Hoppa till huvudinnehåll
Personer samlade utanför ett tält
Publicerad 23 september 2022

Sjukdomar sprids efter översvämningarna i Pakistan

Foto: Läkare Utan Gränser
En hälsokommunikatör från Läkare Utan Gränser genomför ett hälsobesök i Pakistan.

De kraftiga monsunregnen som började i juni har översvämmat mer än en tredjedel av Pakistan och antalet dödsoffer har nu överskridit 1 500. Det beräknas att över 33 miljoner människor har drabbats och att det kan ta månader innan översvämningsvattnet har dragit sig tillbaka.  

Infrastruktur och bostäder har förstörts, och många människor har inte tillgång till skydd, mat eller rent dricksvatten. Vissa byar är fortfarande avskurna från hjälp. 

– Personer sitter längs med vägarna, och många av dem har fått myggnät, hygienpaket och mat. Men de som inte har möjlighet att ta sig till huvudvägarna har inte fått hjälp då de är svåra att nå fram till, berättar Shahid Abdullah, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Balochistan. 

– Det stillastående vattnet ökar risken för att sjukdomar ska spridas, och det är inte troligt att situationen kommer att förbättras. Vi ser patienter med sjukdomar som diarré, malaria, hudsjukdomar och ögoninfektioner. 

Våra insatser i korthet 

  • Över 10 000 patientkonsultationer har genomförts vid mobila kliniker i Sindh, Balochistan och Khyber Pakhtunkhuwa. 
  • Över 5 000 paket med akuta förnödenheter, inklusive hygien- och köksartiklar, myggnät och myggmedel har delats ut till mer än 1 500 familjer i Balochistan och Khyber Pakhtunkhuwa.  
  • Över 300 000 liter rent dricksvatten har levererats i Sindh och Balochistan. 
  • Vi har startat upp två mobila kliniker i Dadu-distriktet i Sindh och har hittills gett primärvård till över 1 500 personer, främst med hudsjukdomar, malaria och diarré. 
  • Våra team driver två mobila kliniker i Dera Murad Jamali och Dera Allahyar i distrikten Naseerabad respektive Jaffarabad. De flesta patienterna har malaria, feber, hudsjukdomar, diarré eller ögoninfektioner. 
Personer sitter under ett tälttak
Foto: Läkare Utan Gränser
Ett medicinskt team från Läkare Utan Gränser ger konsultationer till översvämningsdrabbade människor i Dera Murad Jamali-distriktet i östra Balochistan.

– Utmaningarna är många och stora. Det är en brist på medicin och personalresurser, både läkare och sjuksköterskor, och i många områden är det svårt att nå fram. Vi försöker göra allt vi kan, säger Shahid Abdullah. 

– Bara en halvtimme utanför staden är det enorma massor av vatten. Vatten som står meter över marknivån.  

Med hjälp av båtar undersöker vi behoven i avlägsna byar som har blivit avskurna till följd av översvämningarna. Teamen har också tillhandahållit över 20 000 liter rent dricksvatten per dag till människor som tagit skydd i olika läger i Dadu-distriktet. Fler vattenbilar håller på att ordnas för att nå ut till ett större område. 

– Många personer har förlorat allt. Eftersom de nu bor vid vägkanten har de inte tillgång till toaletter eller rent vatten. För kvinnor är det särskilt svårt att utföra sina behov. Människor har svårt att skydda sig själva mot de extrema temperaturerna som vi upplever, upp till 50 grader. Några av de som sitter längs vägarna har bara handvävda sängar staplade på varandra med ett lager av tyg eller plast som skydd från solen, berättar Shahid Abdullah. 

– Vid vårt sjukhus möter vi många barn som föds undernärda. Detta skedde även innan översvämningarna, men utifrån den nuvarande situationen är det troligt att siffrorna kommer att öka. Människorna här hade redan ett hårt liv, nu blir det ännu hårdare. 

Läkare Utan Gränsers tidigare arbete i Pakistan 

Vi har funnits på plats i Pakistan sedan 1986. Idag har vi över 1 700 lokalt anställda och 50 internationellt anställda som arbetar i sju olika projekt i landet. 

Tidigare har vi inlett storskaliga insatser i Pakistan i samband med vid jordbävningen 2005, översvämningarna 2010 och 2016, utbrotten av mässling och denguefeber 2010 och 2013 samt COVID-19 2020-2021. Nyligen svarade vi på översvämningar i Dadu, Sindh, 2020.