Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. FOTO: Sylvian Cherkaoui

Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. 

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam.

Symptom på ebola

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar.

Ebolavirus smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande en gåta. Flyghundar misstänks vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.

Svar på vanliga frågor om ebola

Smittorisk

Ebolaviruset är inte en luftburen smitta utan smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod och kräkningar. Det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa. Så länge en person inte har ebolasymtom kan han/hon inte överföra sjukdomen till någon annan och innan symtom har uppstått så går det inte att se på ett test om personen bär på ebolaviruset eftersom virusmängden är för liten för att ge utslag.

Ingen Behandling tillgänglig

Det finns i dagsläget varken vaccin eller någon heltäckande behandling av ebola. Upp till 90 procent av de smittade dör. Det pågår visserligen försök att ta fram ett vaccin och flera kandidater har testats, men enligt WHO kommer det troligen att dröja flera år innan något har godkänts och finns på marknaden. Detsamma gäller läkemedel. För att stoppa utbrott av ebola är det nödvändigt att spåra och isolera patienter. För detta finns flera diagnostiska test. Genom så kallade isoleringsenheter, där patienterna behandlas för sina symptom, kan ytterligare smittspridning förhindras.

Sjukdomens utbredning

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Kongo-Kinshasa och i Uganda. I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Utbrottet förklarades över i slutet av 2015. Sedan dess har några nya fall rapporterats utan att det lett till en ny epidemi.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod i ett speciallaboratorium under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

FORSKNING

Läkare Utan Gränser har deltagit i en klinisk studie i Guinea för att testa ett nytt ebolavaccin. Forskningen gjordes i samarbete med WHO, norska FHI och guineanska myndigheter. Vaccinet testades bland annat på närstående till smittade människor och på personal som arbetar nära smittan. Enligt de första testresultaten som publicerades i The Lancet har studien visat mycket lovande resultat, men det behövs fortfarande mer forskning.

Ebolainsatsen i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika var det största någonsin och även om samtliga av de tre hårdast drabbade länderna nu har förklarat utbrottet över, så fortsätter mindre utbrott att förekomma. Här kan du läsa mer om våra insatser.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor om ebola.

Så här ser en ebolaklinik ut

Aktuellt om Ebola

Ebola Västafrika gula skyddsdräkter
Nyheter från fältet

Priset för historiens största ebolautbrott - 972 409 417 kronor

Nära 973 miljoner kronor. Så mycket spenderade vi för att bekämpa historiens största ebolautbrott. I en ny rapport ger insyn i våra utgifter för insatsen.