Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att sprida sig i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor. FOTO: John Stanmeyer

För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att sprida sig i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor. 

Kala Azar (Visceral Leishmaniasis)

Det finns 20 typer av parasitsjukdomen leishmaniasis. De överförs vid bett av den 2 – 3 millimeter stora sandflugan phlebotomus. Sandflugor av honkön tar upp parasiten när de suger blod från människor eller däggdjur. 

När den infekterade sandflugan sticker för att suga blod nästa gång överför den parasiten som angriper immunförsvaret i offrets kropp. Sjukdomen kan förinta hela byars befolkningar.

Sandflugan tar upp parasiten när den suger blod från människor eller däggdjur. När den infekterade sandflugan nästa gång sticker en person för att suga blod överförs parasiten som då angriper immunförsvaret. Personen blir mer mottaglig för andra infektionssjukdomar som till exempel tuberkulos. Utan behandling dör nio av tio som smittats.

Symptom

Leishmaniasis kan delas in i fyra huvudgrupper, som ger olika symptom. Inkubationstiden är oftast ganska lång – från någon månad upp till ett år. Barn är särskilt utsatta.

1. Visceral leishmaniasis/kala azar (hindi för svart feber) är den allvarligaste formen av leishmaniasis. Den medför viktminskning, trötthet och feber. Lever och mjälte svullnar upp, och det finns risk för diarréer. Personer med ett försvagat immunförsvar har en mer akut bild med magsmärtor, huvudvärk och yrsel.

Inte alla som smittats utvecklar sjukdomen. Störst risk att bli sjuk löper den där immunförsvaret redan är påverkat på grund av undernäring eller hiv/aids. Det är svårt att diagnostisera kala azar eftersom de tidiga symptomen liknar dem man får vid andra mer tropiska sjukdomar som malaria.

2. Kutan leishmaniasis är en infektion i huden. Det uppstår sår i ansiktet, på benen och armarna, som är svårläkta och kan vara kroniska.

3. Det finns också en variant av kutan leishmaniasis. Även den ger svårläkta sår som påminner om spetälska och som är mycket svårbehandlad.

4. Mukokutan leishmaniasis drabbar slemhinnorna i bland annat näsan och munhålan. Såren som bildas kan förstöra näsborrarna och munhålan.
Det finns inget vaccin mot leishmaniasis, men sjukdomen kan behandlas. Behandlingen är dock en specialistuppgift som kräver utrustning som sällan finns tillgänglig i avsides liggande områden utan permanenta kliniker.

Utbredning

Leishmaniasis finns i fattiga, avlägsna och instabila områden där bara väldigt få har tillgång till hälsovård och medicin. Den har av WHO klassats som en av fjorton ”bortglömda tropiska sjukdomar”. Men numera drabbas inte bara landsbygd utan fall rapporteras också från fattiga områden nära storstäder. WHO räknar med att sjukdomen är endemisk i ett 90-tal länder, varav 72 är fattiga länder.

Kutan leishmaniasis drabbar, enligt beräkningar som gjorts av organisationen DNDi (Drugs för Neglected Diseases initiative), årligen en miljon människor. Uppskattningsvis 250 000 - 300 000 insjuknar i kala azar. 40 000 - 50 000 dör.

Nittio procent av fallen av kala azar inträffar i Bangladesh, Indien, Brasilien, Sudan och Sydsudan. Men har även förekommit i Portugal, Spanien och Italien.

I slutet av 2014 drabbades Sydsudan av ett ovanligt stort utbrott. Situationen försvårades av konflikten i landet som driver människor på flykt och gör det svårt att ta sig till sjukvård. Vi behandlade över 6 700 fall av kala azar under året, mer än dubbelt så många som året innan. 

Kala azar är endemiskt i Sydsudan. 2014 drabbades landet av ett ovanligt stort utbrott.Bild: Karel Prinsloo

Behandling

Det finns flera typer av medicin mot kala azar. Ett relativt nytt läkemedel är liposomal amphotericin B som är på väg att bli förstahandsalternativ i asiatiska länder. Det ges antingen som enda läkemedel eller i kombination med andra. Preparatet är säkrare och innebär kortare behandlingstid. En nackdel är att det måste ges intravenöst vilket kan utgöra ett hinder för att användas ute på små lokala kliniker. I afrikanska länder används framför allt en kombination av läkemedlen pentavalent antimony och paromomycin. De ges via injektioner som kan vara smärtsamma och ge farliga biverkningar. I många områden, särskilt i Indien, är medicinen inte längre effektiv. AmBisome är ett läkemedel som är lätt att administrera. Det ska tas i högst tio dagar och har nästan inga biverkningar. Nackdelen är att det bara finns en producent, och att medicinen är för dyr för många patienter.

Vår insats

Leishmaniasis är en de försummade sjukdomarna som forskas om i initiativet Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi. Vi arbetar även för att göra de existerande medicinerna billigare och mer tillgängliga för alla, bland annat genom Accesskampanjen.

Nyligen har vi utvecklat ett nytt test som ska användas i områden där det inte finns sjukhus eller laboratorier. Före detta test dog till exempel häften av alla smittade i Sudan. Men nu är situationen markant förbättrad. Sedan 2005 har vi använt testet i Sudan.

Under 2014 behandlade vi 9 500 patienter med kala azar.

Aktuellt om Kala Azar

Parasitsjukdomen kala azar är komplicerad att behandla. De läkemedel som finns ges under 17 dagar i form av smärtsamma injektioner.
Nyheter från fältet

SYDSUDAN: DUBBELT SÅ MÅNGA FALL AV DÖDLIG PARASITSJUKDOM

– Jag har sju barn. Fyra har haft sjukdomen, ett har dött. Vi har varit här på kliniken sedan i juni. Vi flydde från vårt hem när konflikten bröt ut och tog oss till släktingar. Ett av mina barn är fortfarande väldigt illa däran och jag är orolig, säger en 30-årig kvinna vid en av våra kliniker i Sydsudan. På bara ett års tid har vi sett en fördubbling av fallen av den dödliga parasitsjukdomen kala azar i landet.

Undersökning vid Sadarsjukhuset i Bihar, Indien. FOTO: Angel Navarrete
Nyheter från fältet

SAMARBETE MOT KALA AZAR

Läkare Utan Gränser har under en lång tid arbetat för att förbättra diagnostisering och behandling av sjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis) runt om i världen. I delstaten Bihar i Indien driver vi idag ett kala azar-projekt som syftar till att förbättra behandlingsmöjligheterna för sjukdomen.

Nyheter från fältet

PATIENTEN SOM BLEV VÅRDARE

Han överlevde en våldsam konflikt och sjukdomen kala azar. De upplevelserna gjorde att han bestämde sig för att bli sjuksköterska. I dag har sydsudanesen Francis Gatluak arbetat för Läkare Utan Gränser i 23 år - både på hemmaplan och i andra afrikanska länder.