Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam.

Det pågående ebolautbrottet i Equateur-regionen i Kongo-Kinshasa är under kontroll och ingen patient har testats positivt för ebola sedan 11 juni. Det betyder dock inte att faran är över – det krävs 42 dagar utan nya fall för att kunna säga att utbrottet stoppats. Vi fortsätter bevaka och har beredskap att agera om nya fall uppkommer.

Flera av våra mest erfarna medarbetare från tidigare ebolainsatser finns på plats i Kongo-Kinshasa, inklusive medicinsk personal, experter på infektionskontroll och logistiker. Vårt epidemiologiska forskningscenter Epicentre samarbetar med hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen WHO med att genomföra vaccineringar med ebolavaccinet rVSVDG-ZEBOV-GP.

Läs mer om vår insats i Kongo-Kinshasa här (på engelska).

------------------------------------------------------------------------------------------

VILKA ÄR SYMPTOMEN på ebola?

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Ebolavirus smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande inte helt klart. Fladdermöss anses dock vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.

Hur Smittar ebola?

Ebolaviruset är inte en luftburen smitta utan smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod och kräkningar. Det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa. Så länge en person inte har ebolasymtom kan han/hon inte överföra sjukdomen till någon annan och innan symtom har uppstått så går det inte att se på ett test om personen bär på ebolaviruset eftersom virusmängden är för liten för att ge utslag. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar. 

Vaccin och behandling

Det finns i dagsläget ingen behandling mot ebola. Det pågår försök att ta fram ett vaccin och flera kandidater har testats. Ett av dem kommer användas för att vaccinera bland andra hälsoarbetare i Kongo-Kinshasa men eftersom vaccinet ännu inte är godkänt kommer detta göras inom ramen för en läkemedelsstudie. Deltagande i studien är frivilligt. Läkare Utan Gränser arbetar nära kongolesiska hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) med att implementera studien. 

Det kan fortfarande dröja flera år innan ett vaccin har godkänts och finns på marknaden. Detsamma gäller läkemedel. 

Svar på vanliga frågor om ebola >

utbredning av ebola

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Kongo-Kinshasa och i Uganda. I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Utbrottet förklarades över i slutet av 2015. Sedan dess har några nya fall rapporterats utan att det lett till en ny epidemi.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod i ett speciallaboratorium under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

Ebolainsatsen i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika var det största någonsin och även om samtliga av de tre hårdast drabbade länderna nu har förklarat utbrottet över, så fortsätter mindre utbrott att förekomma. Här kan du läsa mer om våra insatser.Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor om ebola.

Uppdaterad 27 juni, 2018.

Aktuellt om Ebola

Läkare Utan Gränser på plats i nytt ebolautbrott i Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Läkare Utan Gränser bekämpar nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti i provinsen Nord-Kivu i nordöstra delen av landet.

En anställd vid ebolacentret i Bikoro, Kongo-Kinshasa, får hjälp med att ta på sig skyddsutrustningen.
Nyheter från fältet

"Idag börjar jag om från början"

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa är under kontroll och ingen patient har testats positivt för ebola sedan 11 juni. Det betyder dock inte att faran är över – det krävs 42 dagar utan nya fall för att kunna säga att utbrottet stoppats.

Ebola i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser vaccinerar, vårdar patienter och arbetar för att stävja epidemin
Nyheter från fältet

Kongo: Vi börjar vaccinera mot ebola

Läkare Utan Gränser har börjat vaccinera personer som arbetar med att stoppa det pågående ebolautbrottet i Equateur-provinsen i Kongo-Kinshasa. Vaccination kommer också erbjudas till människor som varit i kontakt med ebolapatienter.

Vår personal på isoleringsavdelningen på sjukhuset i Mbandaka, Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Vi trappar upp ebolainsats i Kongo-Kinshasa

Vi utökar vår pågående ebolainsats i Kongo-Kinshasa. Labbtester har bekräftat nya ebolafall i staden Mbandaka, en livlig hamnstad vid Kongofloden med en befolkning på mer än en miljon.