Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulos i Kirgizistan

En läkare undersöker ett barn på Aydarken sjukhus i Kirgizistan.
Foto: Maxime Fossat
Pediatrikern Jypara överser en undersökning på barnavdelningen vid Aydarken sjukhus i Kirgizistan.

Kirgizistan

Fakta Kirgizistan

  • Befolkning: 6,3 miljoner
  • Huvudstad: Bisjkek
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2005
  • Antal anställda 2020: 67

Kirgizistan är ett av de fattigaste länderna i Centralasien och multiresistent tuberkulos är ett fortsatt stort problem. 

Landets hälso- och sjukvårdssystem har stora brister och många människor kämpar idag med tillgång till kostnadsfri behandling för multiresistent tuberkulos.

En tredjedel av alla nydiagnostiserade fall av sjukdomen är av den läkemedelsresistenta varianten. Bland de patienter som vi tidigare behandlat för tuberkulos, har över hälften utvecklat multiresistent tuberkulos.

Vi erbjuder öppenvård till patienter med multiresistent tuberkulos och kan därmed förkorta sjukhusvistelsen. På en av de tre tuberkulosklinikerna som vi stöttar erbjuds patienterna regelbundna medicinska kontroller och psykologiskt stöd.

I den avlägsna regionen Aidarken stöttar Läkare Utan Gränser de lokala hälsomyndigheterna med att screena, diagonstisera och förebygga en rad av kroniska sjukdomar. Den höga förekomsten av kroniska sjukdomar här hör potentiellt samman med förorening av mark och vatten.

Under 2020 började Läkare Utan Gränser bedriva coronainsatser i Kirgizistan.

Läs mer om våra aktiviteter i Kirgizistan på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 7 juni 2021.