Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam.

PÅGÅENDE EBOLAUTBROTTet I NORDKIVU, KONGO-KINSHASA

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti i provinsen Nordkivu i nordöstra delen av landet. Hittills har 344 insjuknat och 202 dödsfall rapporterats till hälsomyndigheterna (15 november 2018).

Läkare Utan Gränser arbetar inom ramen för det kongolesiska hälsoministeriets responsplan. Totalt har vi fler än 100 medarbetare på plats som arbetar med ebolautbrottet i Nordkivu och Ituri. 

Läs mer om vår insats i Nordkiv (på engelska).

Senast uppdaterad 19 november, 2018.

****

VILKA ÄR SYMPTOMEN på ebola?

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Ebolavirus smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande inte helt klart. Fladdermöss anses dock vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.

Hur Smittar ebola?

Ebolaviruset är inte en luftburen smitta utan smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod och kräkningar. Det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa. Så länge en person inte har ebolasymtom kan han/hon inte överföra sjukdomen till någon annan och innan symtom har uppstått så går det inte att se på ett test om personen bär på ebolaviruset eftersom virusmängden är för liten för att ge utslag. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar. 

Vaccin och behandling

Det finns i dagsläget ingen behandling mot ebola. Det pågår försök att ta fram ett vaccin och flera kandidater har testats. Ett av dem kommer användas för att vaccinera bland andra hälsoarbetare i Kongo-Kinshasa men eftersom vaccinet ännu inte är godkänt kommer detta göras inom ramen för en läkemedelsstudie. Deltagande i studien är frivilligt. Läkare Utan Gränser arbetar nära kongolesiska hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) med att implementera studien. 

Det kan fortfarande dröja flera år innan ett vaccin har godkänts och finns på marknaden. Detsamma gäller läkemedel. 

Svar på vanliga frågor om ebola >

utbredning av ebola

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa nära platsen där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Uganda och 2018 i Kongo-Kinshasa. 

I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Det blev det mest omfattande och allvarligaste ebolautbrottet sedan ebolaviruset upptäcktes 1976 och den 8 augusti 2014 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa. I början av år 2016 var utbrottet under kontroll, även om mindre utbrott fortfarande flammade upp.  Den 17 mars 2016 deklarerade WHO att Sierra Leone var fritt från ebola. Den 1 juni deklarerades Guinea och slutligen den 9 juni samma år deklarerades även Liberia som fritt från ebola.

WHO har rapporterat att utbrottet sammanlagt resulterade i minst 28 616 insjuknade och 11 310 döda i de tre hårdast och primärt drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Liberia dog 4 809 människor, i Sierra Leone dog 3 956 och i Guinea dog 2 545 människor.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod i ett speciallaboratorium under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

FOKUSOMRÅDEN I KAMPEN MOT EBOLA

För att effektivt bekämpa ett ebolautbrott krävs det åtgärder inom sex viktiga områden.

  • Tidig vård och isolering av människor med symptom.
  • Smittspårning - uppföljning av personer som varit i kontakt med sjuka. 
  • Informationsspridning - om ebola, om förebyggande åtgärder och var man söker vård.
  • Sjukvård utöver ebola - stöd till den befintliga sjukvården.
  • Tillfällig anpassning av begravningsrutiner.
  • Proaktivt arbete för att hitta nya fall av sjukdomen.

Ebolainsatsen i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika var det största någonsin och även om samtliga av de tre hårdast drabbade länderna nu har förklarat utbrottet över, så fortsätter mindre utbrott att förekomma. Här kan du läsa mer om våra insatser.Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor om ebola.

Uppdaterad 27 juni, 2018.

Läs mer om

En av våra hjälparbetare och en kvinna i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa.

Kongo-Kinshasa

Varför arbetar vi i Kongo-Kinshasa? 

  • Väpnad konflikt
  • Endemiska sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
En medarbetare förbereder sig för att gå in i högriskområdet på vårt ebolacenter i Monrovia, Liberia. FOTO: Morgana Wingard.

Ebola i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika är det största någonsin. Värst drabbades Guinea, Liberia och Sierra Leone. För Läkare Utan Gränser blev insatsen den största i vår historia.

Aktuellt om Ebola

Personal från Läkare Utan Gränser i laboratoriet på ett av våra ebolacenter i Kongo-Kinshasa
Nyheter från fältet

Ebola: Vi öppnar ny mottagning i östra Kongo-Kinshasa

Patienter med misstänkt ebola kommer läggas in på mottagningen medan man inväntar resultaten från laboratoriet.

Sjuksköterskan Anneli Eriksson pratar med Alexander Uggla om hur det är att arbeta i ett ebolautbrott.
Nyheter från fältet

Podd: Sjuksköterskan Anneli om kampen mot ebola

I Läkare Utan Gränsers podcast berättar sjuksköterskan Anneli Eriksson om hur den fruktade sjukdomen ebola kan gå från skräck och sorg, till hopp om framtiden.

Ebolautbrottet deklarerades den 1 augusti i Nordkivu, Kongo-Kinshasa. Våra team var snabbt på plats.
Nyheter från fältet

En kritisk tidpunkt för ebolaepidemin i Nordkivu

Ebolautbrottet i Nordkivu, Kongo-Kinshasa, är ännu inte under kontroll. Våra team på plats har under första månaden arbetat intensivt med att vårda smittade och upprätta behandlingscenter.