Hoppa till huvudinnehåll

DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

Två händer visar upp piller

Försummade sjukdomar fortsätter att orsaka betydande sjuklighet och dödlighet i utvecklingsländerna. Som ett svar på detta lanserades det internationella initiativet DNDi med syfte att utveckla mediciner mot försummade sjukdomar.

Det internationella initiativet DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiativ) för försummade sjukdomar startade 2003. Initiativet är ett samarbete med fem offentliga och privata forskningsinstitut i Brasilien, Frankrike, Indien, Kenya och Malaysia. Idag bidrar Läkare Utan Gränser till DNDi genom både finansiellt och operativt stöd till forskningen.

I planen för perioden 2015-2023, fortsätter DNDi sitt åtagande att utveckla behandlingar för afrikansk sömnsjuka, kala azar (leishmaniasis), och Chagas sjukdom samt timori-sjukdomar och pediatrisk hiv.

Efter att ha överfört sin verksamhet inom malaria till Medicines for Malaria Venture har DNDi också valt att fokusera på ny forskning och utveckling inom hepatit C och mycetom. Detta är två mycket olika sjukdomar som delar en viktig utmaning: det befintliga systemet för biomedicinsk innovation har misslyckats att leverera säkra och effektiva kvalitetsprodukter som är överkomliga för fattiga befolkningar.