Hoppa till huvudinnehåll

Lunginflammation

Ett två år gammalt barn med lunginflammation undersöks i Afghanistan.

Lunginflammation är, enligt WHO, den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. 2017 dog drygt 800 000 barn i lunginflammation. 

Lunginflammation orsakas av så väl virus, som bakterier och svampar. De tre vanligaste orsakerna är pneumokocker, och haemophilus influenazae typ b (Hib) som båda är bakterier och RS-virus. Hos nyfödda barn som är smittade med hiv är pneumocystis, en svampinfektion, den vanligaste formen av lunginflammation. Smittan sprids i regel via små droppar i utandningsluften exempelvis via hostningar och nysningar. 

Vilka är symptomen på luftvägsinfektion?

Symptomen på luftvägsinfektion inkluderar feber, halsont, huvudvärk, hosta, smärtor i buk och rygg samt i vissa fall andningssvårigheter. Hos barn kan symptomen också vara snabb andning och indragningar i bröstkorgsväggen. Lunginflammation uppstår ofta som komplikation till vanliga förkylningar eller influensa. 

Behandling och förebyggande åtgärder mot lunginflammation

Lunginflammation orsakat av bakterier kan behandlas med antibiotika. Om rätt behandling inte sätts in i tid kan lunginflammation snabbt bli dödlig för de yngsta barnen. Många barn idag har inte tillgång till behandling. Lunginflammation tillstöter ofta när ett barn är svagt av annan sjukdom, som till exempel mässling eller undernäring. Därför är amning, näringsrik kost och vaccination mot mässling och andra infektioner viktiga skyddsåtgärder.

Det finns vaccin mot de två vanligaste bakterierna (pneumokocker och Hib). Problemet är att priset för dessa vaccin är fortfarande hög och många låg- och medelinkomstländer har inte råd att köpa vaccin

Utbredning av lunginflammation

Lunginflammation drabbar barn och vuxna i hela världen men är vanligast förekommande i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år, omkring en miljon barn under fem år dör årligen, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Så arbetar vi med lunginflammation

Läkare utan gränser behandlar barn och vuxna med lunginflammation i många av de länder vi jobbar i. Dessutom driver vi, via Accesskampanjen, frågan om priset på pneumokockvaccinet för låg- och medelinkomstländerna med krav till vaccintillverkarna att sänka priset till 5 USD per barn (för tre doser). Pfizer och tidigare GSK har sänkt sina priser till ca 9 USD per barn för humanitära organisationer.