Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. FOTO: Sylvian Cherkaoui

Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. 

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam.

VILKA ÄR SYMPTOMEN på ebola?

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.Ebolavirus smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande inte helt klart. Fladdermöss anses dock vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.Svar på vanliga frågor om ebola

Hur Smittar ebola?

Ebolaviruset är inte en luftburen smitta utan smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod och kräkningar. Det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa. Så länge en person inte har ebolasymtom kan han/hon inte överföra sjukdomen till någon annan och innan symtom har uppstått så går det inte att se på ett test om personen bär på ebolaviruset eftersom virusmängden är för liten för att ge utslag. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar. 

Ingen Behandling tillgänglig

Det finns i dagsläget varken vaccin eller någon specifik behandling av ebola. Upp till 90 procent av de smittade dör. Det pågår visserligen försök att ta fram ett vaccin och flera kandidater har testats, men enligt WHO kommer det troligen att dröja flera år innan något har godkänts och finns på marknaden. Detsamma gäller läkemedel. För att stoppa utbrott av ebola är det nödvändigt att spåra och isolera patienter. Genom så kallade isoleringsenheter, där patienterna behandlas för sina symptom, kan ytterligare smittspridning förhindras.

utbredning av ebola

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Kongo-Kinshasa och i Uganda. I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Utbrottet förklarades över i slutet av 2015. Sedan dess har några nya fall rapporterats utan att det lett till en ny epidemi.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod i ett speciallaboratorium under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

FORSKNING kring ebola

Läkare Utan Gränser har deltagit i en klinisk studie i Guinea för att testa ett nytt ebolavaccin. Forskningen gjordes i samarbete med WHO, norska folkhälsoinstitutet och guineanska myndigheter. Vaccinet testades bland annat på närstående till smittade människor och på personal som arbetar nära smittan. I slutet av 2016 kom resultat från ett ebolavaccin som testats på knappt 6000 personer i Guinea med ett 100 procentigt skydd. Det är lovande resultat. Det behövs dock fortsatta studier på småbarn och så är vaccinet värmekänsligt vilket innebär praktiska problem för många låg- och medelinkomstländer. Dessutom är det oklart hur dyrt vaccinet kommer att bli och om huruvida länder som får ebolautbrott kommer att ha råd att köpa dem. 

Ebolainsatsen i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika var det största någonsin och även om samtliga av de tre hårdast drabbade länderna nu har förklarat utbrottet över, så fortsätter mindre utbrott att förekomma. Här kan du läsa mer om våra insatser.Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor om ebola.

Så här ser en ebolaklinik ut

Aktuellt om Ebola

Ebolautbrottet skedde i en avlägsen skogstrakt i Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Fem lärdomar från ebolautbrottet

Fyra personer dog i det senaste ebolautbrottet som blossade upp i maj i år. Utbrottet skedde i en avlägsen skogstrakt i Kongo-Kinshasa och lyckligtvis var detta mindre utbrott snabbt avvärjt. Vi har med största sannolikhet inte sett det sista utbrottet av ebola. 

Bilden är från vårt numera avslutade ebolaprojekt på Redemption sjukhus i Monrovia, Liberia.
Nyheter från fältet

Vi bistår med personal och utrustning efter ebolafall

Ett fall av ebola har bekräftats av Världshälsoorganisationen (WHO) i Likati, Bas Uele-provinsen i norra Kongo-Kinshasa. Vi har skickat ett team samt medicinskt och logistiskt material för att bistå på plats. 

Nubia är troligtvis det första nyfödda barnet som överlevt ebola.
Nyheter från fältet

Nubia – en ebolaöverlevare som ger hopp

Nubia är troligtvis det första nyfödda barnet som överlevt ebola, och hon är också den sista patienten som skrevs ut från vårt ebolabehandlingscenter i Conakry, Guinea. Hon är en symbol för hopp och kroppens förmåga att läka.