva coronainsatser i Kirgizistan.

Läs mer om våra aktiviteter i Kirgizistan i Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019

Senast uppdaterad 7 juni 2021.